6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri 1. Bölüm Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 6. Ünite Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı Sayfa 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 1.Bölüm Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı

Sinir Sistemi

Sinir sistemimizi oluşturan yapı ve organlar, merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımda incelenir. Aşağıdaki şemayı ve sinir sistemi resmini inceleyiniz. Sinir sisteminde görevli organları, okulunuzdaki insan sinir sistemi modeli, levhası ya da şeması üzerinde gösteriniz. Bu organların vücudunuzdaki yerlerini belirtiniz.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı

Uyuşturucu ve alkolün insan vücuduna olumsuz etkilerini beyinciğin görevleriyle nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Tartışınız.

Cevap: Alkolün en fazla tahribata neden olduğu organ beyindir. Alkolün doğrudan etkisi mantıklı düşünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerini bozmasıdır. Bu etkiler, alkol alımının hemen ardından görülür ve ciddi kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Alkol, beyin hücrelerini öldürdüğü için zamanla beyin küçülür, hafıza zayıflar. Erken yaşlanma ve bunamaya neden olur

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

1. Aşağıdaki kutucuklarda yer alan terimleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz.

Beyin – Omurilik soğanı – Omurilik – Beyincik – Çevresel sinir sistemi

 • Beyin : Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.
 • Omurilik soğanı : Omurilik ile beyin arasındadır.
 • Omurilik : İç organların yönetimini sağlayan merkezdir.
 • Beyincik : Denge merkezimizdir.
 • Çevresel sinir sistemi : Beyin ve omuriliği vücudun diğer organlarına bağlar.

2. Aşağıdaki etkinliği sıra arkadaşınızla birlikte yapınız.
Aşağıdaki soruları etkinlikteki gözlemlerinizden yararlanarak cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
a. Düşen cetveli her seferinde aynı noktasından mı yakaladınız? Yoksa yakalama noktası değişti mi? Neden?

Cevap: Düşen cetveli her seferinde yakalama noktası değişti. 

b. Cetveli tutmaya çalışma işini düşünerek mi yaptınız?

Cevap: Hayır, düşünerek yapmadım. 

c. Cetveli daha kısa sürede tutmaya çalışmanız refleks olabilir mi? Neden?

Cevap: Evet refleks olabilir.  Refleksler; ani hareketlerdir, bilinçsiz ve hızlı bir biçimde gerçekleşir

ç. Refleks hareketleri her zaman aynı şekilde mi gerçekleşir?

Cevap: Hayır refleks hareketleri her zaman aynı şekilde gerçekleşmez. 

d. Refleksleriniz, etkinliğe katılan arkadaşlarınızla aynı mıdır? Neden?

Cevap: Hayır, reflekslerimiz farklıydı. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı

İç Salgı Bezleri

Vücudumuzdaki sistemleri denetlemek ve düzenlemek için uyarıcı maddeler salgılayan yapılara ne ad verilir?

Cevap: İç salgı bezleri. 

İç salgı bezlerinin salgıladığı ve doğrudan kana geçen uyarıcı maddelere ne ad verilir?

Cevap: Hormon. 

Çok korktuğunuzda, heyecanlandığınızda ya da üzüldüğünüzde vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

Cevap: Korktuğumda, heyecanlandığımda ve üzüldüğümde vücudumda bazı değişiklikler olur. Çok korktuğumda ve heyecanlandığımda kalp atışım hızlanır, terlemeye başlarım. Üzüldüğümde ise, göz bebeklerim büyür.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

Çocukluktan Ergenliğe Geçiş

Öğrencilik hayatınıza başladığınız dönemle bugün yaşadığınız dönem arasında hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?

Cevap: Fiziksel ve ruhsal olarak değişimler oldu. 

Bu sene geçmiş yıllara göre bedeninizde bir fiziksel değişim yaşıyor musunuz?

Cevap: Evet yaşıyorum. 

Sesinizde bir değişim oldu mu?

Cevap: Evet, sesim kalınlaştı. 

Arkadaş seçiminde, arkadaşlarınızla oynadığınız oyunlarda, karşı cinsten arkadaşlarınızla iletişiminizde, eskiye göre bir farklılık hissediyor musunuz?

Cevap: Evet, sevdiğim arkadaşlarımla sevdiğim oyunları oynuyorum. 

Bu sorulara vereceğiniz cevaplara göre ergenlik dönemine girdiğinizi söyleyebilir misiniz? Açıklayınız.

Cevap: Bu değişiklikler ergenlik dönemiyle doğrudan ilgilidir. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

Zaman zaman yalnız kalmak istediğiniz, gereksiz yere sinirlendiğiniz, anneniz ya da babanızla tartıştığınız, çevrenizdekilerle çatıştığınız oluyor mu? Bunların nedeni ergenlik dönemindeki ruhsal değişimler olabilir mi? Tartışınız.

Cevap: Evet oluyor ve bu ergenlik dönemindeki ruhsal değişimlerle doğrudan ilgilidir. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

1. Ergenlik döneminde hem ruhsal hem de bedensel birtakım değişimler geçiririz. Erkeklerde ve kızlarda gözlemlenen farklı değişimleri ait oldukları bölümlere, ortak olan değişimleri de şemanın kesişim bölgesine yazınız.

2. Aşağıdaki “Kendimi Seviyorum” etkinliğini, verilen açıklamaları dikkate alarak aşama aşama yapınız.

Cevap: Bu etkinliği kişisel özelliklerinize göre yapmalısınız. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için neler yapılabileceği ile ilgili araştırmanızın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

 • Çevremizle sağlıklı ilişkiler kurmalıyız.
 • Yaşadıklarımızla ve sorunlarımızla ilgili duygu ve düşüncelerimizi güvendiğimiz kişilerle paylaşmalıyız.
 • Vücut temizliğine önem vermeliyiz.
 • Beslenmemize dikkat etmeliyiz.
 • Alkol, sigara, uyuşturucu vb. zararlı maddelerden uzak durmalıyız.
 • Resim, müzik, spor gibi sosyal etkinliklere katılmalıyız.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlerin Diğer Sistemlerle Düzenli ve Eş Güdümlü Çalışması

Bireylerin ergenlik dönemini sağlıklı geçirmesinin toplumsal açıdan önemi nedir? Tartışınız.

Cevap: Toplumdaki iletişimi, hoşgörüyü, paylaşımı, yardımlaşmayı, dayanışmayı artırarak huzurlu bir ortamın oluşmasını, dolayısıyla toplumların da sağlıklı olmasını sağlar.

Fotoğraftaki çocuk ip üstünde dengesini nasıl sağlamaktadır? Denetleyici ve düzenleyici sistemde görevli yapı ve organlardan hangisi, hangi sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çalışmasını sağlamaktadır?

Cevap: Sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

Sorular
1. Bu sporcunun yarış sırasında yaptığı etkinliklerden ve vücudunda gerçekleşen olaylardan hangileri vücudumuzdaki hangi sistemle ilişkilidir?

2. Bu sistemlerdeki yapı ve organların denetlenmesi ve düzenlenmesinde hangi hormonlar etkili olmaktadır?

3. Bu metin, vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığını yeterince yansıtıyor mu? Neden?

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

1. Aşağıdaki kutucuklarda verilen iç salgı bezleriyle bu bezlerin ürettikleri hormonları eşleştiriniz.

Tiroit bezi – Hipofiz bezi – Böbrek üstü bezi – Eşeysel bezler – Pankreas

 • Tiroit bezi – Trioksin
 • Hipofiz bezi – Büyüme hormonu
 • Böbrek üstü bezi – Adrenalin
 • Eşeysel bezler – Erkeklik hormonu, dişilik hormonu
 • Pankreas – İnsülin, glukagon

2. Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kaç numaralı kutucuklarda iç salgı bezleri verilmiştir?

CevapBÖBREK ÜSTÜ – TROİT – HİPOFİZ – PANKREAS ( 1-3-5-7)

2. Kaç numaralı kutucuklarda hormonlar verilmiştir?

Cevap: TİROİT – BÜYÜME HORMONU – HİPOFİZ (3-4-5)

3. Kaç numaralı kutucuklarda kan şekerini düzenleyen bezin adı ve bezin salgıladığı hormon verilmiştir?

CevapPANKREAS (7)

4. Kaç numaralı kutucukta korku, heyecan, sevinç anında salgılanan hormonun adı verilmiştir?

CevapADRENALİN (6)

5. Kaç numaralı kutucukta büyüme hormonu salgılayan iç salgı bezinin adı verilmiştir?

CevapHİPOFİZ (5)

6. Kaç numaralı kutucukta ergenlikte salgılanarak dişi ve erkeklere ait özelliklerin oluşmasını sağlayan hormonları salgılayan bezin adı verilmiştir?

CevapEŞEYSEL BEZ (9)

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın