5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 283-286 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Der Kitabı Sayfa 283, 284, 285, 286 6. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1) Aşağıda kareli kâğıt üzerine çizilmiş olan kare ve dikdörtgenlerin alanlarını bulunuz.

1. Şekil: 16 birimkare 2. Şekil: 21 birimkare
3. Şekil: 20 birimkare 4. Şekil: 4 birimkare

2) Aşağıda verilen dikdörtgenlerin alanlarını bulunuz.

A(ABCD) = 7 x 15 = 105 cm2 A(EFGH) = 9 x 21 = 189 cm2
A(KLMN) = 7 x 45 = 315 cm
2

3) Aşağıda kareli kâğıt üzerinde verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı 16 birimkare değildir?

Cevap : D // 5 x 5 = 25

4) Bir dikdörtgenin eni 11 m ve alanı 132 m2dir. Dikdörtgenin boyu kaç metredir?

Cevap : 132 : 11 = 12 m

5) Yanda verilen karenin alanını tahmin ediniz. Tahmin stratejinizi açıklayınız. Cetvel ile ölçme yaparak karenin alanını bulunuz.

Cevap : 3 x 3 = 9 birimkare

6) Şekildeki üç basamaklı merdivenin ayak basılan yüzlerine kaymayı önleyici özel bir madde serilecektir. Merdivendeki bir basamağın eni 20 cm, boyu 50 cm ise en az kaç santimetrekare kaymayı önleyici özel madde gerekir?

Cevap : 3000 cm2

7) Kenar uzunlukları doğal sayı ve alanı 10 cm2 olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir?

Cevap : 2 tane

8) Dikdörtgenler prizmasının toplam ayrıt sayısı kaçtır?

Cevap : 12 tane

9) Aşağıda açınımları verilen geometrik cisimlerin hangi prizmaya ait olduğunu bulunuz.

Cevap : a) Küp b) Kare prizma c) Dikdörtgenler prizması

10) Ayrıtları 6 cm, 4 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
A) 200 B) 212 C) 224 D) 248

Cevap : 6 x 4 x 10 = 240

11) Aşağıda verilen prizmaların yüzey alanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Cevap : III < I < II

12) Taban ayrıtları 6 cm ve 8 cm olan iki dikdörtgen prizmanın yükseklikleri sırasıyla 10 cm ve 12 cm’dir. Prizmaların yüzey alanları arasındaki fark kaç santimetrekaredir?
A) 42 B) 56 C) 64 D) 78

Cevap : B

13) Aşağıdaki kâreli kâğıt üzerine küp, dikdörtgenler prizması ve kare prizma modeli çiziniz.

Cevap : B

14) Yandaki birim kareli kâğıtta verilen boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 10 B)12 C) 16 D) 20

Cevap : 20

15) Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin eni 8 m, boyu 10 m’dir. Bu bahçe bir kenarı 2 m olan kare şeklinde alanlara ayrılarak her bir alanın içine farklı türde meyve fidanları dikiliyor. Buna göre bahçeye kaç farklı türde meyve fidanı dikilmiştir?

Cevap : 8 x 10 = 80

2 x 2 = 4

80 : 4 = 20

16) Kenar uzunlukları 80 cm ve 120 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir masanın üzerine tüm kenarlarından 10 cm daha uzun olacak şekilde bir örtü seriliyor. Buna göre örtünün alanı masanın üst yüzünün alanından kaç santimetrekare daha fazladır?

Masanın alanı 80.120 = 960 cm karedir.

Örtünün alanı ise 80 + 10 = 90

120 + 10 = 130

90.130 = 1170 cm kare olur.

Her ikisinin farkı ise 1170 – 960 = 210 cm kare olur.

17) Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı ve alanı 40 cm2 olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetredir?

Çevre uzunluğunun en fazla olması için kısa kenar ile uzun kenar arasındaki farkın en fazla olması gerekiyor.

Bu dururum da kısa kenarı 1 alırsak, uzun kenarda 40 olur.

Çünkü bu iki kenarın çarpımı 40 olmalı

Bu durumda çevre uzunluğu da 1+1+40+40 = 82 cm olur.

Cevap : 82

18) Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan küpün, bir ayrıtının uzunluğu yarıya düşürülürse küpün yüzey alanında nasıl bir değişme olur?
A) İki katına çıkar.
B) Yarıya düşer.
C) Dört katına çıkar.
D) Dörtte birine düşer.

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın