5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 185-186 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 185-186 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 185, 186 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

SORULAR

1) Yanda verilen noktalı kâğıt üzerindeki noktalardan

a) K noktasının A noktasına,
b) N noktasının Z noktasına,
c) A noktasının Y noktasına, ç) O noktasının M noktasına
göre konumunu yön ve birim kullanarak belirtiniz.

a) K noktasının A noktasına göre konumu 4 birim yukarı 2 birim sağadır.
b) N noktasının Z noktasına göre konumu 4 birim aşağıdır.
c) A noktasının Y noktasına göre konumu 1 birim sağadır.
ç) O noktasının M noktasına göre konumu 5 birim yukarıdır.

2) Aşağıda verilen kareli kâğıt üzerindeki doğru parçalarına eşit uzunlukta olan birer tane doğru parçası çiziniz. Çizdiğiniz doğru parçalarını isimlendiriniz.

3) Aşağıdaki kareli kâğıt üzerine birer tane dar, dik ve geniş açı çizerek isimlendiriniz.

4) Aşağıda verilen açıları isimlendirerek bunları dar, dik ya da geniş açı olarak belirleyiniz.

Sırası ile; geniş, dar, dar, dar, dik

5) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

a) T açısı, T sembolü ile gösterilir.
b) Geniş açı, 90° den büyük ve 180° den küçüktür.
c) Ölçüsü 90° olan açı, dik açıdır.
ç) Ölçüsü 90° den küçük olan açı, dar açıdır.

6) Aşağıda verilen doğrulara dışındaki ve üzerindeki noktalardan dikmeler çiziniz.

7) Aşağıda verilen hangi seçenekteki doğru parçaları paralel değildir?

Cevap : C

8) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(Y) Paralel doğrular kesişir.
(D) Paralel doğru parçalarının uzunlukları birbirine eşit olmayabilir.

9) Günlük yaşamdan paralel doğrulara örnek durumlar bularak aşağıya yazınız.

Yan yana olan iki yatak, yollardaki kaldırımlar

Telefonumuzun sağ kenarı ile sol kenarı veya alt kenarı ile üst kenarı birbirine paraleldir.

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın