9. Sınıf Meb Biyoloji Sayfa 138 Cevapları

Nesli tükenmiş canlılar örneğinden hareketle canlı çeşitliliğindeki değişimler

Nesli tükenmiş canlılar örneğinden hareketle canlı çeşitliliğindeki değişimleri tartışınız.

Nesli tükenmiş canlılar örneğinden hareketle canlı çeşitliliğindeki değişimleri tartışınız.

Canlıların nesli üreme faaliyetlerinin genetik olarak sekteye uğraması, doğal afetlerin yaşanması, coğrafi koşulların elverişliliğini yitirmesi gibi durumlarda meydana gelebilir. Bu da canlı çeşitliliğindeki değişimlerin yaşanmasını gündeme getirmektedir.

Nesilleri tükenen canlılar canlılık çeşitliliğinde azalmanın yaşanmasına neden olmaktadır. Canlıların çeşitliliği birçok etkene bağlıdır. Her şeyden önce çevre koşullarının iyi durumda olması temel ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırdığından ve adaptasyonu yükselttiğinden canlılığın çeşitliliğinin sağlanması için çok mühimdir. Türkiye’de coğrafi zenginliklerin olması toprak özellikleri, yeryüzü şekilleri ve iklim özellikleri bakımından çeşitliliğin olması biyolojik olarak çeşitliliğin de yaşanmasında etkilidir. Bu nedenle canlılık çeşitliliği coğrafik özelliklere göre değişebilir.

9. SINIF MEB YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın