9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Hâl Değişimi Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 226 Hâl Değişimi Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Hâl Değişimi Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 226 Hâl Değişimi Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

Hâl değişimi hayati bir olay mıdır?

Günlük yaşamda hal değişimi, her alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu hal değişimleri, maddenin ısı durumuyla ilgilidir. 

Maddeler, ısı alışverişi yaparak hal değişimine uğrarlar. Bu olay, günlük yaşamda gerekli nesnelerin oluşmasında önemli bir tol oynamaktadır. 

Örnek vermemiz gerekirse, su maddesini ele alalım. Dışarıya ısı vermesi durumunda yeterli ısıya ulaştığında hal değişimine uğrayacak ve buz maddesine dönüşecektir. Veya dışarıdan ısı aldığında buharlaşacak ve havaya karışacaktır. 

Bu gibi hal değişimlerini her maddenin gerçekleştirdiğini hesaba katarsak hal değişimi olgusu hayati bir öneme sahiptir. 

Auroralar hangi fiziksel hâldedir?

Güneş’in yüzeyinde meydana gelen yüzeysel patlamalar uzun süre sonra dünyaya ulaşmaktadır. Dünyaya ulaşan bu patlamaların partikülleri auroralar olarak bilinmektedir. Auroralar, atmosferin iyonosfer tabakasında meydana gelmektedir. Auroralar, güneşten kopan parçacıklar olarak dünyaya ulaşır. Kuzey ve güney kutuplarında meydana gelir. Bu nedenle de kutup ışıkları olarak bilinir.

Auroralar, kutup ışıkları olarak seyredilebilir. Auroralar, plazma halde bulunmaktadır. İyonlaşmış gaz olarak plazma hali güneşe özel bir durumdur. Maddenin katı, sıvı ve gaz hali gibi plazma hali de bulunmaktadır. Auroralar, görsel şölen oluşturmaktadır. İnsanlar tarafından gözlemlenebilen kutup ışıkları doğa harikası olarak bilinmekte ve kutuplarda meydana gelmektedir.

Uçakların gökyüzünde bıraktıkları izler ile soğuk gecelerin ardından yapraklar üzerinde oluşan kırağı arasındaki ilişki nedir?

Uçakların gökyüzünde bıraktıkları izler ile soğuk gecelerin ardından yapraklar üzerinde oluşan kırağı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Hal değişimi maddelerin bir fazdan başka bir faza ısı, sıcaklık ve basınç gibi fiziksel olayların etkisiyle geçmesiyle oluşmaktadır.

Kırağı oluşması da bir hal değişimidir. Bir maddenin gaz halinden doğrudan katı hale geçmesine kırağılaşma denir. Kırağı, sıcaklık farklarının fazla olması sonucunda meydana gelir Buharın aniden soğuması kırağı oluşmasına neden olur. Soğuk gecelerin sonunda yapraklar üzerindeki kırağı ile uçakların bıraktığı uçak izi arasında bu bakımdan bir ilişki bulunmaktadır.

9. SINIF MEB YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın