6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 270-271 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 270, 271 Alıştırmalar Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki üçgenlerin AB kenarına ait yüksekliklerini çiziniz.

2. Aşağıdaki üçgenlerin bir kenarına ait yükseklikleri çizilmiştir. Hangi üçgenin yüksekliklerinin yanlış
çizildiğini bulunuz.

3. Aşağıda verilen üçgenlerin alanlarını hesaplayınız.

a) (5*12)/2
= 60 / 2
= 30 br²

b) (2*3)/2
= 6 / 2
= 3 br²

c) (7*4)/2
= 28 / 2
= 14 br²

4. Yanda noktalı kâğıt üzerinde verilen DEF üçgeninin alanını iki nokta arasını 4 br alarak hesaplayınız.

= (20 * 12) / 2
= 240 / 2
= 120 br²

5. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisinin alanı bulunamaz? Nedenini açıklayınız.

 Üçgen alanı bulunamaz. YUZ üçgeni taban uzunluğu belli değildir.

6. m//n olmak üzere aşağıdaki şekilde verilenlere göre ABC ve DEF üçgenlerinin alanlarını bulunuz.

ABC üçgeni alanı :
= (8*6) / 2
= 48 / 2
= 24 cm²

DEF üçgeni alanı :
= (6*7) / 2
= 42 / 2
= 21 cm²

7. Yanda verilen süslemede pembe renge boyanmış bölgelerin alanlarının toplamını bulunuz

4 adet pembe renge boyanmış alan vardır. Ve hepside üçgen olarak alanı istenmektedir. Ve kenar uzunlukları 7 m ve 5 m verilmiştir.

= (7*5) / 2
= 35 / 2 m² (1 tane pembe bölgenin alanı)

= 4 * 35/2
= 140 / 2
= 70 m² ( 4 pembe bölgenin alanıdır)

8. Yanda verilen zarftaki üçgensel bölgenin alanını bulunuz.

Zarf Dik Kenar = 14 – 4 = 10 cm
Zarf Taban Kenar = 20 cm

ALAN = 10 * 20 / 2
= 200 / 2
= 100 cm²

9. Alanı 18 cm2 olan ikizkenar dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu kaç cm’dir?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 9

İkizkenar Üçgen Alanı = a.a / 2 = a²/2
18 = a² / 2
a² = 2 * 18
a² = 36
a = 6

B seçeneği 6 doğru cevaptır.

10. ABCD karesinin alanı 64 cm2 ise ABE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

Karenin Alanı = İki kenar çarpımı
Kare = 8 * 8 = 64 cm²

Üçgen Alanı = (8 * 8) / 2
= 64 / 2
= 32 cm²

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın