10. Sınıf Ata Fizik Sayfa 232 Cevapları

10. Sınıf Ata Yayıncılık Fizik 5. Bölümü Değerlendirelim Sayfa 232 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. BÖLÜM DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu, altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

1. Küresel aynalar çukur ve düz olmak üzere iki çeşittir. (Y (Çukur ve tümsek))
2. Küresel aynalarda odak, merkez ve tepe noktalarından geçen doğrultu asal eksen olarak adlandırılır. (D)
3. Odak noktası merkezi ve tepeyi birleştiren doğru parçasının orta noktasıdır. (D)
4. Çukur aynaya odaktan geçerek gelen ışın asal ekseni keserek yansır. (Y (Asal eksene paralel yansır.))
5. Tümsek aynada tepe noktasına gelen ışın, asal eksenle eşit açı yaparak yansır. (D)
6. Çukur aynada cisim merkezde ise görüntü sonsuzda oluşur. (Y (Merkezde oluşur.))
7. Çukur aynada cisim odakla tepe arasında ise görüntü sanaldır. (D)
8. Tümsek aynada cisim sonsuzda ise görüntü noktasaldır. (D)
9. Tümsek aynada gerçek cismin boyu görüntünün boyundan daima küçüktür. (Y (Büyüktür.))
10. Arabaların yan aynaları çukur aynaların kullanıldığı yerlere örnektir. (Y (Tümsek aynaların kullanıldığı yerlere örnektir.))

10. SINIF ATA YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın