Aziz Sancar Dinleme Metni

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Aziz Sancar Dinleme Metni Sayfa 236, 237, 238, 239 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Aziz Sancar Dinleme Metni Sayfa 236 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.” sözünden ne anlıyorsunuz?

Hayatımızın her alanında bilimden faydalanmamız gerektiğini, bilim olmadan hiçbir şeyin olması gerektiği gibi olmayacağını anlıyorum.

2. Bir bilim insanı olmak ister miydiniz? Neden?

İsterdim. Bilim insanı olarak insanlığa daha çok katkı sağlamak isterdim.

3.

a) “Bilim” kelimesinin zihninizde çağrıştırdıklarını yazınız.

  • Deney
  • Gözlem
  • Araştırma
  • Teknoloji
  • Bilim insanı

b) Çağrışımlarınızdan hareketle bilimin önemi hakkındaki düşüncelerinizi anlatınız. Sınıfa getirmiş olduğunuz özdeyişlerden konuşmanızda yararlanabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken kendinizi Aziz Sancar’ın yerine koyunuz. Siz, Aziz Sancar’ın yerinde olsanız nasıl davranırdınız?

Aziz Sancar gibi başarana kadar azimle çalışırdım.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.

tez: Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser

çare: Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu

Aziz Sancar Dinleme Metni Sayfa 237 Cevapları

deney: Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe

bilimsel: Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî

yılmak: Bir işten gözü korkup vazgeçmek

azim: Bir işteki engelleri yenme kararlılığı

tedavi: Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi

hayli: Çok

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Doğum yeri: Mardin’in Savur ilçesi

Doğum yılı: 1946

Okuduğu okullar: Yale Üniversitesi

Yaptığı çalışmalar: DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat.

Aziz Sancar Dinleme Metni Sayfa 238 Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1) Aziz Sancar, Savur’da hangi görevde bulunmuştur?

Cevap: Doktor.

2) Aziz Sancar, Amerika Birleşik Devletleri’ne niçin gitmiştir?

Cevap: Doktora çalışması için gitmiştir.

3) Aziz Sancar’ın ABD’deki ilk yılları neden zor geçmiştir? Bu duruma nasıl bir çözüm bulmuştur?

Cevap: Kendisine çok güvenmediği, laboratuvar çalışmalarında diğer öğrenciler kadar başarılı olamayacağını düşündüğü için ilk yılları zor geçmiştir. Çok çalışarak bu duruma çözüm bulmuştur.

4) Aziz Sancar, Nobel Ödülü’nü ne zaman almıştır?

Cevap: 2015 yılında almıştır.

5) Aziz Sancar’ın bu başarısının en önemli sebebi nedir?

Cevap: Çok ve azimli çalışmasıdır.

6) Öz güvene sahip olan insanlar başarılı olabilirler mi? Neden?

Cevap: Olabilir de olmayabilir de. Başarılı olmak için öz güven tek başına yeterli değildir. Fakat öz güvene sahip olmayan insanların başarı olma ihtimalleri daha düşüktür. Başarılı olmak için kişi öncelikle kendine ve başarılı olacağına inanmalıdır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz.

EDİSON

Edison’un çocukken yaptığı bir buluş annesini ölümden kurtarmıştı.

İnsanlık tarihinin ünlü kişileri üzerinde annelerinin etkisi büyük olmuştur. Büyük
mucit Edison da annesinin çok etkisi altında kalmıştır. Hemen hemen bütün başarılarını ona borçludur. Daha küçük yaşlarda annesinin etkisiyle okumaya, her şeyi öğrenmeye
merak sarmıştı. Annesi, küçük Edison’un kimseye benzemediğini, ileride onu çok parlak
başarıların beklediğini biliyordu.

Günün birinde Edison’un annesi çok ağır bir hastalığa tutuldu. Gece yarısı olmasına rağmen hastanın hemen ameliyat edilmesi gerekiyordu. Doktor, ışık yetersizliğinden
bu ameliyatı yapamayacağını söylemişti. Küçük dâhi, canından çok sevdiği annesini mutlaka kurtarmak istiyordu. Annesi onun için kutsal bir varlıktı.

Edison düşündü taşındı. En sonunda, odanın her yanını aynalarla kaplarsa ışığın
çoğalacağını, o zaman doktorun da ameliyatı yapmaya razı olacağını düşündü. Evdeki
bütün aynaları topladı, komşu dükkândan da birkaç ayna getirdi. Oda inanılmayacak
derecede aydınlanmıştı. Doktor ameliyatı yaptı, böylece Edison sevgili annesinin hayatını
kurtardı.

Doğan Kardeş Ansiklopedisi

a) Edison’un başarılı olmasında merak duygusunun etkisi olmuş mudur?

Cevap: Metinde bununla ilgili bir bilgi verilmiyor.

b) Edison’un annesinin ameliyatı için bulduğu çözüm nedir?

Cevap: Odanın her tarafını aynalarla kaplayıp ışığı arttırmaktır.

c) İnsanlar hangi durumlarda farklı çözüm arayışlarına yönelirler?

Cevap: Çaresiz veya başarısız olduklarında yönelirler.

ç) Buluşların gerçekleşmesinde merak duygusu ile hayal gücünün etkisi ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Buluşların gerçekleşmesinde merak duygusu ve hayal gücünün büyük etkisi vardır. İnsanlar bir sorunun çözümü için hayal güçlerini kullanırlar. Hayallerinde tasarladıklarının çözüm olup olmayacağını merak edip işe koyulurlar. Böylece buluşlar ortaya çıkar.

Aziz Sancar Dinleme Metni Sayfa 239 Cevapları

6. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Başarılarla dolu meslek yaşantısına rağmen Aziz Sancar’ın ABD’deki ilk yılları hayli zor geçmişti. Kendisine çok güvenemiyor, laboratuvar çalışmalarında diğer öğrenciler kadar başarılı olamayacağını düşünüyordu. O da tek çarenin çok çalışmak olduğuna karar verdi. Üzerinde çalıştığı problemlerle ilgili basit deneyler hazırlayacak, konusunu en ince ayrıntısına kadar öğrenecekti. Ama ilk başlarda işler pek de planladığı gibi gitmedi. Deneylerde istediği sonucu bir türlü alamıyordu. Hatta bir arkadaşı onun bilimsel araştırmadan pek de anlamadığını, yeniden başarılı olduğu doktorluk mesleğine dönmesi gerektiğini söylemişti. Ama o yılmadı ve azimle çalışmalarına devam etti. 30 yıl süren gayretli çalışmalarının karşılığını da Nobel Kimya Ödülü’nü 2015’te kazanarak aldı.

a) Aziz Sancar başarıya nasıl ulaşmıştır?

Çok çalışarak ulaşmıştır.

b) Başarıya ulaşmasında çalışkanlığının ve öz güven sahibi olmasının etkisi var mıdır? Açıklayınız.

Vardır.

c) Sizce başarıya ulaşmak için neler yapılmalıdır?

Çok çalışmak gerekir.

7. ETKİNLİK

Türk bilim insanlarından seçtiğiniz birini tanıtan konuşmanızı yapınız.

Hulusi Behçet, 20 Şubat 1889 tarihinde İstanbul’da doğmuş, 8 Mart 1948 yılında yine İstanbul’da vefat etmiştir. Dermatoloji uzmanı ve bilim insanıdır. Bir kan damarı hastalığı olan Behçet hastalığını tarif eden ilk bilim insanı olmasıyla tanınır.

Tıp öğrenimini 1910 senesinde tamamlamış ve 1914 Temmuz’una kadar Gülhane Dermatoloji Kliniğinde asistan olarak çalışmıştır. 1914 yılında Kırklareli Askeri Hastanesi’nde başhekim olarak göreve başlamıştır. 1918 yılına kadar da Edirne Askeri Hastanesinde dermatoloji uzmanı olarak çalışmış daha sonra Budapeşte’de, Berlin’de Charité Hastanesinde çalışmış ve 1919’da Türkiye’ye dönmüştür.

Hulusi Behçet 1933’de İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği’ni kurmuştur. Yine bu tarihte profesör olmuştur. 1939 yılında ise ordinaryus profesör olmuştur.

şark çıbanı, arpa uyuzu, ham incir dermatidi ve mantar hastalıkları  gibi çeşitli dermatoloji konularında çalışmalar yapmıştır. Bu konularda pek çok makale yayınlamıştır.

1938’de bir dergide yeni bir kan damarı hastalığının tarifini yapar. Uzun yıllar bilim insanlarında bazıları bu hastalığı kabul etmese de 1947’de Zürih Tıp Fakültesinden Prof. Mischner’in Uluslararası Cenevre Tıp Kongresinde yaptığı bir öneriyle hastalığın “Morbus Behçet” olarak adlandırır. Böylece bu yeni hastalığın adı Behçet Hastalığı olarak adlandırılmaya başlanır.

Yaşamı boyunca 196 kalıcı eser bırakmıştır. Bunlardan en önemlileri olarak “Frengi Dersleri”(1936) ve “Klinik ve Pratikte Frengi Teşhisi ve Benzeri Deri Hastalıkları”(1940) adlı iki eseridir.

8. ETKİNLİK

“İnsanlığa yarar sağlayacak bir buluş yapsaydınız bu ne olurdu?” konusunu sınıf ortamında tartışınız. Konu hakkında edindiğiniz bilgiler ışığında duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Bedensel engelliler için Demir Adam zırhı gibi bir icat yapmak isterim. Tamamen beyinle yönetilen, hareket eden, vücuda eklemesi kolay, hafif ve dayanıklı, enerji problemi olmayan bacak, kol, el gibi protezler geliştirmek hayalimdir. Böylece uzuvlarını kullanamayan insanların bu sorununu ortadan kaldırırım.

5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın