10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Sayfa 168-169 Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 168, 169 Nüfus Piramitleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Nüfus Piramitleri Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. 20. yüzyıldan önce nüfus sayımlarının amaçları nelerdi?

Cevap20. yüzyıldan önce nüfus sayımlarının amaçları vergi toplamak ve asker sayısını belirlemekti.

2. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile nüfus artış hızı arasında nasıl bir ilgi vardır?

CevapGelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük iken az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir

3. Üçgene benzeyen nüfus piramitlerine sahip olan ülkelerin nüfus özelliği nasıldır?

CevapÜçgene benzeyen nüfus piramitlerine sahip olan ülkelerin çocuk ve genç nüfus oranı yüksek, yaşlı nüfus oranı düşüktür.

4. Coğrafi konumun nüfus dağılışına etkisini açıklayınız.

CevapDünya nüfusunun önemli bir kısmı iklim koşulları elverişli olan ılıman kuşakta toplanmıştır. Tropikal kuşakta ve kutup kuşağında nüfus azdır

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Asimetrik nüfus piramidine sahip olan ülkelerin nüfus özellikleri : Son yıllarda nüfus artış hızı azalmıştır. Yaşlı nüfus oranı yüksektir.
2. Nüfus yoğunluğu ve nüfusu en az olan kıta Okyanusya’dır. 
3. Nüfus artış hızı en fazla olan kıta Afrika, en az olan kıta ise Avrupa
4. İnsanların tarıma başlaması ve yerleşik hayata geçmesi dünya nüfusunda artış dönemini başlatmıştır.
5. Amazon ve Kongo havzaları yeryüzünün seyrek nüfuslu bölgelerindendir.
6. Dünyada kentsel nüfus kırsal nüfustan fazladır.

C. Nüfus piramidine göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Son yıllarda nüfus artış hızı nasıl değişmiştir?

CevapSon yıllarda doğum oranı yükselmiştir. Bu nedenle piramidin tabanı, yanlara doğru genişlemiştir.

2. Hangi yaş grubunda kadın nüfus oranı daha fazladır?

Cevap50-54 yaş aralığı En yüksek orandır. Ondan sonra ise 55-59 yaş aralığı gelmektedir.

3. Bu piramit, gelişmişlik bakımından ne tür bir ülkeye aittir?

CevapKanada ve ABD gibi ülkelerin nüfus piramitleri bu şekilde olduğu için gelişmiş ülkelere aittir diyebiliriz.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

1. CevapD

2CevapD

3. CevapE

4. CevapA

5CevapE

6. CevapB

7. Cevap: C

10. SINIF GÜN YAYINLARI COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın