10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Sayfa 213 Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 213 Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik Düzeyi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik Düzeyi Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 213  Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Dördüncül ekonomik etkinlikte çalışanlar hangi işleri yaparlar?

Cevap: Dördüncül ekonomik etkinlikte çalışanlar Ar-Ge olarak bilinen araştırma ve geliştirme alanında çalışırlar

2. Balık avlayan biri hangi ekonomik etkinlik grubunda yer alır?

Cevap:Balık avlayan biri birincil ekonomik etkinlik grubunda yer alır.

3. İkincil ekonomik etkinlikte çalışanların oranı hangi dönemden sonra büyük ölçüde artmıştır?

Cevap: İkincil ekonomik etkinlikte çalışanların oranı Sanayi Devrimi’nden sonra büyük ölçüde artmıştır

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Birincil ekonomik etkinliklerden biri olan tarım, Neolitik dönem’de başlamıştır.
2. Gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik etkinliklerde çalışanların oranı azdır.
3. Öğretmenler üçüncül ekonomik etkinlik grubunda yer almaktadır.

1. CevapB

2. Cevap: E

3. Cevap: A

10. SINIF GÜN YAYINLARI COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın