5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 160 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 160 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 160 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1) Bir kolideki 40 tane yumurtanın %80’i sağlamdır. Kırık olan yumurtalar kaç tanedir?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 11

40 x 20 / 100 = 8

2) 12/15 kesrini modelleyiniz ve % sembolüyle gösteriniz.

12 / 15 = 4 / 5 = 80 / 100 = %80

3) Yandaki şekilde boyalı kısma karşı gelen sayıyı kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle yazınız.

8 / 20 = 40 / 100 = % 40 = 0,4

4) Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi %8’e eşittir?
A) 0,8 B) 8,08 C) 0,88 D) 0,08

5. İşaretli olan yeri kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle yazınız.

0,6 – % 60

6) Aşağıda verilen kesir ile yüzdelik gösterimlerini eşleştiriniz.

1/4 = 0,25 = %25

4/5 = 0,8 = %80

7/10 = 0,7 = %70

13/20 = 0,65 = %65

7) 3/5, 9/10, 11/20, 7/25 kesirlerini % sembolü kullanarak sıralayınız.

3/5 = 0,6 = %60

9/10 = 0,9 = %90

11/20 = 0,55 = %55

7/25 = 0,28 = %28

%90 > %60 > %55 > %28

Yüzdelik gösterime dönüştürerek de kesirleri büyükten küçüğe, ya da küçükten büyüğe sıralayabiliriz. Elimizde bulunan kesirlerin hepsinin paydasını 100 yapabiliyoruz. O halde bu yöntemi kullanalım:

  • 3/5 kesri için, 20 ile genişletme yaparsak: (3*20) / (5*20) = 60/100 ki bu da %60 demektir.
  • 9/10 kesri için 10 ile genişletme işlemi yaparsak: (9*10) / (10*10) = 90/100 eder ki bu da %90 demektir.
  • 1/20 kesri için 5 ile genişletme işlemi yaparsak: (11*5) / (20*5) = 55/100 eder ki bu da %55 demektir.
  • 7/25 kesri için 4 ile genişletme işlemi yaparsak: (7*4) / (25*4) = 28/100 eder ki bu da %28 demektir.

Yüzde sembolünün yanında bulunan sayı ne kadar büyükse, kesir de o kadar büyük olur. Bu kurala dayanarak yukarıdaki yüzdelik gösterimlerin sıralamasından yola çıkarak kesirleri sıralalayalım:

%90 > %60 >  %55 > %28 ettiğinden, bunların kesir karşılıkları:

9/10 > 3/5 > 11/20 > 7/25 olacaktır.

8) 0,57; 0,38; 0,03 ve 0,3 ondalık gösterimlerini kesir ve yüzdelik gösterimle yazınız. Bulduğunuz yüzdelik gösterimleri karşılaştırınız.

0,57 = 57/100 = %57

0,38 = 38/100 = %38

0,03 = 3/100 = %3

0,3 = 30/100 = %30

9) 40 kişilik bir sınıfın %30’u voleybol, %40’ı futbol, %30’u ise basketbol oynuyor. Voleybol ve futbol oynayan toplam kaç kişidir?

40 x 30 /100 = 12 Voleybol

40 x 40 /100 = 16 Futbol

40 x 30 /100 = 12 Basketbol

12 + 16 = 28 Voleybol ve futbol

10) 50 kişilik bir grubun %58’i İngilizce, %34’ü Almanca, %8’i ise Çince konuşabilmektedir. Almanca konuşanlar ile Çince konuşanlar toplam kaç kişidir?

50 x 58 /100 = 29 ingilizce

50 x 34 / 100 = 17 Almanca

50 x 8 /100 = 4 Çince

Almanca + Çince = 4 + 17 = 21

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın