8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 162 Cevapları

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik Sayfa 162 Öğrendiklerimizi Uygulayalım Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım 

1. Uçağın bulunduğu A noktasının koordinatları nedir?

A(7,6)

2.Aşağıda ver,len ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız
(D) Koordinat sisteminde yatay olan sayı doğrusu x eksenidir.
(D) Orjin koordinatları (0,0)’dır
(Y) y ekseni üzerindeki noktaların ikinci bileşenleri 0’dır.
(D) x ekseni üzerindeki noktaların ikinci bileşenleri 0’dır.
(D) Koordinat sisteminde düşey olan sayı doğrusu y eksenidir.


(Y) Koordinat sisteminde noktaların koordinatları sıralı ikililer şeklinde verilir.

3. Aşağıda verilen noktaları koordinat sisteminde gösteriniz.
A(-5,0) B(1,4) C(2,-6) D(0, -4) E(-8,-4)  F(-7,0) G(3,-5)

4. Koordinat sisteminde işaretlenen noktaların koordinatlarını yazınız.

D(0,1) E(2,2) F(4,0) A(-7,4) B(-4,-1) C(3,-3)

8. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın