8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 119 Cevapları – derskitabicevaplarim.com

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 119 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 119 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Halifelik kurumunun oluşumu hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Halifelik kurumu, Peygamberimizin (s.a.v.)’ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir (r.a.)’ın halefi olmasıyla başlamıştır. Ardından dört halife dönemi yaşanmış ve Abbasiler, Emeviler, Osmanlılar yoluyla 1924 yılına kadar devam etmiştir. Halifelik kurumu bütün Müslümanları bir arada tutan en önemli kurumdur.

Halifelik kurumunun oluşmasında Peygamberimiz (s.a.v.’)ın Hazreti Ebubekir r.a.’ı işaret etmesi önemli bir merhale olarak kabul edilmiştir. Halifelik siyasi olarak Müslümanların tek çatı altında toplanmasında ve dünya sorunlarını çözüme kavuşturmalarında önemli bir yere sahip olmuştur.

Savaşların ilan edilmesi, doğal afetlerle mücadele, Müslümanların yardımlaşması, birlik ve beraberliğin sağlanması hilafet sayesinde gerçekleşmiştir. 

Halifelik, Hazreti Muhammed’in 632 yılında ölümü üzerine onun siyasal ve dinsel görevilerini yürütmek üzere Arabistan’da başlatılan yönetim türüdür. Zamanla İslam çok ulusluluğunun sembolü haline gelmiş, tarihi boyunca İslam dünyasını ve büyük Batı devletlerini ilgilendirmiş, 3 Mart 1924’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen yasayla kaldırılmıştır.

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın