8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 148 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 148 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Atatürk, neden az zamanda çok ve büyük işler yaptık demektedir? Bu dönem içerisinde neler yapılmıştır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

1924’te hilafeti kaldırtmış, halifeyi ve bütün Hanedan-ı Al-i Osmanı  yani Osmanlı hanedanını yurt dışına sürmüştür.
Mecelleyi (şeriata dayalı medenî kanun) kaldırtıp yerine İsviçre Medenî Kanunu’nu tercüme ettirip yürürlüğe koymuştur.
İslam medreselerini kapatmıştır.
Bakanlar kurulundaki şer’iye vekaletini (din ve şeriat işleri bakanlığını) kaldırmıştır.
İstiklal mahkemelerini kurdurmuş ve yurt sathında adaleti ve güvenliği sağlamıştır. (!)
Şapka risalesi dolayısıyla ulemadan iskilipli âtıf efendi onun zamanında asılmıştır.
Dersim isyanını o bastırmıştır.
Fesi, sarığı yasaklayıp yerine şapka giymeyi mecburî kılmıştır.
Şapka isyanlarını bastırıp uygarlık ve çağdaşlığı güvence altına almıştır. (!)
Tasavvuf tekkelerini ve tarikatlarını kapatmıştır.
Ayasofyayı camilikten çıkartıp müze yapmıştır.

Yapılanları yeterli görmeyen Atatürk, Türk milleti için hangi hedefleri göstermiştir?

Cevap: Türk milletine yeni ve sürekli bir hedef de göstermiştir: “Milletimizin hedefi, milletimizin ideali bütün dünyada tam anlamı ile medeni bir sosyal toplum olmaktır.

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın