7. Sınıf MEB Türkçe Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost Bir Kuş Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Kişisel Gelişme Sayfa 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost Bir Kuş Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Küçük Şeyler Üzerine Bir Öykü: İki Dost Bir Kuş Metni Cevapları

• Sahip olunan bir bilgi, hayatı nasıl kolaylaştırır? Düşüncelerinizi anlatınız.

Cevap: Bilgiye sahip olmaktansa o bilginin nasıl kullanıldığı önemlidir. Her bilgi insan hayatında büyük önem taşır. Bilginin küçük yada büyük olması önemli değildir. Önemli olan bu bilgilerin yeri geldiği zaman hayat kurtarabileceği unutulmamalıdır.

• “Bu dünyada küçük şeyler yoktur. Bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır. sözünü açıklayınız.

Cevap: Her bilginin önemi büyüktür. Küçük şeyler büyük şeylerin temelidir. Okuma yazma öğrenmek küçük bir şey ise bilimsel çalışma yapmak büyük bir şey olarak değerlendirilebilir. Fakat okuma yazma öğrenmeden bilimsel çalışma yapılamaz.

İçindekiler

 • 1. Etkinlik
 • 2. Etkinlik
 • 3. Etkinlik
 • 4. Etkinlik
 • 5. Etkinlik
 • 6. Etkinlik
 • 7. Etkinlik
 • 8. Etkinlik
 • 9. Etkinlik

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 161 Cevabı

Metni dinlerken size yöneltilen sorular doğrultusunda metinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkındaki tahminlerinizi ilgili bölümlere yazınız.

1. soruya yönelik tahminimBaşları belaya girmiş olabilir.

2. soruya yönelik tahminimBu kadar bilgiye sahip olduğunu bilmiyordum.

2. ETKİNLİK

Aşağıya dinlediğiniz metinde geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki koyu harflerle yazılmış kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

a) Bir zamanlar bir ülkede iki arkadaş varmış. Bunlar pek haylazmış, üstelik sürekli gevezelik ederlermiş.

haylaz: Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta

gevezelik: Geveze olma durumu, zevzeklik, lafazanlık

b) Az, çok haylazmış; Öz de haylazmış ama iyi kötü ucundan kenarından okurmuş.

iyi kötü ucundan kenarından okumak: Gereklerini yerine getirmeden, zorlama ile, kabul edilebilir şekilde öğrenim görmek.

c) Az ile Öz günlerden bir gün kötü işlere bulaşmışlar, kötü adamlarla dalaşmışlar.

kötü işlere bulaşmak: İyi olmayan eylemler içinde bulunmak.

dalaşmak: kavga etmek

ç) Az “Bilmiyorum dikkat etmedim, basbayağı bir kuştu, tam göremedim sadece gagası gözüktü.” demiş.

basbayağı: Alışılandan, bilinenden hiçbir farkı olmayan, bilindiği gibi

3. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 162 Cevabı

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin kahramanlarının adı neden Az ve Öz’dür?

Cevap: Çevrelerindeki insanların onlara sürekli “Evladım, az ve öz konuşun.” dedikleri için.

2. Haydutların Az ve Öz’ü kaçırma nedeni nedir?

Cevap: Az ile Öz’ün kötü işlere bulaşmaları ve kötü adamlarla kavga etmeleri nedeniyle kaçırmışlar.

3. Az’ın kuşun gagasıyla ilgili duydukları karşısında hayretler içinde kalmasının
nedeni/nedenleri nelerdir?

Cevap: Öz’ün bir kuş gagasından nerede olduklarına dair çıkarımlar yapması, önemsiz görülen küçük bir şeyden böyle önemli sonuçlar çıkarması.

4. Kendinizi yazarın yerine koyarak metnin hangi bölümünü değiştirmek istediğinizi nedenleriyle anlatınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Az ve Öz’ü kurtarmak için siz nasıl bir çözüm önerirsiniz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Dinlediğiniz metnin kahramanlarından hangisinin yerinde olmak isterdiniz?
Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz hikâyeyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Hikâyenin konusu nedir?

Cevap: İki dostun kaçırılması ve kaçırıldıkları yerden kurtulma çabaları.

Hikâyedeki olay nerede geçmektedir?

Cevap: Alma Kasabası yakınları

Hikâyedeki şahıslar kimlerdir?

Cevap: Az, Öz.

Hikâyedeki olay ne zaman geçmektedir?

Cevap: Bir zamanlar, geçmiş zaman

Hikâyenin ana fikri nedir?

Cevap: Küçük, önemsiz gibi görünen şeylerden büyük ve önemli sonuçlar çıkarılabilir.

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 163 Cevabı

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

Cevap: Ülkenin birinde bir zamanlar iki dost yaşarmış. Çevrelerindeki insanlar onlara sürekli “Evladım az ve öz konuşun.” dedikleri için isimleri Az ve Öz olarak kalmış. Bu iki dost kötü işlere ve insanlara bulaşınca, haydutlar bu iki dostu kaçırmışlar. Kaçırıldıkları yerde Az pencereye konan bir kuş görmüş. Öz uyandığında kuşun gagası ile ilgili sorular sormuş ve kuş gagasından nerede olduklarına dair çıkarımlar yapmış. Az, bu çıkarımlar karşısında hayretler içerisinde kalmış.

6. ETKİNLİK

a) Verilen görsele “bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili bulduğunuz sözlerden seçtiklerinizle bir duvar gazetesi oluşturunuz.

 •  Mutluluk bilgi ile kazanılır. Eflatun
 • Bilgi ruhun gıdasıdır. Sokrates
 • Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir.
 • Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet. Sokrates
 • Doğru düşünce bilgidir. Eflatun
 • Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir. Gracian
 • Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir. John Kenneth Galbraith
 • İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer. Nizamülmülk

b) Oluşturduğunuz duvar gazetesindeki “bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili seçtiğiniz sözden hareketle duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

CevapBilgi insanların sürekli olarak gıda gibi alması gereken ve öğrendikçe bilgiye ulaştıkça mutluluk veren bir unsurdur.

7. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 164 Cevabı

Dinlediğiniz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Benim başlığım: Küçük Şeyler, Büyük Sonuçlar
Sebebi: Metnin ana fikrinden yola çıkılarak böyle bir başlık belirlenebilir.

Benim başlığım: Azlık, Çokluğun Özüdür
Sebebi: Metnin son cümlesinden hareketle böyle bir başlık belirlenebilir

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin hangi kiple çekimlendiğini ve hangi kipin anlamını verecek biçimde kullanıldığını örnekteki gibi yazınız. 

 • Odandaki bu dağınıklığı hemen toplayacaksın.

Kullanılan Kip: Gelecek Zaman

Kastedilen Zaman: Emir Kipi

 • Haftaya cuma günü Ankara’ya gidiyoruz.

Kullanılan Kip: Şimdiki Zaman

Kastedilen Zaman: Gelecek Zaman

 • Hesabımı kapatmak için gereken belgeleri ancak yarın getiririm.

Kullanılan Kip: Geniş Zaman

Kastedilen Zaman: Gelecek Zaman

 • Bu tartışma bir an önce son bulacak.

Kullanılan Kip: Gelecek Zaman

Kastedilen Zaman: Emir Kipi

 • Hülya elindeki sepeti yavaşça kayanın üzerine bırakır.

Kullanılan Kip: Geniş Zaman

Kastedilen Zaman: Geçmiş Zaman

 • Onunla iddiaya Ecemsu girmiş olacak.

Kullanılan Kip: Gelecek Zaman

Kastedilen Zaman: İstek Kipi

 • Annem her hafta sonu erkenden pazara gidiyor.

Kullanılan Kip: Şimdiki Zaman

Kastedilen Zaman: Geniş Zaman

 • Kim bilir, yarın neler neler yaşanır?

Kullanılan Kip: Geniş Zaman

Kastedilen Zaman: Gelecek Zaman

9. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 165 Cevabı

Aşağıdaki kelimelerden hareketle bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık belirleyiniz.

 • haylaz
 • yolculuk
 • tatlı dil
 • mücadele
 • arkadaş
 • hedef
 • başarı
 • alışmak

HİKAYE

İki haylaz arkadaş bir gün otobüsle yolculuk yapmışlar ve başarılı olmak için mücadele etmişler. Amaçları güzel bir iş kurmakmış. Çok çalışmışlar ve azimleri ve tatlı dilli olmaları onların önlerini açmış. Asıl hedefleri olan ülkenin her yerinde bu iş yerlerini çoğaltmakmış. On yıl sonra hedeflerine ulaşmışlar.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın