7. Sınıf MEB Matematik Sayfa 165 Cevapları

7.Sınıf Meb Yayınları Matematik Çözüm Sende Sayfa 165 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Çözüm Sende

1) Aşağıdaki ifadelerin doğru orantılı mı, ters orantılı mı olduğunu belirtiniz.
Boyacı sayısı ile boyanan alan miktarı doğru orantılıdır.
Boyacı sayısı ile işin bitme süresi ters orantılıdır.
Makine sayısı ile üretilen ürün sayısı doğru orantılıdır.
Tekerleğin büyüklüğü ile dönme sayısı ters orantılıdır.

2) 5 ineğe 8 gün yetecek ot, aynı özelliklerdeki 8 ineğe kaç gün yeter?

5 inek 8 gün
8 inek x gün (ters orantı)
5 . 8 = 8 . x
40 = 8x
x = 5 gün

3) Bir traktör, bir tarlayı 48 saatte sürmektedir. Traktör sayısı 3’e çıkarılırsa aynı tarla kaç saatte sürülebilir?

1  48 saat
3  x  (ters orantı)
——
3x = 48
x = 16 saat 
  

4) Bir araç A şehrinden B şehrine 80 km/sa. hızla 3 saatte gitmektedir. Aynı araç dönüşte hızını 40 km/sa. arttırırsa bu yolu kaç saatte alır?

80 km/saat      3 saat
120 km/saat    x saat (Ters orantı)
—————————-
120x = 80 . 3
x = 240 / 120
x = 2 saat

5) x + 2 sayısı y – 2 sayısı ile ters orantılıdır. x = 4 iken y = 26 ise x = 10 iken y =?

4 + 2   –> 26 – 2
10 + 2 –> y – 2
———————
6 . 24 = 12. (y – 2)
12 = y – 2
y = 14

6) 100 cm uzunluğundaki bir çubuk, 3 ve 7 ile ters orantılı olacak şekilde 2 parçaya bölündüğünde büyük parça küçüğünden kaç cm uzun olur

3a = 7b
OKEK(3,7) = 21
a = 21/3 = 7p
b = 21/7 = 3b
10p = 100
p = 10
a = 70 b = 30
70 – 30 = 40 cm uzun

7. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın