6. Sınıf Sevgi Fen Bilimleri 7. Ünite Elektriğin İletimi Ünite Değerlendirme Cevapları – derskitabicevaplarim.com

6. Sınıf Sevgi Fen Bilimleri 7. Ünite Elektriğin İletimi Ünite Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 7. Ünite Elektriğin İletimi Sayfa 267, 268 7. Ünite Elektriğin İletimi Ünite Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sevgi Fen Bilimleri Sayfa 267 Cevapları

1. Emine ve Burak, kurdukları devreyi kontrol etmeden test uçları arasına katı maddelerden birini bağlayıp anahtarı kapattıklarında ampulün ışık vermediğini gözlemliyorlar.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi veya hangileri olabilir?
I. Test uçlarına bağlanan madde yalıtkan bir maddedir.
II. Devre elemanları yanlış bağlanmıştır.
III. Güç kaynağı olan pil bitmiştir.
IV. Devre anahtarı açıktır.

A. I ve III  B. I. II ve III  C. II, III ve IV D. I, II ve IV

Cevap: B

2.Mert şekildeki basit elektrik devresinde A ve B noktaları arasına aynı maddeden yapılmış, aşağıda özellikleri verilen iletken tellerden hangisini bağlarsa ampul en parlak ışığı verir?

Cevap: D

3. Serdar ve Seda, kurdukları devreyi kontrol edip ampulün ışık verdiğini gördükten sonra test uçlarını içinde sıvı madde olan beherglasa daldırdıklarında ampulün ışık vermediğini gözlemliyorlar.
Buna göre Serdar ve Seda’nın test ettikleri sıvı madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Limonlu su B. Şekerli su C. Çamurlu su D. Tuzlu su

Cevap: B

4. Aşağıdaki fotoğraflarda verilen maddelerden hangisi iyi bir elektrik iletkenidir?

Cevap: C

6. Sınıf Sevgi Fen Bilimleri Sayfa 268 Cevapları

5.Aşağıdaki bakır tellerden hangisinin elektriksel direnci en küçüktür?
A. Kısa ve ince B. Kısa ve kalın C. Uzun ve ince D. Uzun ve kalın

Cevap: B

6. Aşağıda verilen, kalınlıkları ve cinsleri aynı tellerin elektriksel dirençleri küçükten büyüğe doğru nasıl sıralanmalıdır?

A. I-II-III-IV  B. IV-III-II-I C. III-II-I-IV  D. IV-I-II-III

Cevap: D

7. Aşağıdaki elektrik devresinin A – B uçları arasına bağlanacak bir iletken telin hangi özelliği değiştirilirse ampulün parlaklığı artar?

A. İletkenin uzunluğu artırılırsa
B. İletkenin kesit alanı azaltılırsa
C. Direnci yüksek tel kullanılırsa
D. İletkenin uzunluğu azaltılırsa

Cevap: D

8. Bir iletkenin direnci ile aşağıdakilerden hangisinin arasında bir ilişki yoktur?
A. İletkenin kesit alanı
B. İletkenin türü
C. İletkenden geçen enerji miktarı
D. İletkenin uzunluğu

Cevap: C

9. I. İletkenin dik kesit alanı arttıkça direnç azalır.
II. İletkenin cinsi direncini etkilemez.
III. İletkenin boyu arttıkça direnç artar.
Bir iletkenin direncini etkileyen faktörler ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve III D. II ve III

Cevap: C

10. Elif ve Mehmet, kurdukları devreyi kontrol edip ampulün ışık verdiğini gördükten sonra test uçları arasına katı bir madde bağladıklarında devredeki ampulün ışık vermediğini gözlemliyorlar. Buna göre Elif ve Mehmet’in deney sırasında test ettikleri katı madde aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

A. Cam tabak B. Alüminyum folyo C. Metal kaşık D. Bakır tel

Cevap: A

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın