8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 170 Cevapları – derskitabicevaplarim.com

8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 170 Cevapları

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik Sayfa 170 Öğrendiklerimizi Uygulayalım Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım 

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
• Bir doğrunun grafiğinin, x eksenini kestiği noktanın y değeri 0‘dır.
• Bir doğrunun grafiğinin, y eksenini kestiği noktanın x değeri 0‘dır.
• y = x şeklindeki doğru grafikleri orijinden geçer.
• y = 2x denkleminde x, değişken; y, değişkendir.

2. Aşağıdaki doğruların grafiklerini çiziniz.
a) y = 2x –8 b) y = 3x + 6
c) y = 5 – 2x ç) y = 10
d) x = –8 e) y = 2x
f ) y = 3 + x g) y = 3x – 2
ğ) x + y = 6 h) 3x – y = 0
ı) x – y = 4 i) 3 + x + y = 0

3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) x + 2y = 1 doğrusu orjinden geçer
(D) y = 132 doğrusu x eksenine paraleldir.
(Y) y – x = 6 doğrusu x eksenini (6, 0) noktasından keser.
(D) x = –16 doğrusu y eksenine paraleldir.

8. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın