10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Daha Dün Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 9. Ünite Haber Metni  Sayfa 296, 297, 298, 299 Daha Dün Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 296 Cevabı

1. Özellikle görmeyi istediğiniz bir yer var mı? Nedenleri ile söyleyiniz.

 • Cevap: Var, İstanbul veya Antakya’yı görmek istiyorum. Çünkü ikisi de hem tarihi hem de sosyal yönlerden çok gelişmiş, çok zengin bir mirasa sahip şehirdirler. Bundan dolayı bu iki kadim ve güçlü kenti görmek isterdim.

2. Gezi yazılarında görsel kullanımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

 • Cevap: Bence yazıyı zenginleştirmektedir. Mesela hiç gidilmeyen görülmeyen o yerlerin fotoğraflarını ya da tarihsel resimlerini de eklemek gezi yazılarını okur açısından daha ilgi çekici hale getirir.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 298 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde yazarın Çatalca yolu ile ilgili izlenimleri nelerdir?

 • Cevap:Yol fena olduğu için otomobiller yalnız güzel havalarda işlerler. Üstünde ağaç dalları ve tek tük yapraklar var bu yolun.

2. Bu metinde gezi yazısının hangi özellikleri bulunmaktadır?

 • Cevap: 
 • Gezi yazılarında, gezilip görülen yerin bütün özellikleri ele alınır.
 • Gezilen yerin özellikle tarihî, coğrafî, tabiî ve sosyal nitelikleri belirgin şekilde anlatılır.
 • Gezi yazılarında gezginin dikkatini çeken ve farklı bir özellik gösteren insanlar, tarihî ve tabiî güzellikler, farklı kültürler gibi konular güncel olaylarla da bütünleştirilerek edebî bir üslupla yazıya geçirilir.
 • Gezi yazılarında ayrıca yörenin dil, din, inanç, âdet, gelenek, görenekleri incelenir. Bölgedeki insanların düşünce yapısı ortaya konur.
 • Bölge, okuyucunun daha iyi anlaması açısından başka bölgelerle kıyaslanır

3. Okuduğunuz metinde yazar sosyal, siyasi, tarihî ögelere yer vermiş midir? Belirtiniz.

 • Cevap: O dönem sosyal yaşantısı hakkında bizlere bilgi verilmiştir. İnsanların toplanma yerleri ve tek tük araçlarla yaptıkları yolculuklardan bahsedilmiştir. Çardaklardan biri kır kahvesi… Üstünde ağaç dalları ve tek tük yapraklar var. Kahve ocağının bulunduğu yerin üstü ve etrafı nispeten daha muhafazalı

4. Metindeki cümlelerden yola çıkarak metnin dil ve anlatımı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 • Cevap: Metnin dili sade yalın ve akıcıdır. Gündelik halk dilinin konuşma tarzı metne yansımıştır. Bu da metnin daha rahat okunması ve anlaşılmasını sağlamaktadır.

5. Metinde kullanılan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.

 • Cevap:
 • Anlatım biçimleri:Betimleme ve öyküleme
 • Düşünceyi geliştirme Yolları: Karşılaştırma, somutlama

6. Yazar metinde gözlem yöntemine ne kadar yer vermiştir?

 • Cevap: Çokça yer vermiştir. Mesela tren yolunu, trenin geçtiği yerlerin durumunu ve gittiği yerde ısınmak için geçtiği kahveyi gözlemleyerek düşüncelerini aktarmıştır. 

7. Bu metinde anlatıcı hangi tip bakış açısını kullanmıştır?

 • Cevap: Kahraman anlatıcı ve hakim bakış açısını kullanmıştır.

8. Okuduğunuz metinde öznel anlatımlı ifadelere yer verilmiş midir? Metinden örnek cümleler veriniz.

 • Cevap: Verilmiştir. Örnek olarak:
 • Meğer ben, alık alık etrafıma bakınıp bekleme odasında sobayı muayene ederken öteki yolcular oraya koşmuşlar…

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 299 Cevabı

1. Okuduğunuz Daha Dün adlı metinden sıralı cümle örnekleri bulunuz. Bulduğunuz örneklerin altını çiziniz.

 • Cevap: Fakat nihayet tramvay sahanlığı genişliğinde bir yerde kahveci, kahvecinin bir alay hırdavatı ve iki müşterisi barınıyor.

2. Aşağıdaki parçada yazım yanlışlarını bularak altını çiziniz.

Biz bir yazıyı okurken yanlız onu değil, kendi kendimizide okuyoruz. Bunun için değilmidirki tecrübeleri, fikirleri ve hayalleri bizimkine uyan ve yahutda, hiç olmazsa bir az yaklaşan yazarların yazılarını severiz. Önemli olan kitapların muhteşem dünyasına gire bilmek değil, o dünya da mutlu olmamızı sağlayacak edebî zevki kazanmakdır.

 • Cevap: Biz bir yazıyı okurken yalnız onu değil, kendi kendimizi de okuyoruz. Bunun için değil midir ki tecrübeleri, fikirleri ve hayalleri bizimkine uyan ve yahut da, hiç olmazsa bir az yaklaşan yazarların yazılarını severiz. Önemli olan kitapların muhteşem dünyasına girebilmek değil, o dünyada mutlu olmamızı sağlayacak edebî zevki kazanmaktır.

Aşağıdaki metin parçalarını şemalarda verilen başlıklara göre karşılaştırınız.

Konu: I. METİN  Bursa’nın tanıtılması

II. METİN  Sinağrit Baba’nın başından geçenler.

Anlatım Biçimi: I. METİN Açıklama

II. METİN Öyküleme

10. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın