5. Sınıf Ata Sosyal Bilgiler 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları – derskitabicevaplarim.com

5. Sınıf Ata Sosyal Bilgiler 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler 4. Ünite Sonu Değerlendirme Sayfa 108, 109 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

4. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Teknolojinin birçok alanda faydalarının yanı sıra toplumda olumsuz etkileri de vardır.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir?

A) Hastalıkların kısa sürede teşhis ve tedavi edilmesi
B) Teknoloji düşkünlüğü nedeniyle bireyler arasındaki iletişimin zayıflaması
C) Uzaktaki insanlarla tek tuşla görüntülü konuşma imkânının olması
D) Yazı, kâğıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla bilgi birikiminin artması

CevapB

2. Ülkemizde son on yılda genel ağ kullanımı artmıştır. Buna bağlı olarak siber suçlarda da artış yaşanmıştır.
Genel ağ kullanıcılarının bu tür sorunlar yaşamamaları için;
I. bilgisayarlara antivirüs programları yükleme,
II. güvenli olmayan site ve sayfalara girmeme,
III. güvenilir şifre ve parolalar kullanma unsurlarından hangilerine dikkat etmeleri gerekir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

Cevap: D

3. Elvin’e, öğretmeni “Doğru ve güvenilir bilgi nasıl elde edilir?” konusunu genel ağdan araştırıp gelmesini söyler. Araştırma sonucunda öğretmeni ödevde “bilgi hatalarının çok fazla olduğunu” söyler.
Buna göre Elvin’in yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamamıştır.
B) Araştırmasında ansiklopediden yararlanmıştır.
C) Ödevini zamanında teslim etmemiştir.
D) Medya konusunda yeterli bilgiye sahiptir.

Cevap: A

4. Bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere “bilim insanı” denir. Bilim insanlarında olması gereken bazı özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken özelliklerden değildir?

A) İsim yapma gayreti göstermek
B) Yeniliklere açık olmak
C) Risk almaktan korkmamak
D) Araştırmacı olmak

Cevap: A

5. Ebru, öğretmenin verdiği ödevi araştırırken yararlandığı tüm kaynakları ödevinin son bölümünde belirtmiştir.
Buna göre, Ebru için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Sınıfta en iyi ödevi hazırlamıştır.
B) Ödevini önemsemeden hazırlamıştır.
C) Kaynakça gösterdiği için yazarın emeğine saygı göstermiştir.
D) Yapılan araştırmadaki bilgilerin güvenilir olduğu söylenemez.

Cevap: C

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

1. güvenilir 2. kişisel 3. sosyalleşme 4. merak 5. kaynakça

1. Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken güvenilir sayfalar tercih edilmelidir.
2. Olası bir kimlik hırsızlığına karşı kişisel bilgiler sanal ortam üzerinde paylaşılmamalıdır.
3. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özellikle çocukların sosyalleşme sürecini olumsuz yönde etkiler.
4. Bilim insanlarını araştırmaya yönelten en önemli unsurlardan biri merak duygusudur.
5. Bilimsel araştırmalarda yararlanılan eserler, çalışmanın sonunda yer alan kaynakça bölümünde gösterilir.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Araştırmalarda yararlanılan eserlerin kaynakça bölümünde gösterilme nedenleri nelerdir?

Kaynakça, diğer adıyla bibliyografya, eser hazırlayan kişinin başka eserlerden faydalanması durumunda bunları, kendi eserinin sonunda belirtilmesidir. Örneğin bir kitabın hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanırsak, bu kaynakları kitabın son sayfasında, kaynakça adı altında belirtmemiz gerekmektedir. Böylece eserimiz güvenilir olma özelliğini taşır.

2. Bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler nelerdir?

Meraklı oluşları, araştırma yapmayı sevmeleri, çok çalışkan olmaları, adlarını tarihe yazdırma istekleri.

3. Teknolojik gelişmelerin sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine örnekler veriniz.

Olumlu etkileri, haberleri ve dünyada ne olup bittiğini hemen en hızlı şekilde öğrenebiliriz. Kendimizi geliştirebiliriz. İletişim kurma anlamında işimiz çok kolaylaşır. Olumsuz özellikleri olarak sosyal medyanın insanlığı tembelliğe itmesi, zararlı içeriklerin ve çok fazla vakit kaybettirecek oyunların varlığını sayabiliriz.

4. Genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

İnternetten alışveriş yaparken ürünlerinizi alacağınız güvenli alışveriş siteleri kullanılmalıdır. Yaşanabilecek herhangi bir sorun neticesinde başvurabileceğiniz merciin açık adres ve telefonunun tüketici ile paylaşılması yasal bir zorunluluktur. Alışveriş yapacağınız site bu şartları barındırmıyorsa oradan alışveriş yapmamanız önerilir. Güvenli alışveriş siteleri, alışveriş esnasında kredi kartı şifrenize ihtiyaç duymaz. Sizden kredi kartı şifrenizi talep eden alışveriş sitelerinden uzak durmanız gerekir.

5. Genel ağda ulaştığınız bir bilginin güvenilirliğini nasıl test edersiniz?

Cevap: Birçok farklı kaynağa bakarak, farklı alanlarda bilimsel anlamda yapılmış açıklamalara bakarak ayıca da resmi sitelerden bilgi alarak.

Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.

(D) Günümüzde bilgiye ulaşmak daha kolay hâle gelmiştir.
(D) Genel ağ, bilinçli kullanılmazsa sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir.
(Y) Bilimsel çalışmalarda yararlanılan her eseri kaynakçada göstermeye gerek yoktur.
(D) Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile insanların yaşamlarını farklı alanlarda kolaylaştırır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın