5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 198 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Der Kitabı Sayfa 198 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1) İzometrik kâğıt üzerinde dar, dik ve geniş açılı üçgenler çiziniz.

2) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(Y) a) İkizkenar üçgenler; dar, dik veya geniş açılı olabilir. 
(Y)  b) Geniş açılı üçgenler, eşkenar veya çeşitkenar üçgen olabilir.
(D) c) Üç kenar uzunluğu da eşit olan üçgen, eşkenar üçgendir.

3) Aşağıda verilen üçgenlerin açı özelliklerine göre çeşitlerini yazınız.

Sırası ile; ikizkenar dik üçgen, eşkenar üçgen, çeşitkenar üçgen

4) Aşağıda verilen üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırınız.

Sırası ile; eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın