5. Sınıf Ata Sosyal Bilgiler 3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler 3. Ünite Sonu Değerlendirme Sayfa 86, 87 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

3. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Türkiye fiziki haritasına bakan Serhat incelediği bir bölgenin genelde yeşil renk ve bu rengin tonlarından olduğunu görür.
Buna göre, Serhat’ın incelediği bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yükseltisi azdır.
B) Yeryüzü şekilleri sadedir.
C) Genel olarak 0-500 metre arası yükseltiye sahiptir.
D) Platolar geniş yer kaplar.

CevapD

2. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlıdır. Kış mevsiminin ılık geçmesine bağlı olarak seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Yaz mevsimi sıcak geçtiği ve uzun süreli olduğu için yılda birden fazla ürün alınan yerler vardır.
Bu parçada iklimin aşağıdakilerden hangisine olan etkisinden söz edilmiştir?

A) Turizme B) Sanayiye C) Tarıma D) Hayvancılığa

Cevap: C

3. Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Örneğin; düz bir alana sahip olan Adana, Konya ve Bursa gibi illerimizin nüfusu fazla iken dağlık ve engebeli arazi üzerine kurulmuş yerleşim birimlerinde nüfus daha azdır.
Buna göre, verilen bilgilerde nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerin hangisi vurgulanmıştır?

A) Bitki örtüsü B) İklim şartları C) Yeryüzü şekilleri D) Toprak yapısı

Cevap: C

4. Deprem ülkemizde can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerden biridir. Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı olarak oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi depremin yıkıcı etkisini azaltmak için yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) Konutları inşaat yönetmeliklerine uygun yapmak
B) Konutları yumuşak zemin ve fay hatları üzerine yapmak
C) Konut yapımında dayanıklı ve kaliteli malzeme kullanmak
D) Uygun olmayan bölgeleri yerleşime kapatmak

Cevap: B

5. Barış, ara tatilde ziyaret amacıyla dayısının yaşadığı şehre gitmiştir. Buraya çok kar yağdığını gören Barış, yolculuğu esnasında bazı yerlerde dağların yamaçlarından kayan kar kütlelerinin yolları kapadığına tanık olmuştur.
Buna göre, Barış’ın gittiği yerde aşağıdaki doğal afetlerden hangisi yaşanmaktadır?

A) Sel B) Çığ C) Heyelan D) Deprem

Cevap: B

B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. (Y) Ülkemizde denizlerden uzak iç kesimlerde Akdeniz iklimi görülür.
2. (D) Doğal afetler, insanların yaşamlarını olumsuz yönde etkiler.
3. (Y) Ülkemizde nüfusun en fazla olduğu il Ankara’dır.
4. (Y) Ülke, şehir ve ilçe sınırlarını fiziki haritalara bakarak öğrenebiliriz.
5. (D) Doğal afetler engellenemez olsa da alınacak önlemler doğal afetlerin etkilerini azaltabilir.
6. (Y) İklim, bitki örtüsü ve su kaynakları nüfusun dağılışını etkileyen beşerî özellikler arasında yer alır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

Cevap: 1. iklim 2. ova 3. ahşap 4. deprem 5. karasal iklim

1. Belirli bir bölgede sıcaklık değerleri, rüzgâr, yağış gibi hava olaylarının uzun yıllardaki ortalamasına iklim denir.
2. Akarsular tarafından yarılmamış, çevresine göre düz olan yeryüzü şekillerine ova denir.
3. Karadeniz ikliminin etkili olduğu kırsal yerleşimde konut yapımında daha çok ahşap kullanılır.
4. Akarsuların yataklarını aşındırması ile oluşan yeryüzü şekillerine deprem denir.
5. Buğday karasal iklim uyum sağlamış bir tarım ürünüdür.

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Fiziki haritalarda yükselti basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır?

Yeşil: (0-200) Çukur yerleri ve denizden az yüksek yerleri gösterir.
Açık Yeşil: (200-500) Yeşilden sarıya, turuncuya ve açık kahverengiye gidildikçe yüksek biraz artar.
Sarı: (500-1000)Yayla ve ovaların olduğu yerler sarı renktedirler.
Turuncu: (1000-1500) arası yükseklik
Açık kahverengi: (1500-2000) Dağlar.
Kahverengi: (2000-2500) Dağlar.
Koyu kahverengi: 2500 üzeri yükseltisi çok olan dağları gösterir.
Beyaz: buzulları gösterir.
Mavi: Deniz ve göllerin bulunduğu su birikintilerini göstermektedir.
Açık mavi: Denizlerin derinliklerinin çok olmadığı alanları gösterir.
Koyu mavi: Koyulaştıkça derinlikte artmaktadır.

2. İklim, insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?

İklim insanın yalnız yaşayışı değil, ekonomik etkinlikleri üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Tarım ve endüstri alanlarının dağılışı, onlara bağlı olarak ticaret şekilleri iklimin kontrolü altındadır. Ayrıca iklim, coğrafi çevrenin şekillenmesini ve insan yaşamını çok yakından kontrol eden bir etmendir. İklimin etkisi uzun yıllar boyunca kendini gösterdiği gibi cansız çevrede ve özellikle bütün canlıların yaşamındaki yıllık değişmeleri de iklim düzenler.

3. İnsanların doğal ortamı değiştirmeleri ile ilgili beş örnek veriniz.

Akarsuların üzerine Hidroelektrik Santraller yapmaları
Ormanları keserek tarlalar yapmaları
Fabrikalar yaparak doğal ortamı kirletmeleri
İnsanoğlunun kullandığı gazlar dolayısı ile Ozon tabakasının delinmesi
Akarsuların üzerine yaptığı barajlar ile akarsuların akışını değiştirmeleri

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın