6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 181-183 Cevapları – derskitabicevaplarim.com

6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 181-183 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Sayfa 181, 182, 183 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1- Yukarıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. Devirli ondalık gösterimleri işaretleyiniz.

2- 3 tam 608/1000 kesrini çözümleyiniz.

3- Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
a) Ondalık gösterimler çözümlenirken basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmış olur.
b) eşitliğinde a = 7 ve b = 3’dır.
c) 4,235 = ( . 1) + ( . 1/10) + ( . 1/100) + ( . 1/1000)
ç) Çözümlenmiş hâli 3.102 + 5.101 + 8 . 1/102 + 7 . 1/103  olan ondalık gösterim 305,087 ’dir.
d) 5 tam 28/100 kesrinin çözümlenmiş şekli 5 . 1 + 2 . 1/10  + 8/100 ’dir.

4. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri çözümleyiniz.
a) 12,07 b) 0,129 c) 192,13 ç) 1,280

5. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri onda birler basamağına yuvarlayınız.
a) 2,143 –> 2,1 
b) 46,076 –> 46,1
c) 24,238 –> 24,2
ç) 0,859 –> 0,9

6. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri altı çizili basamaklara yuvarlayınız.
a) 3,807 –> 3,8
b) 14,148 –> 14,15
c) 7,129 –> 7,1
ç) 0,058 –> 0,06

7. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
a) Ondalık kesirler yuvarlanırken yuvarlanması istenen basamağın sağındaki basamak 5 ile karşılaştırılır.
b) 3,829 ≈ 3,8 ise bu ondalık gösterim yüzde birler basamağına göre yuvarlanmıştır.
c) 0,207 ondalık gösterimi yüzde birler basamağına göre yuvarlandığında 0,21 olur.
ç) 44,3a7 ondalık gösteriminin onda birler basamağında yuvarlanmış hâli 44,4 ise a yerine 5, 6, 7, 8, 9 rakamları yazılabilir.

8. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.
a) 0,15 • 6 = 0,9 
b) 12 • 0,78 = 9,6 
c) 6,75 • 1,7 = 11,475
ç) 12,37 • 46 = 569,02
d) 26,3 • 1,72 = 45,236
e) 6,8 • 1,39 = 9,452

9. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yaparak sonuçları ile eşleştiriniz.

48,93 • 10 = 489,3
4,893 • 1000 = 4893
489,3 • 100 = 48930
0,4893 • 100 = 48,93

10. Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
a) 23,5 : 5 = 4,7
b) 8,52 : 0,4 = 21,3
c) 88,76 : 1,4 = 63,4
ç) 61,64 : 2,3 = 26,8

11. (0,72 – 0,38) x 0,3 işleminin sonucunu bulunuz.

(0,72 – 0,38) x 0,3 = 0,34 x 0,3 = 0,102

12. Aşağıdaki eşitliklerde noktalı yerleri tamamlayınız.
a) (0,96 – 0,45) x 0,7 = 0,357
b) 4,82 x (25,3 + 2,8) = 135,442
c) (3,608 + 1,6) : (0,2 x 3,1) = 8,4
ç) 5,2 x 3,4 + 0,8 : 0,2 = 21,68

13. Bilgisayar ürünleri satıcısı, toptancıdan 450 adet CD almıştır. Bu CD’leri 15’lik paketlere yerleştirdikten sonra her paketi 13,90 TL’ye satmıştır. Buna göre satıcı kaç TL kazanmıştır?

İlk önce paket miktarını bulalım.

450/15 = 30 adet yapar.

Her paketi 13,90 TL’ye satıldığına göre

Satıcı 30 × 13,90 = 417 TL harcamıştır.

14. Özge’nin kilosu 48,75 kg’dır. Pervin’in kilosu ise Özge’nin kilosunun 2 katından 13,2 kg eksik ise Pervin kaç kg’dır?

Pervin’in kilosu ise Özge’nin kilosunun 2 katından 13,2 kg eksik olduğuna göre

(48,75 x 2) – 13,2 olur.

97,5 – 13,2 = 84,3 kg olur

15. Nevin ve Özkan Öğretmen 21 öğrencisini sinemaya götürüyorlar. Tam bilet ücreti 8,5 TL ve öğrenci bilet ücreti 5,5 TL olduğuna göre 23 kişilik bu grup sinema için toplam kaç TL öder?

Öğrenci için 21 × 5,5 = 115,5 TL yapar.

Öğretmenler için 8,5 × 2 = 17 TL yaapr.

Toplamda ise 115,5 + 17 = 132,5 TL yapar.

16. Nedim Bey, peşin fiyatına 8 taksitle bir çamaşır makinesi alıyor. Çamaşır makinesine 1750 TL veren Nedim Bey’in bir taksiti kaç TL’dir?

Taksit miktarı 1750/8 = 218,75 TL yapar

17. Zafer Öğretmen, öğrencilerini Anadolu Medeniyetleri Müzesine götürmek için gezi düzenliyor. 24 öğrenciden yol ve giriş ücreti olarak toplam 278,4 TL topluyor. Bu gezi için her öğrencinin kaç TL ödediğini bulunuz.

Toplam ücreti, kişi sayısına bölmemiz gerekiyor.

278,4/24 = 11,6 TL ödenmiştir.

18. İstanbul’daki Marmaray hattında trenin maksimum hızı 100 km/sa’tir. Trenin saniyedeki hızı kaç m/sn’dir?

1 saatte 3600 sn vardır.

100.000/3600 = 27,77 m/sn yapar.

19 Aşağıda verilen ifadelerle oranları eşleştiriniz.

(7/11) Mehmet 7, ağabeyi 11 yaşında olduğuna göre Mehmet’in yaşının ağabeyinin yaşına oranı
(3/25) 25 soruluk testte 3 yanlışı olan Merve’nin yanlış soru sayısının tüm soru sayısına oranı
(25/3) Babası 25, Mustafa 3 yaşında olduğuna göre babasının yaşının Mustafa’nın yaşına oranı
(11/7) 11 litre sütün 7 litre meyve suyuna oranı 

20. 32 kişilik bir sınıfta 14 öğrenci futbol maçı, 10 öğrenci basketbol maçı, kalan öğrenciler ise voleybol maçı izlemeyi seviyor.
a) Basketbol maçı seyretmeyi seven öğrencilerin, futbol maçı seyretmeyi seven öğrencilere oranı nedir? // 10/14 = 5/7
b) Voleybol maçı seyretmeyi seven öğrencilerin tüm sınıftaki öğrencilere oranı kaçtır? 
32 – 24 = 8
8/32 = 1/4 

21. 8 ile 3 iki doğal sayıdır. Bu sayıların farklarının toplamlarına oranı kaçtır?

8 – 3 = 5
8 + 3 = 11
5/11

22. 1 kilo mandalina 3 TL ve 1 kilo elma 2 TL’dir. 3 kilo mandalinanın fiyatının 5 kilo elmanın fiyatına oranı kaçtır?

3 x 3 = 9
5 x 2 = 10
9/10

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın