10. Sınıf Meb Matematik Sayfa 272 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 272 Alıştırmalar Cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD paralelkenarında A, K, L, P ve B, C, P noktaları doğrusal ve |BD| köşegendir. AK = 5 cm ve KL = 3 cm olduğuna göre LP nun kaç cm olduğunu bulunuz.

2. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD paralelkenarında AD = 10 cm, AE = 16 cm; m(DAE) = m(BAE), m(CBE) = m(ABE) olduğuna göre ABCD paralelkenarının çevresinin kaç cm olduğunu bulunuz.

6. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD paralelkenarında A, N, K, M noktaları, B, L, M noktaları, B, N, F noktaları ve F, K, L, E noktaları doğrusaldır. BE = EC ; A(ABN) = 7 cm2 A(LBE) = 4 cm, A(FNK) = 2 cm2 ve A(ABCD) = 68 cm2 olduğuna göre KLM üçgeninin alanının kaç cm2 olduğunu bulunuz

10. SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın