7. Sınıf MEB Matematik Sayfa 148 Cevapları – derskitabicevaplarim.com

7. Sınıf MEB Matematik Sayfa 148 Cevapları

7.Sınıf Meb Yayınları Matematik Çözüm Sende Sayfa 148 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Çözüm Sende

1) Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 4/5’tir. Bu sınıfta 15 erkek öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

4/5 = 4 . 3 / 5 . 3 = 12/15 –> 12 kız 15 erkek öğrenci 12 + 15 = 27 öğrenci

2) Aşağıdaki eşitliklerde bilinmeyenleri bulunuz.

a) 8/5 = 40/A => A = 40 . 5 / 8 = 25
b) 12/15 = 4/B => B = 4 . 15 / 12 = 5
c) 3/4 = x + 4 /36 => 3/4 = 3 .9 / 4 .9 => 3/4 = 27/36 => x + 4 = 27 => x = 23

3) 4 litre benzin 25 TL olduğuna göre 16 litre benzinin fiyatını bulunuz.

4      25
16    x
———–
4x = 25 . 16
4x = 400
x = 100 TL

4) Nesrin, bahçede arkadaşının boyunu 150 cm, gölgesini 40 cm olarak ölçüyor. Bahçedeki selvi ağacının uzunluğunu da merak eden Nesrin, boy ve gölge arasındaki ilişkiden yararlanarak selvinin uzunluğunu hesaplamak istemektedir. Selvinin gölgesini 160 cm olarak ölçen Nesrin, bu hesaplama için nasıl bir yol izlemelidir?

Boy –> 150
Gölge –> 40

150/40 = 15/4 = 15 . 40 / 4 . 40 = 600/160
600 Selvi ağacı
160 Selvi ağacı gölgesi
 

5) A ve B şehirleri arası 250 km’dir. Bu iki şehir arası, haritada 2,5 cm olarak çizildiğine göre haritanın
ölçeğini bulunuz.

2,5 / 25000000 = 1/10000000

6) A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 60 km olup haritada 2,5 cm olarak ölçülmüştür. Buna göre aynı haritada aralarındaki uzunluk 4 cm olarak ölçülen C ve D şehirleri arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?

2,5/6000000 = 4/ gerçek uzaklık
Gerçek uzaklık 9600000 cm = 9,6 km

7) 1/1 000 000 ölçekli bir haritada iki şehir arası uzunluk 8 cm’dir. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?

1/1000000 = 8/Gerçek uzaklık
Gerçek uzaklık = 8000000 cm = 8 km

8) Okulun krokisini çizen Metin, krokide bahçe kapısı ile giriş kapısının arasını 6,5 cm olarak almıştır.
Gerçekte bu mesafe 260 m olduğuna göre krokinin ölçeğini bulunuz.

6,5/26000 = 65/260000 = 1/4000

7. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın