10. Sınıf Meb Biyoloji Sayfa 130-134 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Sayfa 130, 131, 132, 133, 134 Ölçme ve Değerlendirme Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. a-7, b-4, c- 5, ç- 1, d- 6, e- 2.
Eşleşmeyen kavram: Eş baskın.
Aleller birbirine baskınlık kuramadığında heterozigot bireylerin fenotipinde iki alelin etkisi birlikte görülür. Buna eş baskınlık denir.

2. a) 1 b) 3 c) 2, 3, 4, 5 ç) 3, 4, 5
d) 3, 4, 5, 6 e) 2, 6 f) 1

3. Tam baskınlık: a 
Eş baskınlık: c
Kontrol çaprazlaması: b

4. P: B0Rr x ABRr
G: BR,Br,0R,0r x AR,Ar,BR,Br
¼, ¼, ¼, ¼ x ¼, ¼, ¼, ¼
F1’de B_R_ çocuk olma olasılığı 2/4 x ¾ = 6/16

5. AdE, Ade, aDe, aDE
6. aaBbCcDd , ¼ x ½ x ½ x ½ = 1/32
7. B0RR genotipli kız çocuk, ¼ x ¼ x ½ = 1/32
8. A0Rr genotipli kız çocuk, ¼ x 2/4 x ½ = 2/32
9. aaDdKk X AaDDkk
a) 2 x 1 x 2 = 4 b) 2 x 2 x 2 = 8 c) ½ x 1 x ½ = ¼

10. Y’de taşınan özelliğin babada görülmeyip erkek çocuk ve erkek torunda görülme nedeni mutasyonla açıklanabilir.

11- a) Modifikasyon, b) Varyasyon
Çiçek rengi sıcaklığa bağlı değişir. Kürk rengi için 4 çeşit alel etkisiyle 5 çeşit fenotip oluşur.

12- Baskın fenotipli bireylerin genotipini belirlemek için yapılır. Bitki ve hayvan yetiştiriciliğinde üstün özelliklere sahip, kaliteli, bol, dayanıklı ürünler elde etmek, ekonomik yararlar sağlamak için yapılır.

13- Erkek çocuklar babalarından yalnız Y kromozomunu alırlar.

14- Erkeklerde tek X, dişilerde iki X kromozomu bulunur. Özelliğin dişide ortaya çıkması için homozigot genotipli olması gerekir. Erkeklerde ise tek X kromozomunda bulunması yeterlidir.

15- Her sıtma hastalığı salgınında Akdeniz anemisi hastalarının popülasyon içindeki oranları artacaktır.

16- Coğrafi yapısından dolayı sıtma hastalığı salgınları geçmişte Akdeniz Bölgesi’nde daha sık görülmüştür. Her sıtma hastalığı salgınında, normal bireyler hastalığa yakalanarak ölmüştür.
Bu durum Akdeniz anemisi hastası oranını artırır.

17- III. Hem çevrenin hem genlerin etkisi ile meydana gelmiştir. Soruda örnek olarak verilen tavşanlarda hem siyah hem de beyaz tüy üretim genleri bulunur. Çevre hangi özelliğin ortaya çıkacağına belirleyici etki yapar.

18- Modifikasyon olarak tanımlanır. Ortanca bitkilerinin farklı pH değerlerinde farklı renklerde çiçekler açması modifikasyona örnek olarak verilebilir.

19. a) ½, b) 1, c) ¾, ç) 1
20. A
21. D
22. B

10. SINIF MEB YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın