7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor Cevapları

​​​​​​​7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sayfa 164, 165, 166, 167 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

7.Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı

Günümüzde teknolojinin daha çok hangi alanlarda ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz? Tartışınız.

Teknoloji alanında birçok gelişme yaşanmaktadır. Özellikle günümüzde bu gelişmeler büyük bir artış göstermektedir. İnovasyon ve bilimsel gelişmelerin önemli ölçüde ilerlemesi kaynakların kullanılabilirliği açısından da önemlidir. Kaynakların kullanılabilirliği, ulaşılabilirliği ve işlenebilirliği teknolojinin gelişmesinde etkili olmaktadır. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler hayatımızı oldukça kolaylaştırmaktadır. İletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler mesafe ve mekan kavramını da ortadan kaldırarak dünyanın iyice küçülmesine neden olmuştur. Günümüzde teknolojik ilerlemenin ve gelişmenin yaşandığı alanlar iletişim alanları be ulaşım alanlarıdır. Telefonlar, televizyonlar, otomobiller, uçaklar, küçük el ve ev aletleri bakımından ve bilgisayar teknolojileri olarak teknoloji gelişmesinde ivme kazanmıştır.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı

Aşağıdaki tabloda Sanayi İnkılabı öncesi ve sonrası sosyal ve ekonomik hayat ile ilgili bilgiler numaralandırılarak verilmiştir. Bilgilerin hangisinin sosyal hangisinin ekonomik sonuçlarla ilişkili olduğunu örnekteki gibi yazınız.

Sosyal Sonuçları47, 6, 4

Ekonomik Sonuçları15, 2

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı

Aşağıda boş bırakılan kutuya üretim teknolojilerindeki gelişmenin beraberinde getirmiş olduğu sosyal veya ekonomik hayattaki değişimi gösteren resim ve yazı ekleyiniz.

 Boşluğa şunu yazabilirsiniz:

  • Teknoloji arttıkça doğa kirlenmekte ve ne yazık ki teknoloji yüzünden her ne kadar insan hayatı kolaylaşsa da dünyamız gittikçe yok olmaktadır.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın