6. Sınıf Meb Türkçe Ana Dili Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191 Ana Dili Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Ana Dili Metni Cevapları

1. Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Moğolistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerinde Türk dili ana dil olarak kullanılmaktadır.

2. “Ana dili” kavramının sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ana dili, bana göre insanın doğduğu yerde konuşulan dildir.

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 188 Cevabı

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

ahd-ü peyman – hikmet –  vicdan – kudret – miras – nesil

hikmet → Bilgelik, öğüt verici söz, gizli sebep.
vicdan → Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç.
kudret → Güç, iktidar, zenginlik.
miras → Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet.
nesil → Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.

1. “Dünyayı dil ile tanımak” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Çevremizdeki her şeyin dil ile anlam kazanması.

2. Şair, ana dilimizi nelere benzetmektedir? Örneklerle anlatınız.

Cevap: Ruh, aşk, can, namus, vicdan. 

3. Şaire göre en kıymetli miras nedir? Açıklayınız.

Cevap: En kıymetli miras dildir.

4. Şiirin son dörtlüğünde şair bize ne önermektedir?

Cevap: Dilimizi korumamızı ve gelecek nesillere aktarmamızı önermektedir.

5. Ana dilimizi sevmemiz neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ana dilimizi sevmemizin nedeni, bebeklikten bu yana çevremizde ana dilimizin konuşulması nedeniyle çevremizdeki her şeyi ana dilimizle anlamlandırmamızdır.

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Siz de şiirden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar yazınız.

Şiirden Çıkarılabilecek Yargılar

  • Bize bu dünyada her şeyi ana dilimiz tanıtmıştır.
  • İnsanların ilk sözünün “ana” olması.
  • İnsanların ilk duydukları şarkının ninni olması.
  • Dilin atalarımızdan kalan en kıymetli miras olması.
  • Fuzuli’nin sanatının dil sayesinde dünyaca tanınması.
  • Dil sayesinde tarihin bilinmesi.

Şiirden Çıkarılamayacak Yargılar

  • Ana dilimizi doğru kullanmak bilim ve  teknolojide ilerlememizi sağlar.
  • Ana dilimiz dünyada öğrenilmesi en zor dildir.
  • İnsanların ana dilllerini kullanmadan yaşayamayacak olmaları.
  • Ana dilini koruyamayan bir milletin varlığını sürdüremeyecek olması.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 189 Cevabı

Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla görev paylaşımı yaparak İstiklâl Mar- şı’mızı ezberleyiniz, sınıfınızda solo ve koro bölümler hâlinde seslendiriniz.

5. ETKİNLİK 

A) Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

B) Aşağıya “Türkiye” konulu akrostiş bir şiir yazınız.

Toprağı sevdamız,canımız vatanımız!
Ülke-i cihanda vazgeçilmez tek huzurumuz,
Rüzgar gibi eser dağları senin için aşarız;
Kanımız; senin uğrunda guruludur bizimle
İmanımız,şanlı hilalin gölgesinde
Yüreğimizde daimi ses:’Ne Mutlu Türküm Diyene! ‘
En mutlu sözdür bu Türk olmasını bilene!

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 190 Cevabı

A) Aşağıdaki metinleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

B) Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki metinler ve görsellere göre tamamlayınız.

1. Kazakistan coğrafi alan olarak en büyük bağımsız Türk devletidir.
2. Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, Kazakistan’ın güneydeki sınır komşularıdır.
3. Hazar Denizi’nin doğusundaki bağımsız Türk devletleri Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan’dır.
4. Hazar Denizi’nin batısındaki bağımsız Türk devletleri ise Azerbaycan ve Türkiye’dir.

C) Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinlerden hareketle cevaplayınız.

1. Kaç tane bağımsız Türk devleti bulunmaktadır?

Cevap: Yedi tane bağımsız Türk devleri bulunmaktadır.

2. Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla bağımsız olan ilk Türk devleti hangisidir?

Cevap: Özbekistan.

3. 29 Ekim 1923, ülkemizde ne olarak ve nasıl kutlanmaktadır? Anlatınız.

Cevap: Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

4. Türk dünyasının geniş bir coğrafi alana yayılmasının nedeni sizce nedir? Açıklayınız.

Cevap: Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğüdür.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 191 Cevabı

Yıllardır yabancı bir ülkede yaşadığınızı hayal ediniz. Aile üyelerinizden birine,  ülkenize ve ailenize duyduğunuz özlemi anlatan bir mektup yazınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İnsanlar eskiden hangi ulaşım araçlarını kullanırlardı? Araştırınız.

Cevap: Sevgili annem,Seni her geçen gün daha özlüyorum. Yanınızda olmak için can atıyorum ama buradaki işlerim uzadıkça burada kalmam kesinleşti. Bu üzücü haberi size verirken, sağlık ve hayatımın yolunda olduğunu bildirmek isterim. Burada geçimimi şirketin imkanlarını kullanarak sağlıyorum, lütfen beni merak etmeyin.Babamı da çok merak ediyorum. Emekli olduğu halde hala çalışıyor. İşi bırakmasını ve kendi halinde bir köşede dinlenmesini isterim fakat biliyorum ki ona çok zor gelir. Bu nedenle size yüklü miktarda kazandığım paradan göndermek isterim.

Göndereceğim parayla kardeşimin eğitiminin tamamlanmasını ve devamında yanıma yollanmasını, yeni bir yazlık ev almanızı istiyorum. Böylece dertlerinizden kurtulmuş olur, rahata kavuşursunuz. Devam eden zaman içinde de yanıma gelmeniz için gerekli işlemleri başlatırım. Biraz hasret gidermiş oluruz.

Anneciğim ve babacığım ve sevgili kardeşim, bu mektubumu bir müjde mektubu olarak kabul edip bu hasrete ve dertlere bir son verin. Artık huzur içinde olup başkalarının dertleriyle dertlenmeye devam edelim. İmkanlarımızı kullanalım. Sizi seviyorum ve hepinizi Allah’a emanet ederek, cevabınızı bekliyorum.

6. SINIF TÜRKÇE MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın