10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Sayfa 203-205 Cevapları

​​​​​​​10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 203, 204, 205 Göçün Mekansal Etkileri Ölçme Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Göçün Mekansal Etkileri Ölçme Değerlendirme

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de nüfusun artmasına etkide bulunan başlıca faktörler nelerdir?

CevapTürkiye’de nüfusun artmasına etkide bulunan başlıca faktörler doğal nüfus artışı ve yurt dışından gelen göçlerdir.

2. Göçün neden olduğu başlıca sorunlar nelerdir?

Cevap: Göçün neden olduğu başlıca sorunlar plansız kentleşme, gecekondulaşma, trafik sorunu, çevre kirliliği, eğitim ve sosyal hizmetlerin yetersizliğidir.

3. Türkiye’de okuma yazma bilenler içinde en büyük payı hangi okul mezunları oluşturur?

Cevap: Türkiye’de okuma yazma bilenler içinde en büyük payı ilkokul mezunları oluşturur.

4. Nüfus artışının neden olduğu başlıca sorunlar nelerdir?

Cevap: Nüfus artışının neden olduğu başlıca sorunlar kalkınma hızının düşmesi, işsizlik, göçler ve temel ihtiyaçların giderilememesidir.

5. Göçe neden olan doğa olayları hangileridir?

Cevap: Göçe neden olan doğa olayları iklim değişiklikleri ile deprem, volkanizma, tsunami, su baskınları, heyelan vb. doğal afetlerdir.

6. Günümüzde sürekli göçlerin en önemli nedeni nedir?

Cevap: Günümüzde sürekli göçlerin en önemli nedeni ekonomik koşullardır.

7. Mübadele göçü nedir?

Cevap: Mübadele göçü devletler arasındaki anlaşmalara bağlı olarak nüfusun değiştirilmesidir.

8. Türkler, Orta Asya’dan neden göç ettiler?

Cevap: Türkler, Orta Asya’dan kuraklık, artan nüfus ve siyasi olaylardan dolayı göç ettiler.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Türkiye’de kadın nüfus oranının fazla olduğu yerler göç gönderen alanlardır..
2. Türkiye’nin en çok göç gönderdiği ülke Almanya’dır.
3. Türkiye’nin nüfus piramidinin tabanının daralmasının nedeni nüfus artış hızının azalmasıdır.
4. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi Türkiye’de nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerdendir.
5. Turizm geçici göçlere neden olmaktadır.
6. Van depreminden sonra gerçekleşen göçler doğa olaylarına bağlı göçlerdendir.
7. Gecekondulaşma göçün sonuçlarındandır. 
8. Bir yerde nüfusun azalması, o yerde göç olayının yaşandığının kanıtıdır.

C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Kaç numaralı yerde yüksek yerler alçak yerlere göre daha fazla nüfusludur? Neden?

CevapI VE IV Çünkü amazon ormanları ve çöller vardır.

2. Kaç numaralı yerler neden sık nüfusludur?

CevapII VE III çünkü iş imkanı iklim koşulları ve altyapı hizmetleri elverişlidir.

3. Kaç numaralı yer kuraklıktan dolayı seyrek nüfusludur?

CevapIV Çünkü çöl vardır.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1CevapE

2CevapC

3CevapC

4. CevapA

5. CevapD

6CevapB

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

7. CevapA

8CevapE

9. CevapC

10CevapE

11. CevapE

12CevapA

13. CevapB

14. Cevap: D

10. SINIF GÜN YAYINLARI COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın