5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler 7. Ünite Küresel Bağlantılar Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 7. Ünite Küresel Bağlantılar Sayfa 196, 197, 198 Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Sayfa 196 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (Y) Ülkeler üretim yaparak kendi ihtiyaçlarının hepsini karşılamaktadır.
2. (D) Ülkemizin, ulaşım yolları üzerinde bulunması diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerimizin gelişmesini sağlamıştır.
3. (Y) Bir toplumun geliştirdiği ürünleri diğer toplumlar kullanamaz.
4. (Y) Uçak, gemi ve tren sayesinde iletişim faaliyetleri daha kolay yapılmaktadır.
5. (D) Turizm faaliyetleri, farklı ülke toplumlarının birbirini daha yakından tanımasını sağlar.
6. (Y) Ülkemize gelen turistlere ön yargıyla yaklaşmalıyız.
7. (D) Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcının iletişim kurması gerekir.
8. (Y) Bizden sonra gelecek nesillerin ortak mirastan yararlanmasını engellemeliyiz.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
1. Çin Seddi ve Tac Mahal insanlığın sanat mirasına örnektir.
2. Victoria Şelalesi insanlığa ait olan doğal bir ortak mirastır.
3. Günümüzde ürün satın almak isteyen insanlar telefon ile görüntülü veya sesli konuşarak üreticiyle kolaylıkla iletişime geçebilir.
4. Ulaşım teknolojileri sayesinde insanların ihtiyaç duydukları ürünler bir ülkeden başka bir ülkeye kısa zamanda taşınabilmektedir.
5. Turizm, ülkeler açısından önemli bir ekonomik faaliyet olduğu için..bacasız sanayi.olarak da adlandırılır.
6. Turizm faaliyetleri, kültürler arası etkileşim artırır.
7. İnsanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne adı ortak miras verilir.
8. Yunus Emre’nin insan sevgisine ait görüşleri düşünce mirasına örnektir.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Sayfa 197 Cevabı

Aşağıda verilen ortak miras öğelerinin hangi ülkede bulunduğunu araştırarak noktalı yerlere yazınız.

  • Keops Piramidi: Mısır
  • Pisa Kulesi: İtalya
  • Tac Mahal: Hindistan
  • Machu Picchu Antik Kenti: Peru
  • Büyük Kanyon: Amerika Birleşik Devletleri
  • Artemis Tapınağı: Türkiye
  • Eyfel Kulesi: Fransa
  • Kapadokya: Türkiye
  • Rodos Heykeli: Yunanistan

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Sayfa 198 Cevabı

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Cevap: C

2. Cevap: D

3. Cevap: A

4. Cevap: B

5. Cevap: A

6. Cevap: D

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yer ve çevresinin ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan ekonomik ilişkilerdeki rolü nedir?

Cevap: Yaşadığım yerde tarımsal ürünler fazlaca ve çeşitli olarak yetiştirilmektedir.Bu nedenle bir kısmı direk bir kısmı işlenerek ihraç edilmektedir.Bu da ülkemize ve çevremize gelir sağlamaktadır.Bu gelirler yeni yatırımların yapılmasına olanak sağlamaktadır.

2. İletişim ve ulaşım teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?

Cevap: Ekonomik gelişmelerin artmasına ve hız kazanmasına olanak sağlamıştır.

3. Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir?

Cevap: Turizm bacasız sanayi olarak adlandırılır.Ülkemize döviz kazandırmakta ve yeni yatırımlar yapılmaktadır.Kültürel katkıları da oldukça fazladır.Ülkeler arasındaki dostluklar artmaktadır.

4. Ortak mirasa ait eserleri korumak için bizlere düşen görevler nelerdir?

Cevap: Ortak Miraslar konusunda bizlere düşen en önemli görev, ortak miras eserlerini korumak ve bunların gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılabilmesini sağlamaktadır. Ortak mirasa ait eserler koruma altına alınmalıdır. Eserlere zarar verenler en ağır cezalara çarptırılmalıdır. Ortak miras eserlerine zarar verilmemelidir. Ortak mirasın korunmasında devletler yasal düzenlemeler yapmalıdır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın