7. Sınıf MEB Türkçe Kırkpınar’a Adını Veren Kırk Yiğit Metni Cevapları

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Tema Zaman ve Mekan Sayfa 244, 245, 246, 247 Kırkpınar’a Adını Veren Kırk Yiğit Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Kırkpınar’a Adını Veren Kırk Yiğit Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 244 Cevabı

1. “Kırkpınar Yağlı Güreşleri” ile ilgili bildiklerinizi anlatınız.

Cevap: Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her sene haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında Edirne’de Sarayiçi denilen yörede yapılır. Güreşlerin yapıldığı alana er meydanı denir. Müsabakalar üç gün sürer. Bu sürede Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlar güreşir. Üçüncü günün sonunda her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenir. Bunlardan en önemlisi başpehlivandır.  Kazananlara bazı ödüller verilir. Güreşler esnasında aynı zamanda Kırkpınar Festivali düzenlenir. Bu festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenerek halkın eğlenmesi sağlanır.

2. “Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali” kültürel ve toplumsal hayatımıza ne tür katkı sağlar? Tartışınız.

Cevap: Ülkemizin bütün dünyada tanınmasını sağlar. Ülkemize güreşleri izlemek için gelecek turistler sayesinde hem maddi kazanç sağlanacak hem de bu turistler aracılığı ile reklamımız yapılacaktır.

1. ETKİNLİK 

“Kırkpınar’a Adını Veren Kırk Yiğit” metnini dikkatle dinleyiniz. Dinleme esnasında öğretmeniniz metni durdurup metnin devamı ile ilgili tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular soracak. Tahminlerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap:  Bu etkinliği öğretmeninizin soracağı sorulara göre doldurmalısınız.

2. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 245 Cevabı

Dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte yazınız.

Cevap: Metin beni çok etkiledi. Çünkü hem güreş müsabakalarının yapılış sebebini öğrenmem beni çok duygulandırdı hem ölen kahramanların anılarının yaşatılması ve günümüze dek adlarının yaşaması beni çok mutlu etti. 40 yiğidin anısını gururla yaşatmak bizim de borcumuzdur.

3. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek yazınız. Daha sonra tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

• Yaman bir güreşti doğrusu, hem de garip bir güreşti.
• Güreş başladığında vakit kaba kuşluktu.
• Şafak söktü.
• Her yıl burada kıran kırana güreş tutmak gelenek oldu.
• Kuşlar da önce tedirgin oldular ya, sonra yatıştılar.

yaman

 • Tahminim: Güçlü, kuvvetli.
 • Sözlük Anlamı: (güç, beceri ya da etki için) alışılmışın üstünde olan, olağanüstü

kuşluk

 • Tahminim: Sabahın öğlen ile arasındaki vakit
 • Sözlük Anlamı: günün sabahla öğle arasındaki bölümü.

şafak

 • Tahminim: Gün doğmadan önceki an.
 • Sözlük Anlamı:Güneş’in doğuşundan az önce beliren aydınlık.

kıran

 • Tahminim: Zorlu bir mücadele.
 • Sözlük Anlamı:birbirini öldürürcesine, yenişinceye değin.

gelenek 

 • Tahminim: Geçmişten günümüze gelen yaşayan adetler, töreler.
 • Sözlük Anlamı: öteden beri yapılagelen şeyler, alışkanlıklar.

tedirgin

 • Tahminim: Heyecanlı ve korkulu bekleyiş.
 • Sözlük Anlamı: rahatı, huzuru kaçmış olan.

4. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 246 Cevabı

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metne göre “Kırkpınar” adı nasıl doğmuştur?

Cevap:  Efsaneye göre 1346 yılında Orhan Gazi’nin Rumeli’yi ele geçirmek için düzenlediği seferler sırasında, büyük oğlu Süleyman Paşa 40 askerle Bizanslılar’a ait Domuzhisar’ın üzerine yürür. Baskınla burasını ele geçirirler. Öteki hisarların da ele geçirilmesinden sonra, 40 kişilik öncü birlik geri dönerler ve şimdi Yunanistan’ın topraklarında kalan Samona’da mola verirler. 40 cengaver burada güreşe tutuşurlar. Saatlerce süren güreşlerde, adlarının Ali ile Selim olduğu rivayet edilen iki kardeşin bir türlü yenişemedikleri görülür.Daha sonra bir Hıdrellez gününde, Edirne yakınlarındaki Ahıköy çayırında aynı çift yeniden güreşe tutuşurlar. Bütün bir gün güreşmelerine rağmen yine yenişemeyen kardeş pehlivanlar, gece boyunca da mum ve fener ışığında mücadelelerini sürdürmeye devam ederler. Ancak solukları kesilerek oldukları yerde can verirler.

2. Kırk yiğidin hatırasını yaşatmak için neler yapılmıştır?

Cevap: Onlar adına Edirne’de Sarayiçi denen yerde Kırkpınar Güreşleri gelenekselleştirilmiş ve adları sonsuza kadar yaşatılmaya çalışılmıştır.

3. Yaşadığınız çevrede adını efsanelerden alan bir yer var mıdır?

KIZ KULESİ EFSANESİ

Kız Kulesi ile ilgili pek çok efsane vardır. Bunlardan biri şöyledir: Bizans İmparatoru’nun çok güzel bir kızı vardır. Bu kıza bir kahin onu bir yılanın ısıracağını söyler. Kızın babası çok üzülür ve pek çok önlem alır. Kehanetin gerçekleşmemesi için kızını Kız Kulesi’ne kapatır. Fakat bir gün bir yaşlı kadın bir sepet üzüm getirir ve sepetteki yılan kızı ısırarak ölümüne neden olur. Kız Kulesi İstanbul’un en güzel tarihi sembollerinden birisidir.

4. Metinde güreşlerdeki “er meydanı, yenişememe, sonuna kadar devam etme” anlatımı ile günümüz spor karşılaşmalarındaki “sportmenlik” kavramını karşılaştırınız.

Cevap: Sportmenlik sporcuların birbirlerine ve yapmış oldukları spora karşı duymuş oldukları saygı anlamına gelir. Bu saygı neticesinde kazanmaktan çok mücadele ruhu ön plana çıkarılır. Hileye başvurmadan güç ve yetenek çerçevesinde sporcuların mücadele etmeleri ile Kırkpınar Güreşçilerinin birbirlerine olan saygılarını kendi güçleri ile güreşmelerini aynı kefeye koymak mümkündür. 

5. Sırtı yere gelmeyen cihan pehlivanlarının yetişmesi ile efsane amacına ulaşmış mıdır?

Cevap: Evet ulaşmıştır diyebiliriz. Çünkü bu şekilde yenilmeyen sırtları yere gelmeyen kahramanların adı ve namı da canlı kalmıştır.

6. Bir mekânda yüzlerce yıl bir geleneğin sürdürülmesinin önemi neler olabilir?

Cevap: O mekanın ve geleneğin çok değerli hale gelmesi ve sonraki nesillere bırakılacak çok değerli bir miras olması sağlanır. Bunun yanında insanların ilgisini çekeceği için aynı zamanda o geleneği görmek için gelen işiler sayesinde maddi bir kazanç da sağlanmış olur.

5. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

 • Konu: Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin isminin nereden geldiği
 • Ana fikir: Gelenek ve göreneğin devamı ile spordaki centilmenlik ruhu

6. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metnin tutarlılığını değerlendirmek amacıyla aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Dinlediğiniz metindeki cümleler birbirleriyle bağlantılı mı? Sebebiyle birlikte yazınız.

Cevap: Evet bağlantılı. Çoğu cümle bir öncekinin açıklaması gibidir. Bu da neden sonuç bağlantısının yapılmasını sağlamaktadır.

b) Dinlediğiniz metnin olay örgüsünde anlamsal ve mantıksal bir eksiklik hissettiniz mi? Sebebiyle birlikte yazınız.

Cevap:  Evet, bir bütünlük arz eder çünkü okuyan bir bütün olarak metni anlamış olur.

c) Metindeki olayların gelişimi ve sonucu bir bütünlük içinde aktarılmış mıdır? Sebebiyle birlikte yazınız.

Cevap: Evet aktarılmıştır, başlarda kavramlar hakkında bilgi verilmiş sonra örneklerle açıklamalar yapılmış en sonunda bir sonuca bağlanmıştır. 

d) Sorulara verdiğiniz cevaplara göre metnin tutarlılığı ile ilgili ulaştığınız sonucu yazınız.

Tutarlı çünkü; Kendi içinde okura bir bütünlük sağlamaktadır. Okur metindeki bağlantılar sayesinde metni bir bütün olarak anlayabilmektedir.

Tutarlı değil çünkü;

7. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 247 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri inceleyiniz. Fiilleri tablodaki uygun yerlere yerleştiriniz.

• Kırk yiğit Edirne’nin batısında bir çayırlıkta güreştiler.
• Savaşçılar çimenlerde biraz dinlendiler.
• Oyunun her türlüsü sergileniyordu.
• Genç pehlivan, güreşiyle seyircilerin gözüne girdi.
• Güreş ikinci gece de sürdü.
• Edirne’nin yaprak ciğeri de meşhur olmuştur.
• O gün oraya bir rastlantı sonucu Türk birliği geldi.
• Kırk mezarın yanı başında kırk pınar fışkırıvermiş.
• Kırkpınar güreşleri haziran ayının ortalarında yapılır.
• Cazgır, pehlivanları er meydanına davet etti.
• İçinden nice cihan pehlivanları çıktı.
• Teknik direktör maçtan sonra takım kaptanıyla görüştü.

 • Basit Fiiller: girdi / geldi / çıktı / sürdü
 • Türemiş Fiiller: güreştiler / dinlendiler / görüştü / sergileniyordu
 • Birleşik Fiiller: fışkırıvermiş / meşhur olmuştur / davet etmiştir

8. ETKİNLİK 

Bir haber muhabiri olduğunuzu hayal ediniz. Yapmış olduğunuz araştırma ve dinlediğiniz metinden yola çıkarak canlı yayında “Kırkpınar Yağlı Güreşleri” hakkında bilgilendirici bir konuşma yapınız.

Cevap:  Her yıl, Haziran ayında Edirne’nin Sarayiçi mevkiinde yapılan tarihî Kırkpınar güreşleri, Süleymân Paşa komutasında, bir gece Çanakkale Boğazı’nı geçerek, Gelibolu’ya çıkan ve Rumeli fetihlerine katılan Müslüman kırk Türk yiğidinin hâtırasını anmak gâyesiyle yapılmaktadır. Osmanlılar zamanında saray dışında yapılan güreş müsabakaları; panayırlarda, düğünlerde, bir hayır kurumu yararına veya bu işi meslek edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında yapılırdı.

9. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Cevap: Kırkpınar Güreşlerinin adının nereden geldiği 40 kahramanın nasıl dövüşerek öldüğü, onların hatırasının canlı tutulması için her sene Edirne Sarayiçi’nde her sene yapılan güreş müsabakaları hakkında bilgi sunulmaktadır.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın