10. Sınıf Ata Fizik Sayfa 174 Cevapları

10. Sınıf Ata Yayıncılık Fizik 2. Bölümü Değerlendirelim Sayfa 174 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri verilen sözcük veya sözcük gruplarını kullanarak uygun şekilde tamamlayınız (Bazı sözcük veya sözcük gruplarını iki kez kullanabileceğinizi unutmayınız.).

Cevap: 1. A/2/2.yansıma 3. dairesel 4. doğrusal 5. stroboskop 6. yayılma hızını, dalga boyunu

1. Bir dalga tepesi ve bir dalga çukuru arasındaki uzaklık ……değerine eşittir. 

2. Su dalgalarının bir engelle karşılaştığında geldiği ortama geri dönmesi yansıma olayı olarak adlandırılır.
3. Dairesel su dalgaları düzlem engelde dairesel şekilde yansır.
4. Odakta oluşturulan dairesel su dalgaları parabolik engelin çukur yüzünden doğrusal şekilde yansır.
5. Dalgaların yayılma hızı stroboskop  adı verilen araç yardımı ile ölçülür.
6. Su derinliği, dalgaların yayılma hızını ve dalga boyunu etkiler.

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Doğrusal su dalgalarının parabolik engelden yansımasını şekil çizerek açıklayınız.

2. Dairesel su dalgalarının parabolik engelin tümsek yüzünden nasıl yansıyacağını şekil çizerek açıklayınız.

3. Su dalgalarında kırılma olayı sırasında, dalga boyunun ve yayılma hızının nasıl değiştiğini şekil çizerek açıklayınız.

Cevap: Kırılma esnasında hız artarsa dalga boyu da artar hız azalırsa dalga boyu da azalır.

4. Bir dalga leğeninin tabanına üçgen şeklindeki cam levha yerleştiriliyor. Şekilde gösterilen yönde üretilen doğrusal dalgaların yayılmasının üstten görünümünü çiziniz.

5. X ortamından Y ortamına gönderilen KOL atmasının bir kısmı Y ortamına girdiğinde görüntüsü şekildeki gibi oluyor.
Buna göre,
I. X ortamı Y’den daha derindir.
II. Y ortamı X’ten daha derindir.
III. Atmanın OL kısmı Y ortamına geçerken normale yaklaşmıştır, ifadelerinden hangileri doğrudur?

Cevap: Dalga olması gerekenden daha ileride olduğu için sığdan derine geçmiş. X sığ – Y derin. Sığdan derine geçerken normalden uzaklaşır. Yalnız II doğru.

10. SINIF ATA YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın