10. Sınıf Ata Fizik Sayfa 157 Cevapları

10. Sınıf Ata Yayıncılık Fizik 1. Bölümü Değerlendirelim Sayfa 157 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadenin doğrusunu, altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

1. Basit sarkacın denge konumu etrafında yaptığı gidip gelme hareketi, titreşim örneğidir. (D)
2. Bir dalga kaynağının ürettiği dalgaların hızı zamanla artıyorsa elde edilen dalgalar daima periyodiktir. (Y) (Dalgaların hızı ortama bağlıdır.)
3. Bir dalga kaynağının periyodunun ve frekansının çarpımı 1’e eşittir. (D)
4. Ses dalgaları elektromanyetik dalgadır. (Y) (Ses dalgaları mekanik dalgadır.)
5. Dalgalar titreşim ve ilerleme doğrultusuna göre üçe ayrılır. (Y) (2’ye ayrılır. Enine-Boyuna) 
6. Aynı yay üzerinde zıt yönlerde ilerleyen baş yukarı ve baş aşağı iki atma, her zaman birbirini söndürür. (Y) (Genlikleri eşitse ve simetrikse söndürebilir.)
7. Sarmal yaylarda hareket eden atmaların hızı, uygulanan kuvvete ve yayın cinsine bağlıdır. (D)
8. Kalın yaydan ince yaya gönderilen baş yukarı atmanın bir bölümü baş yukarı olarak yansır. (D)

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. 1 dakikada 180 dalga üreten bir dalga kaynağının frekansı kaç s-1 dir?

Cevap: 3 s-1

2. Bir atma ince yaydan kalın yaya geçtiğinde hızı nasıl değişir?

Cevap: Azalır.

3. Dalgaların enerjisi olduğunu bir örnek üzerinden açıklayınız.

Cevap: Okyanustaki su dalgaları ile elektrik enerjisi üretebilir.

4. Aynı yay üzerinde ilerleme doğrultuları, görseldeki gibi gösterilen A ve B atmalarının birbiri içinden geçişini şekil çizerek gösteriniz. (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

10. SINIF ATA YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın