5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 160 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 160 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1) Bir kolideki 40 tane yumurtanın %80’i sağlamdır. Kırık olan yumurtalar kaç tanedir?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 11

40 x 20 / 100 = 8

2) 12/15 kesrini modelleyiniz ve % sembolüyle gösteriniz.

12 / 15 = 4 / 5 = 80 / 100 = %80

3) Yandaki şekilde boyalı kısma karşı gelen sayıyı kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle yazınız.

8 / 20 = 40 / 100 = % 40 = 0,4

4) Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi %8’e eşittir?
A) 0,8 B) 8,08 C) 0,88 D) 0,08

5. İşaretli olan yeri kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle yazınız.

0,6 – % 60

6) Aşağıda verilen kesir ile yüzdelik gösterimlerini eşleştiriniz.

1/4 = 0,25 = %25

4/5 = 0,8 = %80

7/10 = 0,7 = %70

13/20 = 0,65 = %65

7) 3/5, 9/10, 11/20, 7/25 kesirlerini % sembolü kullanarak sıralayınız.

3/5 = 0,6 = %60

9/10 = 0,9 = %90

11/20 = 0,55 = %55

7/25 = 0,28 = %28

%90 > %60 > %55 > %28

Yüzdelik gösterime dönüştürerek de kesirleri büyükten küçüğe, ya da küçükten büyüğe sıralayabiliriz. Elimizde bulunan kesirlerin hepsinin paydasını 100 yapabiliyoruz. O halde bu yöntemi kullanalım:

  • 3/5 kesri için, 20 ile genişletme yaparsak: (3*20) / (5*20) = 60/100 ki bu da %60 demektir.
  • 9/10 kesri için 10 ile genişletme işlemi yaparsak: (9*10) / (10*10) = 90/100 eder ki bu da %90 demektir.
  • 1/20 kesri için 5 ile genişletme işlemi yaparsak: (11*5) / (20*5) = 55/100 eder ki bu da %55 demektir.
  • 7/25 kesri için 4 ile genişletme işlemi yaparsak: (7*4) / (25*4) = 28/100 eder ki bu da %28 demektir.

Yüzde sembolünün yanında bulunan sayı ne kadar büyükse, kesir de o kadar büyük olur. Bu kurala dayanarak yukarıdaki yüzdelik gösterimlerin sıralamasından yola çıkarak kesirleri sıralalayalım:

%90 > %60 >  %55 > %28 ettiğinden, bunların kesir karşılıkları:

9/10 > 3/5 > 11/20 > 7/25 olacaktır.

8) 0,57; 0,38; 0,03 ve 0,3 ondalık gösterimlerini kesir ve yüzdelik gösterimle yazınız. Bulduğunuz yüzdelik gösterimleri karşılaştırınız.

0,57 = 57/100 = %57

0,38 = 38/100 = %38

0,03 = 3/100 = %3

0,3 = 30/100 = %30

9) 40 kişilik bir sınıfın %30’u voleybol, %40’ı futbol, %30’u ise basketbol oynuyor. Voleybol ve futbol oynayan toplam kaç kişidir?

40 x 30 /100 = 12 Voleybol

40 x 40 /100 = 16 Futbol

40 x 30 /100 = 12 Basketbol

12 + 16 = 28 Voleybol ve futbol

10) 50 kişilik bir grubun %58’i İngilizce, %34’ü Almanca, %8’i ise Çince konuşabilmektedir. Almanca konuşanlar ile Çince konuşanlar toplam kaç kişidir?

50 x 58 /100 = 29 ingilizce

50 x 34 / 100 = 17 Almanca

50 x 8 /100 = 4 Çince

Almanca + Çince = 4 + 17 = 21

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın