9. Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 18-106 cevapları

7.Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 18-106 cevapları en güncel halilye sitemizde.7.Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 18-26 cevapları için aşağıya bakabilirsiniz.

7.Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 18-26 cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevaplarını haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Simyadan Kimyaya Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevapları

ÜNİTEYE BAŞLARKEN

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

1. Kimya biliminin ilgi (uğraş) alanları neler olabilir?

Kimya, madddeyi inceleyen bilim dalı olarak bilinmektedir. Maddenin üretilmesi, özelliklerinin incelenmesi ve niteliklerinin artırılması yönünde araştırmalar yapmaktadır. Kimyanın temel uğraş alanı maddedir. Madde çok geniş bir kavram olduğundan daha özel araştırmalar yapan yardımcı bilim dalları bulunmaktadır. Bu yardımcı bilim dalları; organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, analitik kimya, biyokimya, polimer kimyası, çevre kimyası, elektrokimya, gıda kimyası, tıbbi kimya, nükleer kimya, endüstriyel kimya, adli kimya ve termokimyadır.

2. Simyacıların yaptığı çalışmalar kimya biliminin gelişimine nasıl bir katkı sağlamış olabilir?

Maddelerin birbirine karıştırılmasıyla veya başka yollarla yeni maddeleri oluşturmak adına yapılan çalışmalar simya olarak adlandırılmıştır.

Simyacılar kimyaya geçişin öncüsüdür, pek çok araç ve gereç geliştirmişlerdir. Örneğin, barutun keşfi, madenlerin test ve rafine edilmesi, metaller üzerindeki çalışmalar, mürekkep, kozmetik, boya üretimi, deri boyanması, seramik ve cam üretimi, likör ve esans üretimi vb. simyadan kimyaya geçmiştir.

3. Günlük hayatımızda kullandığımız maddelerin birbirinden farklı olmasının nedeni ne olabilir?

Besinlerin birbirinden farklı olmasının nedeni besin gruplarına ayrılmalarıdır. Besinler 5 gruba ayrılır.

Besinler, Karbonhidratlar Proteinler Yağlar Vitaminler Su ve Mineraller

Eğer bütün besinler aynı olsaydı Allah bize bir tane yiyecek yaratır ve başka yaratmazdı. Eğer bir tane olmayıp çeşit çeşit olsaydı sadece dış görünüş değişmiş olurdu. Bu sebepten de Allah bize çeşit çeşit yaratmıştır ki vücudumuz vitamin, enerji alsın.

4. Element kavramı hakkında ne biliyorsunuz? Hatırladığınız elementlerin sembollerini yazınız.

Elementlerin yapısında, tek tür atom bulunur.

Daha basit maddelere ne fiziksel ne de kimyasal yollarla ayrışamazlar.

Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiplerdir.

Saf maddelerdir.

Atomik ya da moleküler halde bulunabilirler.

5. Bileşik kavramı hakkında ne biliyorsunuz? Hatırladığınız bileşiklerin sembollerini yazınız.

Bileşikler, en az iki farklı element atomunun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelerdir.

Bileşikleri oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanırlar.

Örnek: Oksijen elementi ‘yakıcı’, hidrojen elementi ise ‘yanıcı’dır. Ancak oksijen ve hidrojen elementleri birleşerek yakıcı ve yanıcı özelliklerini kaybederler ve söndürücü olan ‘su’yu oluştururlar.

Su (H20) >> 2 Hidrojen, 1 Oksijen atomundan oluşur.

Amonyak (NH3) >> 1 Azot, 3 Hidrojen atomundan oluşur.

Karbon Mono Oksit (CO) >> 1 Karbon, 1 Oksijen atomundan oluşur.

Basit Şeker (Glikoz) (C6H12O6) >> 6 Karbon, 12 Hidrojen, 6 Oksijen atomundan oluşur.

6. Kimya bilimi ile ilgili meslekler ve çalışma alanları neler olabilir?

Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya Teknisyeni, Petrol Mühendisi, Maden Mühendisliği, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisliği, Uzman Tıp Doktorluğu gibi meslekler kimya bilimi ile ilgilidir. Çoğu laboratuvar ortamında çalışır.

7. Aşağıda verilen laboratuvar güvenlik sembollerinin adlarını boşluklara yazınız.

1. sembol: Yangın güvenliği

2. sembol: Kimyasal madde güvenliği

3. sembol: Açık alev uyarısı

4. sembol: Kimyasal madde uyarısı

8. Kimya laboratuvarında kullanılan malzemeler neler olabilir?

Kimya laboratuarında kullanılan malzemeler şunlardır; Cam balon, Balon joje, Pipet, Termometre, Beherglas, Büret, Dereceli silindir (mezür), Deney tüpü, Havan, Kroze, Spatül, Ayırma hunisi, Huni, Erlenmayer, Sacayağı, Baget, İspirto ocağı ve Cam saatidir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

1. Simyacıların sınama yanılma yoluyla bulduğu maddelerin neler olduğunu ve bu maddeleri hangi amaçla kullandıklarını araştırarak poster hazırlayınız.

Bu çalışmayı kendiniz yapmalısınız

2. Kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarının yaptığı çalışmaları poster hâline getirerek okulunuzun duvarlarında paylaşınız.

Bu projede ünlü kimyagerlerin fotolarını kullanmalı ve oluşturduğunuz posteri okulunuzun duvarında sergilemelisiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

NELER KAZANDIK

1. Eski çağlarda insanların sınama yanılma yoluyla elde ettiği maddelere üç örnek veriniz.

Göztaşı, şap, Yemek tuzunu sayabiliriz.

2. Bilime katkı sağlayan uygarlıkların adlarını yazınız.

Mısırılılar, Sümerler, Asurlular, Fenikeliler, Yunanlılar, Urartular, Aztekler

3. Kimya bilimine katkı sağlayan üç bilim insanını ve sağladıkları katkılardan birer tanesini yazınız.

MENDELEYEV: Periyodik tabloyu sıralamak için Periyodik Kanun’u bulmuş. Element tablosunu oluşturmuştur.

JOHN DALTON: İngiliz kimyager John Dalton hazırladığı atom teorisi ile modern kimyanın temellerini oluşturmuştur. Ortaya koyduğu atom teorisi bugün geçerliliğini yitirse bile kimya için önemli bir adım sayılmıştır.

AMADEO AVAGADRO: İtalyan kimyager ve bilim adamıdır. Gazların hacimlerini molleri ile ilişkilendirmiş ve bunu ” Aynı basınç ve sıcaklıkta eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda molekül içerir.” şeklinde Avagadro Yasasını ortaya koymuştur. Bunun dışında Avagadro sayısını bulmuştur.

4. Simya döneminden günümüze aktarılan yöntem ve tekniklerden beş tanesini yazınız.

Dondurma, eleme, eritme, kaynatma, damıtma

5. Democritus’a göre
I. Her maddenin bölünmeyen yapı taşları vardır.
II. Her şey atomlardan ve boşluktan oluşmuştur.
III. Maddelerin farklı oluşunun nedeni, atomların sayı ve dizilişlerinin farklılığı olabilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi simyacı değildir?
A) Aristo
B) G.N. Lewis (Kimyacı)
C) Ebû Bekir er-Râzî
D) Cabir bin Hayyan
E) Empedokles

7. Aşağıdakilerden hangisi eski çağlarda insanların sınama yanılma yoluyla buldukları maddelerden değildir?
A) Bakır B) Kükürt C) Demir D) Kalay E) Uranyum

8. Aşağıda verilen simyacılar ile yaptıkları çalışmaları eşleştiriniz. Simyacı Yaptığı çalışma
I. R. Boyle ( ) a) imbik
II. Cabir Bin Hayyan ( ) b) kroze
III. Ebû Bekir er-Râzî ( ) c) element tanımı
IV. A. Lavoisier (d) d) kütlenin korunumu

9. Aşağıda verilen ifadeleri okuyarak doğru ise “Dˮ, yanlış ise Yˮ harfini işaretleyiniz. Yanlış olarak işaretlediğiniz ifadelerin karşısına doğrusunu yazınız.

(D) Aristo’ya göre madde; ateş, toprak, su, hava olmak üzere dört ana elementten oluşur.

(D) Simya döneminde zaç yağı, kezzap gibi asitlerin nasıl elde edilebileceği bulunmuştur.

(Y) İmbik, kroze gibi deney araç gereçleri kimya döneminde bulunmuştur. 

Kimya döneminde değil, Simya döneminde bulunmuşlardır.

(Y) Empedokles’e göre kimyasal reaksiyonlar sonucunda elementler başka elementlere dönüşebilir.

Empedoklese göre, dört ana öğeyi birbiriyle karıştıran ve ayıran neden sevgi ve nefrettir.

7.Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 27-33 cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevaplarını haberimizden okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Kimyanın Uğraş Alanları Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Çevrenizde bulunan kimya ile ilgili sanayi kuruluşlarına, ilgili makamlardan izin alarak teknik gezi düzenleyiniz. Bu kuruluşlarda kimya ile ilgili neler yapıldığını, edindiğiniz bilgileri ve fotoğrafları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu soruyu kendiniz yapmalısınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Kimya ile ilgili mesleklerde görev yapan kişilerle görüşünüz. Mesleki hayatlarında kimya bilimi ile ilgili ne gibi çalışmalar yaptıklarına dair röportaj yapınız. Çalışmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu soruyu kendiniz yapmalısınız

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

NELER KAZANDIK

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz ve ilgili soruları cevaplayınız.

Zeynep Hanım’ın iş yerinde yaptığı bazı çalışmalar şu şekildedir:
• Maden ocağından çıkarılan cevherlerde bulunan element ve bileşiklerin oranlarını tespit eder.
• Cevherleri kimyasal işlemlerden geçirerek endüstriyel olarak kullanılabilir hâle getirir.
• Elde edilen ürünün uygun olup olmadığını belirlemek için çeşitli analizler yapar.

1. Zeynep Hanım çalışma hayatında kimya biliminin alt disiplinlerinden hangilerinden yararlanmaktadır?

Kimya biliminde de diğer bilimlerde olduğu gibi bazı yardımcı bilimler bulunmaktadır. Bunlar; Organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, analitik kimya, biyokimya, polimer kimyası, çevre kimyası, elektrokimya, gıda kimyası, medikal kimya, nükleer kimya, endüstriyel kimya, adli kimya ve termokimyadır.

2. Zeynep Hanım’ın çalıştığı alt disiplinler dışındaki kimya alt disiplinlerini yazınız.

3. Kimya biliminin başlıca uğraş alanlarına üç örnek veriniz.

Analitik Kimya: Kan, idrar, su, toprak, hava gibi madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktarlarının saptanması analitik kimyanın ilgi alanıdır.

Biyokimya: Kan, doku,idrar gibi örneklerin yapısının, ilaçların vücuttaki etki mekanizmalarının incelenmesi gibi konular biyokimyanın ilgi alanına girer.

Fizikokimya: Kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi, birbirleriyle etkileşimi sırasındaki enerji değişiminin incelenmesi fizikokimyanın uğraş alanlarına örnektir.

4. Kışın giydiğimiz ayakkabının tabanındaki kauçuk maddesinin eldesi ve üretimi kimyanın hangi disiplinini ilgilendirir?

Proteinler, karbonhidratlar doğal polimerlere, naylon, plastik, teflon, orlon, kauçuk ise yapay polimere örnektir. Polimerlerin incelenmesi polimer kimyasının ilgi alanıdır.

5. Aşağıda verilen kimya alt disiplini ile uğraş alanını doğru bir biçimde eşleştiriniz.

Kimya alt disiplini Uğraş alanı
I. Analitik kimya (c) a) Çok sayıda birimin birbirine eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri sentezlemek
II. Biyokimya (b) b) Canlı organizmaların yapısı ve bu yapıda meydana gelen tepkimeleri incelemek
III. Polimer kimyası (a) c) Kimyasal bileşikleri tanımak ve miktarlarını belirlemek

6. Analitik kimya;
I. Tıpta kan, idrar analizinde,
II. Suyun içindeki Ca2+ iyon miktarının analizinde,
III. Madencilikte ve tarımda toprak analizinde,
Yukarıda verilen çalışmaların hangisinde ya da hangilerinde kullanılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

7. Kimyanın alt disiplinlerinden olan fizikokimya, kimyasal tepkimelere etki eden
I. sıcaklık,
II. basınç,
III. derişim
faktörlerinden hangisi ya da hangilerini inceler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

8. Aşağıda verilenlerden hangileri kimyacıların uğraş alanlarındandır?
I. Su, toprak ve havanın analitik yöntemlerle analizi ve içerdikleri zararlı kimyasal maddelerin tespiti
II. Ahşap yüzeyini dış etkilerden ve zararlı haşerelerden korumak için çeşitli kimyasalların geliştirilmesi
III. Tekstil alanında kullanılabilecek boyar maddelerin üretilmesi ve geliştirilmesi
IV. Canlılarda hastalıkların tanısı, önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan, vücut işlevlerini koruyan, değiştiren ya da düzelten kimyasal maddelerin üretilmesi
A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) III ve IV E) I, II, III ve IV

7.Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 33-36 cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevaplarını haberimizden okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Kimyanın Sembolik Dili Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Kimya Sayfa 36 Cevapları

1. Günlük hayatta sıkça kullandığımız elementlerin beş tanesinin adlarını ve sembollerini tabloya yazınız.

Civa elementi: Diş dolgusu yapımında kullanılır. Termometrelerde kullanılır.

Bakır elementi: Bir takım mutfak aletleri, süs eşyaları bakır elementinden yapılır.

Altın ve Gümüş elementi: süs eşyası olarak kullanılır. Yüzük, bilezik, gümüş kase gibi

İyot elementi: Deniz ürünlerinde ve sofra tuzunda bulunur.

Çinko elementi: Mutfak eşyalarında ve pillerde kullanılır.

Demir elementi: Marul, pekmezde,vücudumuzdaki kanda bulunur. inşaat malzemelerinde kullanılır.

Krom elementi: Metal maddelerde sertlik sağlamada ve zırhlı araç yapımında kullanılır. yer fıstığı, yumurta sarısı, peynir, üzüm suyu gibi gıda maddelerinde bulunur.

Kalay elementi: bakırları parlatmada kullanılır.

Kurşun elementi: mermi yapımında kullanılır.

2. Aşağıdaki tablodaki bileşik formüllerinin sistematik ve yaygın adlarını karşılarına yazınız.

  • H2O: Su
  • NaHCO3: Yemek sodası
  • HNO3: Kezzap
  • Na2CO3.10H2O: Çamaşır sodası
  • NH3: Amonyak
  • H2SO4: Sülfürik asit
  • CaCO3: Kireç taşı
  • CaO: Sönmemiş kireç
  • CH3COOH: Sirke asidi
  • HCl: Tuz ruhu

3. Aşağıda verilen tablodaki ifadeleri okuyarak ifadeler doğru ise ʻDʼ, yanlış ise ʻYˮ harfinin yanındaki parantezi işaretleyiniz. Yanlış olarak işaretlediğiniz ifadelerin karşısına doğrusunu yazınız.

Aynı proton sayısına sahip atomlar topluluğuna element denir. () D (X) Y
Bazı elementler doğada diatomik olarak bulunur. (X) D ( ) Y
Bileşikler tek tür atomdan oluşur. ( ) D (X) Y
Bileşikler kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini gösterir. ( ) D (X) Y

4. Aşağıda verilen bileşikler ile formüllerini eşleştiriniz.

I. Su – H2O

II. Nitrik Asit – HNO3

III. Sodum Bikarbonat – NaHCO3

IV. Amonyak – NH3

V. Potasyum Hidroksit – KOH

5. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlıştır?
A) NH3 Amonyak
B) CH3COOH Asetik asit
C) CaCO3 Kireç taşı
D) NaOH Sud kostik
E) H2SO4 Kezzap (Zaçyağı)

6. Aşağıdakilerden hangisi magnezyum elementinin sembolüdür?
A) Mo B) Mt C) Mc D) Mn E) Mg

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Sodyum elementinin sembolü Na’dır.
II. Kalay elementinin sembolü Sn’dir.
III. Krom elementinin sembolü Kr’dir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

7.Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 37-42 cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Kimya Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Cevapları

9. Sınıf Kimya Meb 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevapları 

9. Sınıf Meb Kimya Sayfa 40 Cevabı

Çevrenizde bulunan kimya ile ilgili sanayi kuruluşlarına ilgili makamlardan izin alarak teknik gezi düzenleyiniz. Bu kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili nelere dikkat edildiğini öğreniniz. Edindiğiniz bilgileri ve fotoğrafları arkadaşlarınızla paylaşınız.

9. Sınıf Meb Kimya Sayfa 41 Cevabı

Günlük yaşantınızda en çok kullandığınız doğal kimyasal maddenin insan sağlığına ve çevreye olumlu ve olumsuz etkilerini araştırarak, sınıf ortamında paylaşınız.

Çok amaçlı temizleyiciler

Bu tür temizleyicilerin birçoğu amonyak ve klor içerir ve birlikte kullanıldıklarında ölümcül amonyum klorür gazını oluştururlar. Amonyak akciğerlerimiz için tehlike oluştururken, klorla karıştırıldığında kansere yol açan bileşikler oluşturabiliyor.

Dezenfektanlar

Dezenfekte edici temizlik maddeleri, solunursa tehlikeli olacak birtakım uçucu kimyasallar içerirler. Deri ve solunum sisteminin iç zarları yoluyla kolayca emilebilen kresol, bu kimyasalların en sık kullanılanlarından biridir. Kresol, karaciğer, böbrek, akciğer, pankreas ve dalakta hasara neden olabildiği gibi, merkezi sinir sistemini etkileyerek depresyon, sinirlilik ve hiperaktiviteye de yol açabilir. Dezenfektanlarda bulunabilecek diğer maddeler ise fenol, etanol, formaldehit, amonyak ve klordur.

Fırın temizleyiciler

Fırın temizleyicilerde çeşitli zehirli maddeler bulunmakla birlikte en büyük tehlikeyi deriyi yakıp geçebilen asit ile gözler ve ciğerler için son derece tahriş edici olan amonyak oluşturur. Sprey tüplerindeki fırın temizleyicileri ise minik asit ve amonyak damlacıklarını kolayca solunabilecek, cilde ve gözlere temas edebilecek formda havaya dağıttıkları için tehlikelidir.

Bulaşık deterjanları

Piyasada satılan bulaşık deterjanlarının çoğunda yüksek düzeyde fosfat ve klor bulunur. Yanlışlıkla yutulursa çok önemli sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle bulaşıklarınızın çok iyi durulanması gerekir. Düşük düzeyde klor gazları tehlikesiz kabul edilse de bulaşık yıkama süreci boyunca, küçük miktarlarda dışarı verilen klorun etkisiyle oluşan solunum zorluğu, göz yanması, yorgunluk, baş ağrısı gibi belirtilere yol açabilir. Bunun yanında klor, kanalizasyon sistemine karıştığında organiklerle birleşerek son derece tehlikeli bir kimyasal madde olarak bilinen trihalometanı meydana getirir. Klor aynı zamanda kanalizasyon sistemindeki maddeleri parçalama fonksiyonu olan yararlı bakteri ve mikroorganizmaları da çabucak öldürür. Bulaşıklar için kullanılan deterjanların da ana maddeleri petrol kaynaklı ve bu sebeple bakterilerce ayrıştırılıp doğaya tekrar kazandırılamıyor, genellikle de çeşitli kimyasal katkı maddeleri, sentetik esanslar, kokular ve renklendiriliciler içeriyor.

Çamaşır deterjanları

Çamaşır ürünlerinin çoğu doğal ortamda ayrıştırılıp geri kazanılmayan malzemeler; fenol, amonyak, naftalin ve diğer zararlı kimyasal maddeleri içerirler.

Mümkünse fosfat içermeyen deterjanları tercih edin veya toz sabun kullanın. Toz sabuna geçmeden önce çamaşırlarınızı bir kez sadece çamaşır sodası ile yıkayın. Bu yolla deterjan kalıntılarının sabun ile reaksiyona girip çamaşırlarınızı sarartma riskini ortadan kaldırmış olursunuz. Çamaşır sodasını sabunla beraber kullanırsanız çamaşırlarınızda hem parlaklık hem de ağartıcılara ödediğiniz paranın daha azını harcayarak beyazlık sağlarsınız.

9. Sınıf Meb Kimya Sayfa 45 Cevabı

TÜBİTAK 47. öğrencileri araştırma projeleri final yarışmasında ‘‘Farklı bitki ekstrelerinin kolon kanseri üzerine etkisinin incelenmesi’’ konulu proje kimya alanında birincilik ödülü almıştır. Siz de seçtiğiniz çeşitli doğal kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine faydalarını ve zararlarını araştırarak bir çalışma oluşturunuz.

9. Sınıf Meb Kimya Sayfa 48 Cevabı

NELER KAZANDIK ?

1. Güvenlik uyarı işaretlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi nedir? Açıklayınız.

İş yerlerinde güvenlik açısından riskli olan ve yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici (oksidan) özellikteki zararlı kimyasallar suyla veya birbirleriyle reaksiyona girebileceğinden iş kazalarına neden olabilir. Dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölüm nedenleri incelendiğinde mesleki kanserler, kalp damar hastalıklarının ilk sıralarda yer aldığı görülür. İş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilerek, çalışma koşulları buna göre düzenlendiğinde meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenebileceği bir gerçektir. İş yerlerinde, sağlık ve güvenliğimiz için temel uyarı işaretlerinin anlamı ve kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirler bilinmeli ve buna uygun davranılmalıdır. Bu amaçla ülkemizde de iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yasayla zorunlu hâle getirilmiştir.

2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız.

Günlük yaşamımızda bir çok kimyasal maddeyi kullanmaktayız ve bunların çoğu temizlik ile ilgilidir. Temizlik maddelerinin çoğu içerdiği gliserin sebebiyle bazik yapıdadır. Ve gezegenimize verdikleri zarar miktarı oldukça düşüktür.

Fakat deodorant yapılı sıkışmış gazsal içerikler ise başta vücudumuzun yağ oranına , daha sonra ise ozon tabakasına zarar vermektedir.

3. Doğal kimyasallara örnekler veriniz.

Sirke: Meyve ya da tahılların fermantasyonuyla elde edilen bir sıvıdır. Asitli içeriği mikropları öldürmesini, yağı parçalamasını ve mineral kalıntıları çözmesini sağlar.

Karbonat: Sodyum bikarbonat, hafif aşındırıcı bir temizlik sağlar, beyazlatıcı ve koku giderici özellikleri vardır.

Uçucu bitkisel yağlar: Bitki kokularının özleri birçok parfümün ana maddesidir. Piyasada, özellikle doğal ürün satan dükkanlarda çeşitleri bulunabilir. Bir iki damla turunçgil, elma, çilek, nane vb. yağı ile eklenecek koku ev yapımı temizleyicilere hoş bir özellik kazandırır.

4. Zeytinyağı-su gibi heterojen sıvı karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılan laboratuvar malzemesinin adı nedir?

Gövdesi geniş, alt kısmı ince boru şeklinde, musluğu bulunan cam kaptır. Zeytinyağı-su, eter-su gibi heterojen (birbiri ile karışmayan) sıvıların ayrılmasında ayırma hunisi kullanılır.

5. Aşağıda verilen ifadeleri okuyarak doğru ise “Dˮ, yanlış ise “Yˮ harfini işaretleyiniz. Yanlış olarak işaretlediğiniz ifadelerin karşısına doğrusunu yazınız. İfadeler Karar Doğrusu

İnsan sağlığı ve çevre güvenliği için mümkün olduğunca doğal kimyasallar kullanılmalıdır. (X) D ( ) Y
Kimyasal maddeleri kullanırken üzerindeki uyarı işaretlerine dikkat edilmesine gerek yoktur. ( ) D (X) Y
Kimya laboratuvarında deneye başlamadan önce yapılacak deney ile ilgili teorik bilgiler ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. (X) D ( ) Y
Sıcaklık ölçümlerinde barometre kullanılır. ( ) D (X) Y

6. Aşağıda verilen güvenlik uyarı işaretlerini anlamları ile eşleştiriniz.
Güvenlik uyarı işareti Anlamı
I. ( ) a) Toksik madde
II. ( ) b) Yakıcı madde
III. ( ) c) Çevreye zararlı madde

7. Aşağıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili;
I. Yanlış kullanımdan dolayı patlamaya sebep olacak kimyasal maddeleri gösterir.
II. Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulması gerekir.
III. Gerekli tedbirler alındığı sürece koruyucu giysi giyilmesine gerek yoktur.

hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

7.Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 49-53 cevaplar

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı 1. Ünite Kimya Bilimi Üniteyi Bitirirken Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz.
Metinle ilgili verilen soruları cevaplayınız.

Eski çağlarda insanların madde hakkındaki ilk deneyimleri (a)sınama yanılmaya dayalıdır. Ateşle ısınmayı ve yiyecekleri pişirmeyi, toprağı işlemeyi,
tuzu kullanarak yiyeceklerin tadını değiştirmeyi keşfetmişlerdir. Bu dönemde ölümsüz olma ve değersiz madenleri altına dönüştürme çabalarıyla uğraşanlara (b)Simyacı denir. Simyacıların yaptığı çalışmalar sınama yanılmaya dayalı olduğu için simya bilim kabul edilmez. Ancak simyacıların ve bazı uygarlıkların kimyanın bilim olma sürecine katkıları küçümsenemez. Önemli simyacılara örnek olarak (c) İBN-İ SİNA, (d) CABİR BİN HAYYAN, (e) EMPEDOKLES , (f) ARİSTO, (g) EBU BEKİR ER-RAZİ, (h) DEMOCRİTUS örnek verilebilir.
Kimyanın gelişimine katkı sağlayan uygarlıklara da Mezopotamya, (ı)Mısır Hint, (i) Çin, Yunan, Orta Asya ve İslam uygarlıkları verilebilir. Simyacılar keşfettikleri maddeler ve geliştirdikleri tekniklerle kimya biliminin gelişimine katkı sağlamışlardır. Simyacıların keşfettikleri maddelerden bazılarına (j)Cam, (k) barut ve (l)mürekkep örnek verilebilir. Simyacıların kimya bilimine aktardıkları yöntem ve tekniklere örnek olarak (m)(m) BUHARLAŞTIRMA, (n) DAMITMA, (o) ÖZÜTLEME verilebilir.

1. Simya neden bir bilim değildir? Açıklayınız.

Simyacıların yaptığı çalışmalar sınama yanılmaya dayalı olduğu için simya bilim olarak kabul edilmez.

2. Simyacı ne demektir? Açıklayınız.

Simyacı; insanların madde hakkındaki deneyimlerini sınama yanılma yoluyla elde ettikleri dönemde, ölümsüz olma ve değersiz madenleri altına dönüştürme çabalarıyla uğraşanlara denir.

3. Kimya bilimine katkı sağlayan simyacılardan iki tanesinin adını yazınız.

Humphry Davy: Bileşikleri elektrik enerjisiyle ayrıştırmış ve elementleri saf olarak elde etmiştir. Bazı gazların fizyolojik etkilerini kendi üzerinde deneyerek araştırmıştır.

R. Andrews Milikan: Yüklenmiş su damlacıklarının elektrik alanda izlediği yolu incelemiştir. Su yağa göre daha hızlı buharlaştığı için daha sonraki çalışmalarında su yerine yağ kullanarak kabul edilebilir sonuçlar elde etmiştir.

4. Kimyanın gelişim sürecine katkı sağlayan uygarlıklar hangileridir?

Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin, Yunan, Orta Asya ve İslam uygarlıkları verilebilir.

5. Simyacıların kimya bilimine aktardıkları yöntem ve teknikler nelerdir?

Buharlaştırma, damıtma, kristallendirme, özütleme, eritme vb.

6. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri simya döneminde bulunan araçlardandır?
I. imbik
II. kroze
III. büret
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

7. Aşağıdaki maddelerden hangisi eski çağlardaki insanların sınama yanılma yoluyla buldukları maddelerden değildir?
I. Toprak kaplar
II. Mürekkep
III. Borcam
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8. Lavoisier çalışmaları ile modern kimya döneminin kurucusu olmuştur. Lavoisier’in çalışmaları ile ilgili;
I. Kütlenin Korunumu Kanununu bulmuştur.
II. Deneylerinde teraziyi kullanmıştır.
III. Oksijenin yanmaya neden olduğunu bulmuştur.
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

9. Aşağıdakilerden hangisi simyacılar döneminde bulunan yöntem ve tekniklerden değildir?
A) Kavurma B) Çözme C) Süzme D) Elektroliz E) Kristallendirme

10. Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden değildir?
A) Boya B) Parfüm C) Cam D) Teflon E) Seramik

11. Aşağıdakilerden hangisi simya döneminde sınama yanılma yoluyla bulunmamıştır?
A) Demir, bakır ve kalay gibi bazı metallerden alaşımlar.
B) Kıbrıs taşı, alizarin gibi maddelerden boyar maddeler.
C) Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi gıda maddelerini uzun süre bozulmadan saklamak için kükürt buharı.
D) Gıda maddelerini tatlandırmak için tuz.
E) Gümüşü altına çevirme yöntemi.

12. Aşağıda verilen güvenlik uyarı işaretlerinin yanlarına anlamlarını yazınız.

a) Çevre için tehlikeli

b) Toksik

c) Alevlenir

d) Aşındırıcı

13. Top oynarken kolunu kıran Hakan’ı, arkadaşları en yakın hastanenin acil servisine götürürler. Hastanede acil doktoru röntgen çekilmesini ister. Hastanenin radyoloji bölümüne giden Hakan hangi güvenlik uyarı işareti ile karşılaşmıştır?

“DİKKAT! Radyasyon Riski” Doğru cevap D seçeneği

Aşağıdaki tablodan yararlanarak 14. ve 15. soruları cevaplayınız.

14. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri elementtir? İsimleri verilen elementlerin sembollerini, sembolleri verilen elemetlerin isimlerini yazınız.

Elementler kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamazlar.

Saf maddelerdir.

Mg (Magnezyum)

Ag (Gümüş)

Fe (Demir)

Pb (Kurşun)

Hg (Cıva)

Ar (Argon)

Zn (Çinko)

N2 (Azot) (moleküler yapıya sahip element)

15. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri bileşiktir? İsimleri verilen bileşiklerin formüllerini, formülleri verilen bileşiklerin isimlerini yazınız.

Bileşikler, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu maddelerdir.

Moleküller, bileşiklerin en küçük yapı taşlarıdır.

HCl (Hidroklorik asit)

NH3 (Amonyak)

CH3COOH (Asetik asit)

H2O (Dihidrojen monoksit) (Su)

CaO (Kalsiyum oksit)

H2SO4 (Sülfürik asit)

NaCl (Sodyum klorür) (Tuz)

CaCO3 (Kalsiyum karbonat)

Ca(OH)2 (Kalsiyum hidroksit)

HNO3 (Nitrik asit) (Kezzap)

KOH (Potasyum hidroksit)

16. Asetik asit, dihidrojen monoksit, kalsiyum oksit, sodyum bikarbonat, kalsiyum hidroksit, potasyum hidroksit, nitrik asitin yaygın adlarını yazınız.

Asetik asit: Sirke asidi

Dihidrojen monoksit: Su

Kalsiyum oksit: Sönmemiş kireç

Sodyum bikarbonat: Yemek sodası

Kalsiyum hidroksit: Sönmüş kireç

Potasyum hidroksit: Potas kostik

Nitrik asit: Kezzap

17. Element ve bileşikler arasındaki farklar nelerdir?

Elementler aynı cins atomlardan oluşurken, bileşikler fаrklı сins еlеmеnt atomlarının birbirine kimyаsаl bağlarla bağlanması sоnucu oluşurlar.

Elementler kendilerini oluşturan atomların özelliğini gösterіrken, bileşikler kendіlerіnі oluşturan elementlerin özelliğini göstermezler.

Elementler, kimyasal іşlеmlеrlе daha baѕit maddelere ayrıştırılamazken, bileşikler kendini oluşturаn atomlara kіmyаsаl уöntemlerle ayrıştırılabilirler.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

18. Aşağıdakilerden hangisi elementlerin özelliklerinden değildir?
A) Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
B) Tek tür atomdan oluşur.
C) Sembollerle gösterilir.
D) Doğada atomik, diatomik, poliatomik veya bileşikleri hâlinde bulunur.
E) Saf maddedir.

19. Bileşiklerin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Saf maddelerdir.
B) İki tür atomdan oluşurlar.
C) Sembollerle gösterilir.
D) Bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran yoktur.
E) Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler.

20. Aşağıdakilerden hangisi altının günümüzde kullanılan element sembolüdür?
A) Al B) At C) Au D) Gd E) Ge

21. Yukarıdaki bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak dolduran bir öğrenci, tüm soruları uygun olarak cevapladığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşır?
A) D, D, Y, Y
B) D, D, D, Y
C) Y, D, Y, Y
D) D, D, Y, D
E) Y, Y, D, D

– Bileşikler sembollerle gösterilir. (D)

– Elementler saf maddedir. (D)

– Potasyumun sembolü P’dir. (Y) >> Sembolü: K’dir.

– Elementler sadece atomik hâlde bulunur. (Y) >> Elementler atomik ya da moleküler halde bulunabilir.

22. Günümüzde kimyada kullanılan sembolik dil ile ilgili,
I. Bütün dünyada ortak bir bilim dili oluşturur.
II. Bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
III. Yazımları karmaşık ve zordur hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

23. I. Helyum II. Flor III. Kurşun IV. Berilyum
Yukarıda verilen elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) H, Fr, Cu, Be
B) H, Fr, Pb, Be
C) He, F, Pb, B
D) He, F, Pb, Be
E) He, Fr, Kr, Be

24. Üniversitede kimya alanıyla ilgili eğitim görmek isteyen öğrenci aşağıdaki alanlardan hangisini seçmemelidir?
A) Metalurji B) Eczacılık C) İşletme D) Kimyager E) Tıp

25. Kimya biliminin endüstriyel uygulamaları birçok kimya endüstrisinin doğmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu endüstrilere örnek olarak verilemez?
A) İlaç B) Kozmetik C) Astroloji D) Boya E) Gübre

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

26. Ahmet tabloda verilen doğru/yanlış türündeki ifadeleri aşağıdaki gibi işaretlemiştir. Buna göre Ahmet hangisini yanlış işaretlemiştir?
A) I B) II C) II D) IV E) V

27. Tarımda ürün verimini ve ürün kalitesini arttırmak için toprağa verilmesi gereken kimyasal maddelerin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgilenen kimya endüstrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gübre Endüstrisi
B) Arıtma Endüstrisi
C) İlaç Endüstrisi
D) Petrokimya Endüstrisi
E) Boya Endüstrisi

28. Aşağıdakilerden hangileri kimyacıların uğraş alanlarından biridir?
I. Seramikler
II. Boyar maddeler
III. Metaller
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II, ve III

29. Petrokimya alanında çalışan bir birey mesleki anlamda aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenir?
A) Şehir sularının arıtımı
B) Besin maddelerinin kimyasal yapısı
C) Petrol, doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünler
D) Kan analizi
E) Doğal ve yapay gübrelerle

30. Bitki, besin, ilaç, toprak gibi maddelerin analizini yaparak içindeki elementlerin cins ve oranlarını belirlemek isteyen bir öğrenci hangi kimya disiplininden yararlanmalıdır?
A) Analitik kimya
B) Biyokimya
C) Fizikokimya
D) Anorganik kimya
E) Polimer kimyası

31. Kimya laboratuvarında zeytinyağı su karışımını ayırmak isteyen bir öğrenci hangi laboratuvar temel malzemesini kullanmalıdır?
A) Ayırma hunisi
B) Beherglas
C) Pipet
D) Balon joje
E) Erlenmayer

Ayırma Hunisi; sıvı-sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılır. Huni içerisindeki karışımın yoğunluğu büyük olanı altta, yoğunluğu küçük olanı ise üstte toplanır. Daha sonra huni vanası açılır, alttaki madde başka bir kaba akıtılarak ayrılır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

32. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkilere sahiptir?
A) Na, K B) Cl2 , CO C) Ca, Mg D) Fe, H2O E) Na, H2O

33. Aşağıdaki maddelerden hangisi insan sağlığı ve çevre için gerekli bir maddedir?
A) Hg B) Pb C) Cl2 D) NO2 E) H2O

34. Aşağıda kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemelerin görselleri verilmiştir. Görselleri verilen malzemelerin isimlerini yazınız.

1. görsel: Balon; İçerisinde kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirilir.

2. görsel: Ayırma Hunisi; Sıvı-sıvı heterojen karışımların birbirinden ayrılmasını sağlar.

3. görsel: Petri Kabı (Plakası); Kültür hücreleri ya da küçük yosun bitkileri için kullanılır.

4. görsel: Erlen, Laboratuvarlarda titrasyon işlemƖerinde kullanılır.

5. görsel: Büret, Titrasyon işlemƖerinde kullanılır, altı muslukludur.

6. görsel: Sac Ayak, Cam malzemeleri ateşin üstünde tutmak için kullanılır.

35. Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru/Yanlış ifadeler içeren “Tanılayıcı Dallanmış Ağaç” tekniğinde bir soru verilmiştir. İlk ifadeden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan sadece birini işaretleyiniz

Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O gibi maddeler insan sağlığı ve çevre için önemlidir. (D/Y)

Ağır metaller (Hg, As, Pb) vücuda bol miktarda alınmalıdır. (D/Y)

Kimyasal maddelerin hiçbiri zehirli ya da zararlı etkiye sahip değildir. (D/Y)

Na ve K elementleri canlılar ve topraktaki iyon dengesini sağlar. (D/Y)

Ca metali kemik ve dişlerin yapısında bulunur. (D/Y)

Fosil yakıtların yanması ile atmosfere salınan CO2 iklim değişikliğine de neden olan bir sera gazıdır. (D/Y)

NO2 atmosferde su buharıyla tepkimeye girerek asit yağmurlarına neden olan nitrik asiti (HNO3) oluşturur. (D/Y)

CEVAP:

Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O gibi maddeler insan sağlığı ve çevre için önemlidir. (D)

Ağır metaller (Hg, As, Pb) vücuda bol miktarda alınmalıdır. (Y)

Kimyasal maddelerin hiçbiri zehirli ya da zararlı etkiye sahip değildir. (Y)

Na ve K elementleri canlılar ve topraktaki iyon dengesini sağlar. (D)

Ca metali kemik ve dişlerin yapısında bulunur. (D)

Fosil yakıtların yanması ile atmosfere salınan CO2 iklim değişikliğine de neden olan bir sera gazıdır. (D)

NO2 atmosferde su buharıyla tepkimeye girerek asit yağmurlarına neden olan nitrik asiti (HNO3) oluşturur. (D)

Sonuç >> 6. çıkıştır.

7.Sınıf meb yayınları Kimya 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56-61cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Atom Modelleri Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

ÜNİTEYE BAŞLARKEN

1. Geçmişten günümüze atomun yapısı hakkındaki görüşler nelerdir?

Atom hakkında bugün bilinen bilgilerin tеmеli çоk eskіlere daуanmaktadır. Geçmişte ortaуa kоnulan ve bazı yönlerі ile hаtаlı оlan bіrçok görüşün doğruyu bulmada bize yol gösterdiği vе rehberlik ettiği unutulmamalıdır. Atomların görülebіlmesі ya da hissеdilеbilmеsi mümkün değildir.

Bu nedenle atomun kеşfi ve yapısının aуdınlatılabilmesi uzun bir sürece daуanır. Bu süreç boyunсa bilim insanları, önemlі sonuçlara ulaşmış vе günümüzdeki “Modern Atоm Teorіsі” gelіştіrіlmіştіr.

Bazı аtom modеllеri;

Atom fіkrіnіn ortaya çıkışı

Dalton Atоm Modeli

Thomson Atоm Modеli

Ruthеrford Atоm Mоdeli

Bоhr Atоm Modelі

Modern Atom Teoriѕi

2. Atomda bulunan temel tanecikler nelerdir?

Atomu oluşturan 3 tane temel tanecik bulunmaktadır.

Proton: Atomun çekirdeğinde bulunan artı yüklü taneciklerdir. Çekirdekte bulunan proton yapısı atom elementler için ayırt edicidir. Yani her elementte farklı sayıda proton bulunur.

Elektron: Atomun etrafında bulunan eksi yüklü taneciklerdir. Atomun etrafında belli hızlarla sürekli dolaşırlar. Elektriklenme olayının nedeni elektronların yer değiştirmesidir. Kütlesel olarak protonlardan oldukça hafiftir.

Nötron: Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklerdir. Kütle olarak protonlarla eşittir. Nötronlar elektron ve protonların birleşiminden oluşur. Hidrojen dışında tüm elementlerde bulunur.

Atomun kütlesi hesaplanırken proton ve nötronların kütleleri toplanmaktadır. Bu durumun nedeni, elektronların kütlesinin son derece küçük olması ve basit hesaplamalarda yok sayılmasıdır. Profesyonel hesaplamalarda, tüm tanecikler küsuratlarına kadar hesaplanmaktadır. Ayrıca, proton, nötron ve elektronların da alt yapıcıkları bulunmaktadır.

3. Atomun çekirdeğinde bulunan tanecikler nelerdir?

Atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısı, atom için ayırt edici bir özelliktir ve atomun kimliğini yani fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler. Atomların proton sayısının farklı olması atomların farklı olması anlamına gelir. Farklı atomların elektron ve nötron sayıları aynı olabilir fakat farklı atomların proton sayılar hiçbir zaman aynı olamaz.

4. Elementleri periyodik sistemde göstermek hangi açılardan kolaylık sağlar? Sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

5. Elektronların çekirdek etrafında bulunduğu bölgelere ne ad verilir? Sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

6. Periyodik sistemdeki yatay sıralara ve düşey sütunlara ne ad verilir?

Periyodik cetvel (tablo ya da çizelge de denir.) kimyasal elementlerin sınıflandırılması için oluşturulmuş bir çizelgedir. Bu tabloda şimdiye kadar keşfedilmiş tüm elementler artan atom sayısına göre dizilmiştir. 1den başlayıp devam eder. Elementlerin atom sayıları aynı zamanda proton sayılarıdır. Bu durumda proton sayılarına göre dizilmiştir de diyebiliriz. Periyodik cetvelde sıralanan elementler yatay ve dikey olarak dizilmişlerdir. Dikey sütunlarda bulunan elementler ayı Grup içerisindedirler yani bir gruptaki elementler alt alta gelir. Bu durumda Dikey Sütunlara Grup denir. Yan yana sıralanmış olan elementler ise aynı PERİYOTtadırlar. Yani periyodik tablodaki Yatay satırlar ise periyodtur.

Gruplar 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ve B grupları şeklinde isimlendirilir.

Periyotlar ise birinci, ikinci, üçüncü… şeklinde isimlendirilir.

Gruplar oluşturulurken, elementlerin son katmanlarındaki elektron sayıları dikkate alınmıştır. Yani son katmanında 2 elektron bulunduran elementler 2A veya B gruplarındadır. Aynı zamanda aynı grup içinde bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Örneğin 8A grubunda bulunan elementlerin hepsi soygazdır ve hepsinin son katmanında 8 elektron bulunur.

Periyotlarda bulunan elementler ise benzer özellik göstermezlar. Periyodik cetvelde 7 adet periyot bulunur. Yani periyodik cetvel 7 satırdan oluşur.

Ek bilgi olarak günümüzdeki periyodik cetveli oluşturanların Julius Lothar Meyer ve Dimitri Mendeleyev olduğu kabul edilir.

7. Bugün kullandığımız periyodik sisteme en yakın periyodik sistemi hangi bilim insanı tarafından düzenlenmiştir. Sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

8. Periyodik sistemdeki periyot ve grup sayısını yazınız. Sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

9. Periyodik sistemdeki element özellikleri ile element sınıflarını eşleştiriniz.

I. Elektriği iletmez (a) a. Ametal
II. Hepsi oda sıcaklığında gaz hâldedir (c) b. Metal
III. Tel ve levha hâline getirilebilir (b) c. Soy gaz
10. Aşağıda verilen görseller hangi element sınıfına aittir?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Geçmişten günümüze atom modellerinin gelişimini içeren tarih şeridi hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Dalton Atom Modeli

Atom terimini Democritus’tan sonra yeniden gündeme getiren ilk bilim insanı John Dalton (Con Dalton) (1766-1844) olmuştur. Dalton, tüm maddelerin küçük taneciklerden oluştuğu fikrini yeniden canlandırdı ve bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu öne sürdü. Dalton, atomların içi dolu, berk ve bölünemez küreler olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Dalton atom modelinde atom, bilardo topuna benzetilmektedir.

Dalton’un, atomun daha küçük parçalara ayrılamayan berk küreler olduğu konusundaki görüşü bugün geçerliliğini kaybetmiştir. Günümüzde bir elementin tüm atomlarının aynı olmadığı bilinmektedir. Bir önceki konuda aynı elementin atomlarındaki nötron sayılarının farklı olabileceğini öğrenmiştik. Geçerliliğini kaybetmesine rağmen Dalton’un kuramı atomun yapısının anlaşılması için atılmış çok büyük bir adım olmuştur.

Thomson Atom Modeli

Dalton’dan sonra bilim insanları atomun iç yapısını açıklamaya çalışan modeller ortaya attılar. Bunlardan ilki İngiliz bilim insanı Joseph John Thomson (Jozef Con Tomson) (1856-1940) tarafından geliştirildi. Thomson, atomun içinde negatif (-) yüklü elektron olduğunu buldu. Bu buluşuna bağlı olarak pozitif (+) yüklü protonun varlığını açıkladı. Ayrıca bu yüklerin berk bir kürenin içinde dağınık hâlde bulunduğunu öne sürdü. Thomson’un atom modeli yuvarlak üzümlü keke benzetilir.

Rutherford Atom Modeli

Yeni Zelanda doğumlu fizikçi Ernest Rutherford (Ernest Radırford) (1871-1937)’un atom modeline göre “+” yüklü tanecikler atomun merkezindeki çekirdekte bulunuyordu ve elektronlar çekirdeğin etrafında hızla dönüyordu. Rutherford yaptığı deneylerle atomun çok büyük bir kısmının boşluk olduğunu kanıtladı. Deney sonuçlarına göre çekirdek, atom boyutuyla karşılaştırıldığında çok küçüktü.

Öyle ki atom bir stadyum büyüklüğünde düşünüldüğünde çekirdek orta sahadaki bir portakal büyüklüğündeydi. Bu modelde elektronlar, Güneş’in etrafında dönmekte olan gezegenlere benzetiliyordu. Rutherford, elektronların atom içerisinde rastgele yerlerde bulunabileceğini düşünmüştü. Rutherford’un atom modelinde elektronların neden çekirdeğe yapışmadığı açıklanamamıştır. Ancak Rutherford çekirdek fikrini ortaya atarak günümüz atom modeline ulaşılmasında büyük bir aşama kaydedilmesini sağlamıştır.

Bohr Atom Modeli

DanimarkalI bilim insanı Niels Bohr (Nils Bor) (1885-1962)’un ortaya attığı model Rutherford modeline benzetilebilir. Bohr’un atom modelini daha önceki atom modellerinden ayıran en önemli özellik, elektronların atom içerisinde dağınık hâlde bulunmadığını, ancak belirli katmanlarda bulunabileceğini belirtmesidir. Bu model, şu anda kabul gören modern atom modelinin de temelini oluşturmaktadır.

Bohr atom modeli birçok olayı başarı ile açıkladığı için hâlâ kullanılmaktadır. Bohr atom modeliyle günümüzde kabul gören modern atom modelleri arasındaki temel fark elektronların nerede yer aldığı konusundadır.

Bugün kullandığımız “elektron bulutu” modelinde, elektronların hareketlerinden küresel bir bulut oluştuğu düşünülmektedir. Elektron bulutunu gece karanlığındaki bir ampulün etrafında dönen sineklerin oluşturduğu görüntüye benzetebiliriz. Elektron bulutu modelinde katmanlar yerine elektronların bulunma olasılıklarının yüksek olduğu yerler tanımlanır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

NELER KAZANDIK?

Aşağıda atom modelleriyle ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Kavramları birbiriyle ilişkilendirerek boşlukları doldurunuz.

7.Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 73-86 Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 3. Bölüm Periyodik Sistem Soruları ve Cevaplarını haberimizden okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Simyadan Kimyaya Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 3. Bölüm Periyodik Sistem Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

7N elementinin periyodik sistemde yerini bulunuz.

Yedi protona sahip olan elementin, elektron dizilimini yapmamız gerekirse;
Bu da bizlere elementin 2. periyot 5A grubu’na ait olduğunu göstermektedir. Periyodik tablodan elementi bulursak, soruda verilen elementin Azot elementi olduğunu ve 5A grubunda bulunduğu içinde ametallerin sahip olduğu tüm özelliklere sahiptir.

13Al elementinin periyodik sistemde yerini bulunuz.

13Al atomunun elektron dağılımını yapacak olursak;
Bu dağılımdan atomun 3. periyot 3A grubunda olduğunu gözlemleriz. 3A grubu atomları (Bor hariç) metal yapıdadır. Metallerin özelliklerinden bazıları şunlardır; 
1-) Son enerji seviyelerinde genelde 1,2 ya da 3 elektron bulunur.
2-) Elektrik akımı ve ısıyı iyi iletirler.
3-) Tel ve levha haline getirilebilirler, işlenebilirler.
4-) Kendi aralarında homojen yapıda olan alaşımları oluştururlar.
5-) Oda şartları altında katı haldedirler. (Civa metali hariç)

16S elementinin periyodik sistemde yerini bulunuz.

Bu dağılımdan atomumuzun 3. periyot 6A grubunda olduğunu görürüz. 6A grubu atomları ametal özellikli atomlardır. [Tellür(Te) ve Polonyum (Po) atomları hariç. Bu iki atom yarı metaldir.] Ametallerin özelliklerinden bazıları şu şekildedir;

1-) Mat yüzeylere sahiptirler.
2-) Isı ve elektrik akımını iletemezler (Grafit hariç).
3-) Kırılgan yapıdadırlar. İşlenerek tel ve levha haline getirilemezler.
4-) Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunabilirler
5-) Bileşiklerinde hem pozitif  hem negatif değerlik alabilirler. (Flor hariç)
6-) Metallerle ve kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

NELER KAZANDIK?

Aşağıda verilen elementlerin katman elektron dağılımını yazarak periyodik sistemdeki yerlerini bulunuz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

NELER KAZANDIK?

Aşağıda verilen yapılandırılmış gridde (yapılandırılmış karelere) harflendirilmiş kutucuklarda elementlerin sınıflandırılması ile ilgili element sembolleri verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız?

1. Yanda sembolleri verilen elementlerin hangileri metaldir?

2. Yanda sembolleri verilen elementlerin hangileri ametaldir?

3. Yanda sembolleri verilen elementlerin hangileri yarı metaldir?

4. Yanda sembolleri verilen elementlerin hangileri soy gazdır?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

NELER KAZANDIK?

Aşağıda verilen tabloda X, Y, Z elementlerinin iyonlaşma enerjilerini inceleyerek değerlik elektron sayısı ve grup numaralarını tablodaki boşluklara yazınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Aşağıda verilen periyodik özelliklerin aynı periyotta soldan sağa ve aynı grupta yukarıdan aşağıya değişme eğilimlerini okların üzerine yazınız.

7.Sınıf meb yayınları Kimya 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88-95 cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Üniteyi Bitirirken Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. Metinle ilgili soruları yanıtlayınız.

Simgesi (a) Si olan silisyumun proton sayısı 14’tür. Elementlerin proton sayısı aynı zamanda (b) atom numarasını da verir. Periyodik sistem (c) artan atom numarasına göre ve benzer (d) kimyasal özelliklerine göre düzenlenmiştir. Periyodik sistemde yatay sıralara (e) periyot düşey sütunlara (f) grup denir. Bir elementin katman elektron dağılımı yazıldığında (g) katman sayısı periyot numarasını, son katmandaki (h) elektron sayısı grup numarasını verir. Silisyum periyodik tabloda (ı) 3 periyot ve (i) 4A grubunda bulunur.

Son katmanlarında genellikle 1, 2, 3 elektron bulunduran, yeni kesildiğinde yüzeyleri parlak olan ve ışığı yansıtan elementlere (j) metal denir. Bu elementler ısıyı ve elektrik akımını iyi iletirler. Çoğu tel ve levha hâline getirilebilir, dövülerek işlenebilir, üzerlerine vurulduğunda çınlar.

Fiziksel-kimyasal özellikleri genellikle metallerin tersi olan mat görünümlü, ısıyı ve elektrik akımını iletmeyen elementlere (k) ametal denir. Silisyum görünüm olarak ve bazı fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ise ametallere benzer. Bu nedenle (l) yarı metal sınıfına girer.

1. Atomların katman elektron dağılımları ile periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Bir elementin periyodik sistemdeki yerini bulmak için elementin numarasına bakarız. Örneğin;

1A grubundaki Na elektron dizilimi

11Na : 2 – 8 – 1 şeklindedir.

Bir elementin yerini bulmak için yukarıda da gösterdiğim gibi ilk önce ayırıyoruz. Grubunu bize veren son katmanında ki rakam, periyodunu veren ise katman sayısı.

Örneğin K elementinin yerini bulmak için bakarsak;

19K : 2 – 8 – 8 – 1

1.grup, 4.periyot elementidir.

2. Metallerin özellikleri nedir? Açıklayınız.

İletken yapılıdırlar, Isıyı ve elektriği iyi iletirler

Eğilip bükülebilme ve kolay şekil alabilme gibi bir niteliğe sahiptirler

Metaller birbirleri ile alaşım oluşturabilirler

Elektron verme eğilimleri yüksektir

Düşük iyonlaşma enerjisine sahiptirler

Ametallerle iyonik bağlı bileşikler oluştururlar

Periyodik cetvelin sol bölümünde yer alan metaller parlak görünümlüdürler

3. Ametallerin özellikleri nedir? Açıklayınız.

1 – katı, sıvı, gaz halindedirler

( İyot=I , karbon=C , fosfor = P , kükürt = S katı )

( Brom= Br sıvı )

( Azot=N , Oksijen=O, Hidrojen=H klor=Cl gaz )

2 – Yüzeyleri mattır

3- Isı ve elektriği iyi iletmezler

4- Tel ve levha haline gelemezler

5- İki ve daha fazla atomludurlar ( molekül yapılı

6- Kendi aralarında bileşik yaparlar

7- Kendi aralarında alaşım yapmazlar

8- Elektron alma özelliğindedirler ( Anyon= – )

9- Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar

10- Canlıların yapısında bolca bulunurlar

11- Erime-kaynama noktaları düşüktür

12- 4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar

13- Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır

4. Yarı metal nedir? Tanımlayınız.

Yarı metaller sahip oldukları özellik doğrultusunda iki bileşeni içerisinde barındırır. Metal ve ametaller özelliğinin ikisinden de biraz vardır bunlara yarı metal denir. Yarı metal olan elementler silisyum, bor, antimon, tellür, polonyum, arsenik gibi elementlerdir.

3A, 4A, 5A ve 6A element gruplarında yer alırlar.

5. Periyot ve grup nedir? Açıklayınız.

Periyot nedir : Periyodik tabloda yatay sütunlara denir . ( 1. periyot , 2. periyot vb. )

Grup nedir : Periyodik tabloda dikey sütunlara denir . ( 1. grup , 2.grup vb. )

6. 12 Mg ve  elementlerinin katman elektron dizilimini yazarak, periyodik tablodaki yerlerini ve sınıfını bulunuz.

Mg= Magnezyum atomudur. 12 atom numarasına sahiptir. Katmanları (2 (8 (2’dir.

Alkalindir.2. Grup, 3. periyottur.Görünüşü; Gümüş Beyazıdır.Atom ağırlığı: 24,312 g/mol’dür.

O=Oksijen atomudur. 8 atom numarasına sahiptir. Katmanları (2 (6’dır. 2.periyottadır

7. 2. katmanında 4 elektronu bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 B) 10 C) 12 D) 18 E)20

Soruda sadece elektron sayısı verilerek elementin atom numarası istenmiş. Öyleyse bu elementi nötr yani elektron ve proton (atom numarası) sayısı eşit diye düşünmeliyiz. Verilen maddemize X dersek:

X= 2:4 şeklinde bir elektron dağılımı mevcuttur. 2+4= 6 tane protonu vardır.

X şeklindeki elementimiz C olan elementtir. Yani karbondur. 4A karbon grubu elementleri arasında yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında doğru yanıt A şıkkıdır.

8. 4. katmanında 2 elektron bulunduran bir element için,
I. 4A grubunda bulunur.
II. Kırılgandır.
III. Isı ve elektriği iyi iletir.
bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D) II ve III E) I, II, ve III

4. katmanında 2 elektron bulunan element 2A grubu elementidir. 2A grubu elementleri metal özelliklerini taşırlar.

Metaller şekillendirilmeye yatgındırlar , kırılgan değildirler.

Yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahiptirler.

Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulursa sorunun cevabı yanlız III, C şıkkıdır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Aşağıda verilen periyodik sistemi göz önünde bulundurarak periyodik sistemle ilgili soruları cevaplandırınız.

9. “Periyodik sistem, benzer kimyasal özellikte olan elementler alt alta gelecek şekilde düzenlenmiştir.” Yukarıda verilen bilgiyi bozan istisnai durumlar var mıdır? Varsa açıklayınız.

Periyodik cetveli 1A grubundan itibaren inceleyecek olursak, öncelikle 1A grubunun ilk elementi olan Hidrojenin metal değil ametal olduğunu görürüz.

3A grubunda yer alan Bor elementi ametal özellikler gösterir.

7A grubunda yer alan Flor elementi yaptığı bileşiklerde yalnızca -1 değerlik alır.

8A grubunda yer alan soygazların değerlik elektron sayısı 8’dir, ancak burada da Helyum istisnaidir ve değerlik elektron sayısı 2’dir.

Geçiş metalleri 4.periyot itibariyle başlar, öncesinde yoktur.

10. Yukarıdaki periyodik sistemin üzerinde elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırınız.

1A, 2A, 3A grubu elementler metal, 4A grubu elementler yarı-metal ve 8A grubu elementler soygazlardır.

Ek olarak 7A grubu halojenler olarak adlandırılır.

11. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özelliklerinin birbirine benzer olması dışında başka ne gibi ortak özellikleri vardır? Açıklayınız.

Aynı grupta olan elementler benzer kimyasal ve fiziksel özellik gösterirler.

Bu grupların isimleri şu şekildedir ve hepsinin kendi içerisindeki grupları benzerdir.1A: Alkali metaller grubu

2A: Toprak alkali metaller grubu

3A: Toprak metaller grubu

7A: Halojenler grubu

8A: Soygazlar grubu

B Grubu: Geçiş elementleri (d ve f bloğu elementleri)

12. Periyodik sistemin 8A grubu elementleri için hangisi yanlıştır?
A) Hepsinin son katmanında 8 elektron bulunur.
B) Tek atomlu halde bulunurlar.
C) Oda sıcaklığında gaz halde bulunurlar.
D) Kararlıdırlar
E) Erime kaynama noktaları çok düşüktür.

8A grubu elementler soygazlar ya da asal gazlar olarak bilinirler.

Bu gruptaki elementler tek atomlu halde bulunurlar, tepkimeye girmezler (B doğru)

Bu gruptaki elementler oda sıcaklığında gaz haldedirler (C doğru)

Bu gruptaki elementler karalı yapıdadırlar (son yörüngedeki değerlik elektron sayısı, D doğru)

Bu gruptaki elementlerin erime ve kaynama noktaları düşüktür (E doğru)

Ancak bu grubun ilk elementi olan Helyum’un son yörüngesinde 8 değil yalnızca 2 değerlik elektron bulunur (A yanlış)

13. Bir elementin periyodik sistemdeki yerinin bulunması için
I. Atom numarası
II. Nötr atomunun elektron sayısı
III. Nötron sayısı
IV. Çekirdek yükü
bilgilerinden hangisinin tek başına bilinmesi yeterlidir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II, III ve IV E) I, II, ve IV

Periyodik cetvelde elementler atom numaralarına göre dizilmişlerdir.

Bu nedenle tek başına atom numarasının bilinmesi yeterlidir (I doğru).

Nötr atomda elektron sayısı=atom numarası olduğundan tek başına bu bilgi de yeterlidir (II doğru)

Nötron sayısı bize kütle numarasını bulmak için fayda sağlar, bu nedenle burada işimize yaramaz (III yanlış).

Çekirdek Yükü=Proton sayısı=atom sayısı olduğundan, tek başına çekirdek yükü de atomun yerinin bulunması için yeterlidir.

Doğru cevap E şıkkı.

14. Periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 8A grubu elementleri oda koşullarında tek atomlu gaz halindedirler.


B) 7A grubu elementleri genellikle iki atomlu moleküller halinde bulunurlar.
C) 2A grubu elementlerinin elektron alma istekleri yoktur.
D) 1A grubu elementleri kendileriyle aynı periyotta bulunan elementlerden daha büyük atom hacmine sahiptir.
E) 4A grubu elementlerinin tamamı ametaldir.

8A grubu elementler, kararlı yapıdadırlar ve tepkimeye girmezler. Tek atomlu gaz haldedirler (A doğru).

7A grubu elementler halojenlerdir ve genellikle iki atomlu halde bulunurlar (B doğru)

2A grubu elementler metaldir ve metallerin elektron alma değil verme istekleri vardır (C doğru)

Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom hacmi küçülür (D doğru)

4A grubu elementler yarı metaller olarak geçerler. Hem metal hem ametal özellik gösterirler. Bu nedenle E şıkkı yanlış.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

15. Metaller bileşik oluştururken;
I. Kimyasal özellikleri değişir.
II. Elektron sayıları artar.
III. Proton ve nötron sayıları değişmez.
bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II, ve III

Metaller bileşik oluştururken; kimyasal özellikleri değişir. Bu yalnızca metaller için değil bileşik oluşturan tüm elementler için geçerlidir (I doğru)

Elektron sayıları ARTMAZ! Metaller e- almaz, e-verir, dolayısıyla e- sayıları AZALIR (ıı yanlış)

Proton ve Nötron sayıları değişmez. Bileşik oluşturma e-aktarımı ya da e- paylaşımı yolu ile gerçekleşir, çekirdekte yer alan proton ve nötronların sayılarında herhangi bir değişiklik olmaz (III doğru).

Cevap I ve III- D şıkkı.

16. 3. periyot 2A grubu elementi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Metaldir.
B) Oda koşullarında katı halde bulunur.
C) Elektron dağılımı yazıldığında 3. katmanında 2 elektron bulunur.
D) Atom numarası 12’dir.
E) 1A grubunda bulunan bütün elementlerle bileşik oluşturur.

Periyodik tabloda bulunan 3.periyot, 2A grubunda bulunan bileşik Magnezyum(Mg)’dur.

Magnezyum,

A) Metaldir.

B) Oda koşullarında katı halde bulunur.

C) Elektron dağılımı yazıldığında 3. katmanında 2 elektron bulunur.

D) Atom numarası 12’dir.

Ancak,1A grubunda bulunan bütün elementlerle bileşik oluşturmaz.

Cevap E’dir.

17. Periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. A grubu elementlerinin tamamı metaldir.
II. A grubu elementlerine baş grup elementleri de denir.
III. Lantanit ve aktinitlere geçiş elementleri denir.
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız I E) Yalnız II

I. A grubu elementlerinin tamamı metaldir.–> YANLIŞTIR.

II. A grubu elementlerine baş grup elementleri de denir.–> DOĞRUDUR

III. Lantanit ve aktinitlere geçiş elementleri denir.–>Aslında bu ifade kısmen doğrudur.2A ile 3A arasında kalan elementlerin tümüne geçiş elementleri denilir.Bunlar d blok elementleridir.

Doğru cevap B) I ve III’tür.

18. Aşağıda atom numarası verilen elementlerin hangisinin grup adı doğrudur?
A) 11X toprak alkali metal
B) 3Y alkali metal
C) 17Z soy gaz
D) 13K halojen
E) 15M toprak metal

A) 11X –>Alkali metaldir.

B) 3Y–>alkali metaldir.

C) 17Z–>ametaldir.

D) 13K–> ara geçiş metalidir.

E) 15M–> ametaldir.

Yani tek doğru cevap B seçeneğidir.

19. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) H ve Ar aralarında bileşik oluşturmaz.
B) Ca ve C bileşik oluşturmaz.
C) H ve Na bileşiklerinde daima elektron verir.
D) Na ve Ca alaşım oluşturabilir.
E) He ve Ar’un son katmanlarında 8 elektron vardır.

20. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe atom yarıçapı artarken;
I. Metalik özellik
II. İyonlaşma enerjisi
III. Elektron ilgisi niceliklerden hangisi ya da hangilerinin artması beklenmez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II, ve III

Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elementlerin;

-Metalik özelliği artar.

-Elektron ilgisi azalır.

-İyonlaşma enerjileri azalır.

Yani cevap D’dir.

21. Aşağıdaki atomlardan hangisinin çapı en küçüktür?
A) 😯
B) 9F
C) 11Na
D) 12Mg
E) 13Al

Şimdi atom çapı atom çapı periyodik tabloda sağdan sola ve yukarıdan aşağıya gittikçe artar. O zaman bu elementleri periyodik tabloya dizdiğimizde periyodik tabloda en sağ ve yukardaki elementin atom çapı en küçüktür . Bu da periyot sayısı en küçük grup numarası en büyük element demektir. O yüzden cevabımız 9F’dir.

B şıkkı

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

22. Derya tabloda verilen doğru/yanlış türündeki ifadeleri aşağıdaki gibi işaretlemiştir.

23. X Y Z 3. periyotta yanyana bulunan X, Y, Z elementleri ile ilgili;
I. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z’dir.
II. Atom hacmi en büyük olan X’tir.
III. Y yarı metalse X metaldir.
bilgilerinden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II, ve III

Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Buna bağlı olarak soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı küçülür ve değerlik elektronları çekirdek tarafından daha kuvvetli çekilir. Bunun sonucu olarak iyonlaşma enerjiside artar.

Buna göre,

I. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z’dir.

II. Atom hacmi en büyük olan X’tir. ifadeleri doğrudur.

Ancak III.yargı için kesin bir yargı diyemeyiz.

24. 1A grubu elementlerinden 3Li, 11Na, 19K’un metalik özelliklerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Li> Na> K
B) K>Na>Li
C) Na>K>Li
D) K=Li>Na
E) K>Li>Na

Periyodik tablo, elementlerin belirli sıraya göre dizildiği tablodur. Bu dizilim eski zamanlarda kütle numarası gibi başka ölçütlere göre dizilmiştir. Fakat günümüzdeki sistemde kütle numarası değil, atom numarası artacak şekilde dizilmektedir.

Soruda 1A grubu metallerinden bazılarını vermiş. Aynı grup elementlerinin son katmanlarındaki elektron sayıları (değerlik) aynıdır. 1A grubu değerliği 1 olan elementlerin toplandığı gruptur. Zaten sorudaki elementlere baktığımızda:

Li: 2:1

Na: 2:8:1

K: 2:8:8:1 olduğunu görürüz. Şu an yazdığım sıra periyodik tablodaki gibidir. Yani yukarıdan aşağı doğrudur. Aynı grup metallerinde aşağı inildikçe metalik özellik artmaktadır. Yani bu özelliğe göre sıraladığımızda:

K>Na>Li olduğunu görürüz.

Doğru yanıt B seçeneğidir

25. Günümüzdeki periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Mendeleyev tarafından oluşturulmuştur.
B) Elementler artan atom kütlesine göre sıralanmıştır.
C) Bir periyot toprak alkali metalle başlayıp soy gazla son bulur.
D) Moseley’in önerisi ile atom numarasına göre düzenlenmiştir.
E) Bazı elementlerin yerleri boş bırakılmıştır.

A) Mendeleyev tarafından oluşturulmuştur.–> DOĞRUDUR.

B) Elementler artan atom kütlesine göre sıralanmıştır.–DOĞRUDUR.

C) Bir periyot toprak alkali metalle başlayıp soy gazla son bulur.–> YANLIŞTIR.

H bir metaldir.

D) Moseley’in önerisi ile atom numarasına göre düzenlenmiştir.–> DOĞRUDUR.

E) Bazı elementlerin yerleri boş bırakılmıştır.–>Genelde, Lantanit ve Aktinitlerin yerleri aşağıda verilir.

26. X Y Z atomlarının aynı periyotta olduğu bilindiğine göre
I. Çekirdek yükü en büyük olan Y dir.
II. 1. iyonlaşma enerjisi en küçük olan X tir.
III. Elektron ilgileri Y < Z < X şeklindedir. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I, II, ve III B)I ve II C) II ve III D) Yalnız III E) Yalnız II

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Aşağıdaki grafikler ve bilgilerden yararlanarak 27 ve 28. soruları cevaplayınız.

İyonlaşma enerjisi gaz hâlindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjidir. Yeteri kadar enerji verilirse bir atomdaki tüm elektronlar sırasıyla koparılabilir. Periyodik sistemde, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı artar, çekirdeğin elektronları çekme gücü azalır değerlik elektronlarını koparmak kolaylaşır.
Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisinin nasıl değiştiğini araştıran Duru, periyodik sistemdeki ilk 20 elementin atom numarası iyonlaşma enerjisi grafiğini inceler. Duru’nun grafikten çıkardığı sonuç şöyledir: Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar.

27. Grafiklerde Duru’nun ulaştığı sonucu destekleyen nedir?

28. Rümeysa adında başka bir öğrenci, Duru’nun varmış olduğu sonuca katılmamaktadır. Rümeysa iyonlaşma enerjisi-periyot numarası grafiğinin bazı bölümlerinin Duru’nun sonucunu desteklemediğini söyler. Grafiklerde, Duru’nun sonucunu desteklemeyen bölümlerine örnek veriniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

29. A grubunda yer alan X, Y ve Z elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri kJ/mol cinsinden aşağıda verilmiştir.Buna göre
A) X, Y ve Z elementlerinin değerlik elektron sayısını ve hangi grupta olduklarını bulunuz?

X 3A grubunda, Y ve Z ise 2A grubundadır. Başka bir değişle X elementinin değerlik elektron sayısı üç, Y ve Z elementlerinin değerlik elektron sayısı ikidir.

B) X ile Z’nin aynı periyotta olduğu bilindiğine göre X, Y ve Z’nin atom çaplarını karşılaştırınız?

B sorusunda ise bize X ve Z nin aynı periyotta olduğu bilgisi verilmiş ve buna göre çaplarını karşılaştırmamız istenmiş.

Periyodik cetveldeki halini görsel hale getirmek gerekirse

2A 3A

Z X

Y

gibi olur.

Y elementi daha aşağıda olduğundan atom çapı en büyüktür. Aynı periyotta ise sol tarafta olan elementler diğerlerine göre daha daha büyük atom çapına sahiptir. Bu durumda çapları sıralaması

Y>Z>X olacaktır.

30. Bir elementin ikinci iyonlaşma enerjisinin birinci iyonlaşma enerjisinden büyük olmasının nedeni
I. Çekirdek çapının küçülmesi
II. Çekirdek yükünün artması
III. Elektron başına düşen çekim gücünün artması
ifadelerinden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

İyonlaşma enerjisi, atomun gaz halindeyken temel halinden bir elektronu uzaklaştırmak için gerekli olan enerjiye denir.

Periyodik tabloda, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı küçülür ve değerlik elektronları çekirdek tarafından daha kuvvetli çekilir. Bunun sonucu olarak iyonlaşma enerjiside artar.

I.Çekirdek çapının küçülmesi

II. Çekirdek yükünün artması

III. Elektron başına düşen çekim gücünün artması bunun sebeplerindendir.

31. 17
35Cl ve 17
37Cl ile ilgili;
I. Kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.
II. 17 35Cl nun atom çapı, 17 37Cl nin atom çapından küçüktür.
III. Elektron başına düşen çekim kuvvetleri farklıdır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

32. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) İyonlaşma enerjisi: Gaz hâldeki nötr atomdan elektron koparmak için gereken enerjidir.
B) Elektron ilgisi: Gaz hâldeki nötr atomun elektron alması sırasındaki enerji değişimidir.
C) Orbital: Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu hacimsel bölgedir.
D) Uyarılmış hâl : Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerji seviyesine geçme hâlidir.
E) Temel hâl : Bağ elektronlarını çekme hâlidir.

Sırayla gitmek gerekirse;

A, B, C ve D seçeneklerinde verilen tüm tanımlar doğru verilmiştir. Ancak E seçeneğinde verilen tanım yanlış verilmiştir. İncelemek gerekirse temel halin tanımı; bir atomun tüm elektronlarının olabilecek en düşük seviyede olduğu halidir. E seçeneğinde verilen tanım yani bağ elektronlarını çekme gücüne de *Elektronegatiflik* denir.

33. Görselleri verilen atom modellerinin isimlerini boşluklara yazınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

34. Atomlar neden ışıma yapar?

Atomların uyarılması demek; ısı, ışın, enerji ve manyetik alan gibi etkilerle elektronların yerlerinin değiştirilmesidir. Atomların dışarıdan hiç enerji almamış hallerine ” Temel Hal ” denir. Temel haldeki bir atoma enerji vererek elektronunu üst seviyelerden birisine çıkarma işlemine atomu uyarma denir. Böylece üst enerji seviyesine çıkılabilceği gibi alt enerji seviyesine inilmeside sağlanabilir. Uyarılmış hal temel hale göre kararsızdır. Belli bir süre sonra eski haline geri döner.

Enerji verilerek aşırı uyarılırsa elektron sonsuza uzaklaştırılmış olur ki buna iyonlaşma adı verilir.

Uyarılarak üst seviyeye geçen elektronlar tekrar eski hallerine dönerken yaydıkları ışın farklı olur. Bu özellik bilim ve teknolojide bir çok farklı yerde kullanılmaktadır. MR, ultrason, lazer, x ışınları gibi.

Atomlar;

a) Hızlandırılmış elektronlar ile

b) Foton bombardımanı

c) Sıcaklık yükseltilerek

d) Birbirleri ile çarpıştırılarak uyarılabilirler.

ELEKTRONLARLA UYARILMA

Elektronun bir atomu uyarabilmesi için enerjisinin atomun I. uyarılma enerjisine eşit ya da ondan büyük olması gerekir. Elektronların enerjisi atomun I. uyarılma enerjisinden küçükse esnek çarpışmalar gerçekleşir. Elektronlar enerji yitirmez ve atom ışıma yapmaz.

35. Temel hal ve uyarılmış hal ne demektir? Açıklayınız.

Temel hal; Bir atomun bütün elektronlarının en düşük enerjili haliyle sahip olduğu durumundaki dağılıma denir.

Uyarılmış hal; Bir atoma yeterli enerji verildiğinde bir orbitaldeki bir atom bu enerji seviyesinde daha yüksek enerjili bir orbitale geçebilir. Bu tür atomlara uyarılmış atom denir.

36. Atom numarası 36 olan X elementinin nötron sayısı proton sayısından 11 fazladır. Buna göre bu elementin kütle numarası kaçtır?

Proton = 36 

Nötron = 11 + proton ise

Nötron = 47 olur

Kütle no = proton + nötron = 36 + 47 = 83 

37. Kütle numarası 56 olan Fe elementinin nötron sayısı proton sayısından 4 fazladır. Nötr demir atomunun elektron sayısı kaçtır?

Bu soruyu çözmek için öncelikle bilmemiz gerekenler şunlardır:

– Atom numarası = Proton sayısı

– Proton Sayısı + Nötron Sayısı = Kütle Numarası

Şimdi bunları öğrendiğimize göre sorumuzu çözmeye başlayalım. Atom numarası 36 olarak verilmiş o halde proton sayısı da 36’dır. Nötron sayısı, proton sayısından 11 fazlaymış o halde 36+11=47 tane nötron vardır. Kütle numarası da proton ve nötron sayılarının toplamı kadar olduğu için 36+47=83 olarak buluruz.

Cevap = 83

38. Cua iyonuna ait atomda n=p+5 eşitliği vardır. Kütle numarası 63 olan Cua iyonunun elektron sayısı 28 olduğuna göre a kaçtır?

N=nötron sayısı

p=proton sayısı

K.N.= Kütle numarası

a=iyon değeri

Cu^{a} [/tex] şeklinde iyon değeri gösterilir.

Soruda bize ;

p+5=n ve K.N=63 veriyor.

K.N= p+n= p+(p+5)=2p+5=63

63-5=58 58/2=29 ——> proton sayısı

elektron sayısı+iyon değeri= proton sayısı

28+a=29 ise

a = +1 dir.

39. Guatr ve tiroit kanserinin tedavisinde kullanılan iyot elementinin atom numarası 53 kütle numarası 131 olduğuna göre, elektron ve nötron sayısını bulunuz?

Elektron sayısı =proton sayısı = 53

Kütle numarası = proton sayısı +nötron sayısı

131 = 53 + notron sayısı –> nötron sayısı = 78

40. Bohr Atom Modeli için;
I. Hidrojen gibi tek elektronlu atomların yapısını açıklar.
II. Elektron temel hâlden üst enerji seviyesine çıkarken enerji alır.
III. Elektron üst enerji seviyesinden temel enerji seviyesine dönerken ışıma yapar.
yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Bohr Atom modeli elektronların çekirdek etrafındaki dağılımını açıklaması yönünden önemlidir, ancak eksikleri de vardır. Hidrojen gibi tek elektronlu atomların yapısını açıklar (bu yargı doğrudur, aynı zamanda modelin de eksiğidir).

Elektronların yörünge değiştirdikleri ve enerji düzeyleri de bu modelde ortaya konmuştur. Dolayısıyla;

II. yargı,”Elektron temel hâlden üst enerji seviyesine çıkarken enerji alır.” ve

III. yargı “Elektron üst enerji seviyesinden temel enerji seviyesine dönerken ışıma yapar.” da doğrudur.

41. Bohr atom modeli ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Elektronlar çekirdeğin etrafında dairesel yörüngelerde hareket eder.
II. Çekirdekten uzaklaştıkça enerji seviyelerinin enerjisi de azalır.
III. Bütün atomlar temel haldeyken tüm elektronları 1. enerji düzeyinde bulunur.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

42. Bohr atom modeline göre uyarılmış bir atomda 3. enerji düzeyinden 1. enerji düzeyine inen bir elektron için,
I. Atom ışıma yapar.
II. Elektron 3. enerji düzeyindeyken uyarılmış,
1. enerji düzeyindeyken temel haldedir.
III. Elektron 3. enerji düzeyindeyken kararsızdır.
IV. Elektronun enerjisi artar.
yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) II ve IV E) I, II ve III

Bohr atom modeline göre bir elektron uyarılırsa, temel haline dönmek isteyecektir. Bunun içinse dışarı ışıma yapması gerekmektedir.

Öncüllere baktığımızda 1 ve 2. öncüllerin doğru olduğunu açıklamış oldum zaten. 3. öncülde bu bağlamda doğrudur. Kararsız ki temel hale dönmek istiyor.

Ancak 4 numaralı öncül yanlıştır. Işıma yaptığında dışarı enerji verir ya da başka bir deyişle enerji kaybeder.

43. Rutherford’un altın levha deneyiyle;
I. Atom hacminin büyük kısmı boşluktur.
II. Pozitif yükler küçük bir hacimde toplanmıştır.
III. Elektronlara çarpan α tanecikleri geri yansır.
IV. Elektronlar katmanlarda bulunur. yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılamaz?
A) III ve IV B) Yalnız I C) I ve II D) I, II ve IV E) I, III ve IV

Bu deneyde Rutherford, α tanecikleri olarak bilinen He+2 çekirdeklerini ince, altın bir levhaya yollamıştır. Yolladığı bu taneciklerin büyük bir bölümü sapmadan altının içinden geçebilmiş, belli bir bölümü içeri doğru sapmış, çok küçük bir bölümü ise geldiği yöne geri dönmüştür.

İçinden geçen büyük kesim, atomun büyük bir kısmının boş olduğunu; içeri saoan kısım negatif yükleri yani elektronları; geri seken kısım ise pozitif yükleri yani protonları temsil ediyor.

Verilen öncüller incelendiğinde 1 ve 2nin doğru, 3 ve 4ün yanlış olduğu ortaya çıkıyor.

Yani cevap A seçeneğidir.

44. (X2Y3)2- iyonunun 58 elektronu vardır. Buna göre X in proton sayısı kaçtır? (8Y)
A) 20 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15

45. Proton ve nötron sayıları bilinen bir taneciğin,
I. Elektron sayısı
II. Çekirdek yükü
III. Nükleon sayısı
niceliklerinden hangileri kesinlikle bulunabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Proton sayısı=elektron sayısı (yüksüz bir atom için)

Çekirdek yükü= protonsayısı=atom numarası

Nükleon=proton+nötron

Yani her üçünü de bulabilirsin.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

46. Amonyak (NH3) bileşiğindeki nötron, proton ve elektron sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir? (14 7 N, 1 1H )
proton nötron elektron
A) 10 10 10
B) 10 7 10
C) 17 17 17
D) 24 24 24
E) 10 10 7

47. 27Al3+ iyonu ile 8O2- iyonu izoelektroniktir. Buna göre Al atomunun nötron sayısı kaçtır?
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 27

48. 2n nX, 2n+2 n+1Y3-, 2n+2 n+2Z2- tanecikleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) X ile Z izotondur.
B) Y ile Z izobardır.
C) Y ile Z izotopdur.
D) Y ile Z izoelektroniktir.
E) X, Y, Z aynı grupta değildir.

49. İzotop Atomlar için,
I. Proton sayısı farklıdır.
II. Kütle numarası farklıdır.
III. Fiziksel özellik farklı, kimyasal özellik aynıdır.
yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan atomlara izotop atomlar denir. İzotop atomların yaptığı bileşikler ve bağlanma biçimleri aynı, ancak kütleleri farklıdır. Başka bir değişle fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır.

Soru incelenirse proton sayısı aynı olması gerektiğinden birinci öncül yanlıştır. Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olunca mecburen kütle numarası da farklı olmak zorundadır. Yani ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncülü zaten açıklamıştım yukarıda.

Yani cevap D seçeneğidir.

50. Çekirdeğinde 19 protonu 21 nötronu bulunan X atomunu izotopu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 40 19X B) 40 20X C) 27 13X D) 39 18X E) 39 19X

51. Katman elektron dağılımı X2- olan iyonun nötron sayısı 8 olduğuna göre X atomunun p, e, n sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) e

p=n C) e

p>n E) p>e=n

52. Mg2+ iyonunun katman elektron dağılımı bilindiğine göre; Mg atomunun
I. Son katmanındaki elektron sayısı
II. Çekirdek yükü
III. Proton sayısı
IV. Kütle numarası
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) II ve IV C) I ve II D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

Mg+2 iyonunun elektron dağılımı biliniyorsa, magnezyum atomunun da elektron dağılımı bilinir. Öğrenilen bu elektron dağılımı sayesinde magnezyum atomunun son katmanındaki elektron sayısını bulabiliriz.

Elektron dağılımı bilinen bir atomun elektron sayısı, dolayısıyla da proton sayısı bilinir. Proton sayısı ile çekirdek yükü temelde aynı şeydir. Bundan ötürü onlar da bulunabilir.

Ancak kütle numarası bulunamaz çünkü elimizde atomun nötron sayısı ile ilgili bir bilgimiz yok.

Bu yüzden cevap D seçeneğidir.

53. Xm iyonu Y+ iyonuna 2 elektron verdiğinde iyon yükleri eşit olmaktadır. Buna göre m sayısı kaçtır?
A) -3 B) -2 C) -1 D) +1 E) +2

7.Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 98-102 Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 1. Bölüm Kimyasal Türler Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Kimyasal Türler Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 1. Bölüm Kimyasal Türler Soruları ve Cevapları 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

ÜNİTEYE BAŞLARKEN…

1. Maddeyi oluşturan tanecikler neler olabilir?

Madde; boşlukta bir yer kaplayan, belirli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin yapıtaşlarını ise atomlar oluşturur. Maddeler, kuvvet etkisiyle ya da sıcaklığın değişmesiyle farklı formlara ulaşabilirer. Bu durum, atomların tanecikleri arasındaki boşlukların artması veya azalması ile açıklanır.

Atom, bçlünebilir ver parçalanabilir. Gözle görülmes imkansızdır ancak bir araya geldiklerinde maddeyi oluştururlar. Bir maddenin atomu, o maddenin ne olduğunu belirler. Bir demir atomu, bakır oluşturamaz.

2. Uçan balonlardaki He gazı ile oksijen tüplerindeki O2 gazının tanecik yapıları arasında fark var mıdır? Açıklayınız.

Bu soru nispeten geniş sorulmuş ama yine de basitçe açıklamaya çalışacağım.

Helyum ve oksijen gazlarının tanecikleri arasındaki farklardan en belirgini yapılarıdır. Helyum asal bir gaz olduğundan atomlar, oksijen bir ametal olduğundan moleküler halde bulunur.

Ayrıca helyum 2 proton (genelde) 2 nötrondan oluşurken, oksijen 8 proton (genelde) 8 nötrondan oluşur. Bunun getirdiği ağırlık, büyüklük gibi farkları da vardır.

3. Aşağıdaki tabloda günlük hayatta sıkça kullanılan bazı bileşiklerin formülleri verilmiştir. Bileşiklerin formüllerinin karşılarına adlarını yazınız.

Bileşiklerin formüllerini yazarken formülün kendisinden birçok ipucu alabiliriz. Örnekler üzerinden gidecek olursak;

Fosfor triklorür’de fosfor ve klor elementleri vardır. Tri ön eki de bize üç adet kovalent bağı gösterir. Bu bilgiler ışığında ulaştığımız sonuç PCl3 oluyor.

Alüminyum fosfat alüminyum elementi ve fosfat iyonu vardır. Burada bize sayı verilmemiş bu da bileşiğin iyonik bağlı olduğunu gösterir. Bu durumda elementin ve iyonun değerliklerini bilmek önemlidir. Alüminyum iyonu +3, fosfat ise -3 değerlik alır. Sonuç olarak AlPO4 bileşiğine ulaşırız.

Amonyak bileşiği günlük yaşamda çok kullanıldığı için formülle değil kendi ismiyle sıklıkla kullanılır. Bu aynı şekilde su için geçerlidir. Amonyağın formülü NH3’tür.

Hidrojen klorür ise kovalent bağlıdır ancak önünde sayı ön eki yoktur. Bu hidrojenin halojenlerle yaptığı bileşiklere özel bşr durumdur. Formülü HCl’dir.

4. Aşağıdaki tabloda adları verilen bileşiklerin karşılarına formüllerini yazınız.

Bileşiklerin formüllerini yazarken formülün kendisinden birçok ipucu alabiliriz. Örnekler üzerinden gidecek olursak;

Fosfor triklorür’de fosfor ve klor elementleri vardır. Tri ön eki de bize üç adet kovalent bağı gösterir. Bu bilgiler ışığında ulaştığımız sonuç PCl3 oluyor.

Alüminyum fosfat alüminyum elementi ve fosfat iyonu vardır. Burada bize sayı verilmemiş bu da bileşiğin iyonik bağlı olduğunu gösterir. Bu durumda elementin ve iyonun değerliklerini bilmek önemlidir. Alüminyum iyonu +3, fosfat ise -3 değerlik alır. Sonuç olarak AlPO4 bileşiğine ulaşırız.

Amonyak bileşiği günlük yaşamda çok kullanıldığı için formülle değil kendi ismiyle sıklıkla kullanılır. Bu aynı şekilde su için geçerlidir. Amonyağın formülü NH3’tür.

Hidrojen klorür ise kovalent bağlıdır ancak önünde sayı ön eki yoktur. Bu hidrojenin halojenlerle yaptığı bileşiklere özel bşr durumdur. Formülü HCl’dir.

5. H+ ve SO4 2- den oluşan molekülün formülü nedir?

Bir bileşik oluşturulurken değerlik sayılarını eşitlememiz gerekir. Daha alternatifi ise birinin değerliğini diğerinib altına yazmaktır.

Bu durumda ulaşacağımız bileşik H2SO4 olan sülfirik asittir. Halk arasındaki ismi de zaç yağıdır. Oldukça güçlü olan bu asit demir-çelik sanayisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

6. Ca3(PO4)2 molekülünde kaç tür atom bulunur? Bu atomların adlarını ve sayılarını yazınız.

Bir molekül içindeki atom türü sorulduğunda kaç farklı atom kullanılmış ona bakmalıyız.

Bu molekülde kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve oksijen (O) kullanılmıştır. Yani 3 tür atom vardır.

Sorumuzun devamında bu atomlardan bu molekül içinde kaç tane bulunduğu sorulmuştur. Kalsiyumun sağ altında 3 sayısı yazar. Yani kalsiyum 3 tanedir.

(PO4)2 yazılmış. 2’yi içeri dağıtıp atom sayısını bulmalıyız. Bu durumda fosfordan 2, oksijenden ise 4*2= 8 tane vardır demeliyiz.

7. Oda koşullarında maddeler neden farklı fiziksel hâllerde bulunur? Açıklayınız

Bunun sebebi hal değiştirme sıcaklışının oda koşullarına göre durumudur. Hatırlayalım, oda koşulları dediğimizde 25 santigrad derece ve 1 atm basınçtan bahsederiz.

Suyun erime ve kaynama sıcaklıkları sırayla 0 ve 100’dür. 25 bunların arasında kaldığından su, oda koşullarında sıvı haldedir.

Öte yandan demirin erime sıcaklığı 1500’lü derecelere ulaştığı için oda koşullarında katıdır.

Oksijenin ise kaynama sıcaklığı ise -300 derecelerde olduğundan oda koşullarında gazdır.

8. Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farklar neler olabilir?

Fiziksel değişimler maddenin yapısal değişime uğramasına sebep olmayan değişimlerdir. Maddenin fiziksel halleri katı, sıvı, gaz ve plazmadır. Fiziksel değişim, maddenin fiziksel halleri arasında bir geçiş şeklinde olabileceği gibi şekilsel değişimler de birer fiziksel değişim örneğidir. Örneğin buğdaydan un yapılması bir fiziksel değişimdir.

Kimyasal değişimlere gelecek olursak bunlar maddede yapısal değişikliğe sebep olan değişimlerdir. Moleküler düzeyde bir değişimdir. Kimyasal değişime uğramış bir maddenin karakteri değişir ve bambaşka özellikler sergileyebilir. Kimyasal değişim sırasında ısı, ışık ve gaz çıkışı olabileceği gibi kimyasal değişime uğramış bir maddede renk, koku, tat değişimleri gözlemlenebilir.

9. Aşağıdaki maddeleri oluşturan taneciklerin yapılarını ve aralarındaki farkı açıklayınız.

H2O yani su molekülü hidrojen ve oksijen atomları arasındaki elektron paylaşımı ile oluşur. Hidrojen ve oksijen molekülleri ametal moleküllerdir ve elektron paylaşımı yolu ile bileşik oluştururlar. Elektron paylaşımı yolu ile oluşan bağlara KOVALENT bağlar denir.

NaCl yani sodyum klorür (tuz) molekülü Na+ ve Cl- iyonlarının etkileşerek elektron aktarması ile oluşur. Na metaldir ve elektron verme isteği vardır, Cl ise ametaldir ve elektron alma isteği vardır. Bu iyonlar arasında elektron aktarımı gerçekleştiğinden aralarında İYONİK bağ vardır.

10. Aşağıdaki tabloda adı verilen bileşiklerin karşılarına kimyasal bağ türünü yazınız.

Önce kimyasal bağ türlerinin ne olduğunu ve özeliklerini anlatmalıyım. Kimyasal bağlar üç tanedir: İyonik, kovalent ve metalik. İyonik bağ, metal ve ametaller arası; kovalent bağ ametaller arası; metailk bağ ise metaller arasındaki bağdır.

MgF2, magnezyum ve florden oluşan iyonik bağlı bir tuzdur.

H2O, hidrojen ve oksijenden oluşan kovalent bağlı bir bileşiktir.

NaCI, sodyum ve klorden oluşan iyonik bağlı bir bileşiktir.

NH3, azot ve hidrojenden oluşan kovalent bağlı bir bileşiktir.

11. Aşağıda görselleri verilen değişimleri fiziksel veya kimyasal olarak belirtiniz.

Maddeler, değişime uğrarlarken bazı durumlarda sadece görünüm olarak değişirlerken bazı durumlarda özleriyle değişirler.

Eğer madde sadece dış görünüş olarak değişmişse, hala özünde aynı maddeyse bu fiziksel değişimdir. O madde, değişimden sonra eski haline getirilebilir. Tahtanın kırılması, suyun donması buna örnek olabilir.

Ancak madde, özüyle birlikte değişmişse ve artık aynı madde değilse bu kimyasal değişimdir. Eski haline döndürülemez. Sütten peynir ve süt yapılması, hamurdan ekmek yapılması buna örnektir.

Sorumuzda ise demirin paslanması söz konusu. Demir, açık havada oksijen ile etkileşime geçer ve demir oksit haline gelerek paslanır. Eski haline gelemez.

Bu yüzden cevabımız, kimyasal değişme olacak.

12. Aşağıda verilen görsellerin hangi tanecik türüne ait olduğunu yazınız.

Kimyasal türler: atomlar, iyonlar, moleküller ve radikaller olarak sınıflandırılırlar. 5

Negatif ya da pozitif yüklü olan kimyasal türün adı İYONLARdır. Bunlar yüklü atom ya da atom gruplarıdır. (+) yüklü olanların özelleşmiş adı KATYON, (-) yüklü olanların özelleşmiş adı ise ANYON’dur.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

Yukarıda verilen kimyasal türleri aşağıdaki tabloda verilen boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.

Madde; boşlukta bir yer kaplayan, belirli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin yapıtaşlarını ise atomlar oluşturur. Maddeler, kuvvet etkisiyle ya da sıcaklığın değişmesiyle farklı formlara ulaşabilirer. Bu durum, atomların tanecikleri arasındaki boşlukların artması veya azalması ile açıklanır.

Atom, bölünebilir ver parçalanabilir. Gözle görülmesi imkansızdır ancak bir araya geldiklerinde maddeyi oluştururlar. Bir maddenin atomu, o maddenin ne olduğunu belirler. Bir demir atomu, bakır oluşturamaz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Aşağıda verilen soruları cevaplayarak bulmacayı doldurunuz.

1. Negatif veya pozitif yüklü kimyasal türün adı: İyonlar
2. Tek cins atomdan oluşan saf madde: Element
3. Atomun büyüklüğünü ölçmede kullanılan bir nicelik: Çap
4. Farklı elementlerin; belirli oranlarda, kimyasal yollarla oluşturduğu saf madde: Molekül
5. Aynı veya farklı atomların etkileşmesi sonucunda oluşan kimyasal tür: Bileşik
6. Soy gazın bütün özelliklerini gösteren en küçük kimyasal tür: Atom
7. Büyük bir kısmı katı hâlde bulunan, tel ve levha haline getirilebilen element çeşidi: Metal
8. Çok atomlu moleküllerin ard arda tekrar etmesiyle oluşan organik bileşiklere verilen ad: Polimer
9. Katyonların elektriksel yükü: Pozitif
10. Negatif elektrik yüklü kimyasal türün adı: Anyon
11. Anyonların elektriksel yükü: Negatif
12. Pozitif elektrikle yüklü kimyasal türün adı: Katyon
13. Doğada tek atomlu ve gaz hâlde bulunan element çeşidi: Soygaz

7.Sınıf meb yayınları Kimya Sayfa 103-106 Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Simyadan Kimyaya Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

1. Kimyasal türler arası etkileşimleri;
I. Bağlanan türlere göre,
II. Bağın sağlamlığı esasına göre,
III. Bağlanan türün metal, ametal veya yarı metal oluşuna göre, hangisi veya hangilerine göre sınıflandırabiliriz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) I, II, ve III

Kimyasal türler arası etkileşimler birçok şekilde sınıflanabilir. Bağlanan türlere göre, Van der Waals etkileşimleri, bağın sağlamlığı esasına göre güçlü ve zayıf olarak, bağlanan türün metal, ametal veya yarı metal oluşuna göre iyonik, kovalent ve metalik olarak ayrılır.

Yani cevap E seçeneğidir.

2. Aşağıda verilen etkileşimlerden
I. İyonik bağ
II. Metalik bağ
III. Hidrojen bağı
IV. Kovalent bağ
V. Van der Waals bağı
hangisi veya hangileri güçlü etkileşimlerden değildir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II, III ve V E) III ve V

Güçlü etkileşimler bileşik oluşturan başka bir değişle atomlar arasında bulunan etkileşimlerdir. Bunlar iyonik, kovalent ve metalik bağlardır.

Hidrojen ve Van der Waals bağları zayıf bağlardır. Bu bağlar iyonlar, moleküller ve tuzlar arasında olur.

Bu durumda cevap E seçeneğidir.

3. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri güçlü ve zayıf etkileşim olarak sınıflandırmak yerine, bağlanan türlere göre atomlar ve moleküller arası şeklinde sınıflandırmanın güçlüklere neden olduğunu kanıtlayan örnek,
I. CaO’nun erime noktası 2614 oC, MgO’nun erime noktası 2852 oC’tur.
II. Argonun kaynama noktası -186 oC, kriptonun kaynama noktası -152 oC’tur.
III. Argonun kaynama noktası -186 oC, çinkonun kaynama noktası 907 oC’tur. hangisi ya da hangileri olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Sorunun ifadesi çok net değil, ancak anladığım kadarıyla kimyasal türler arasındaki etkileşimlere odaklanmak gerekiyor. Seçenekleri incelediğimizde II. ve III. seçenekte yer alan atomlardan Argon ve Kripton’un soygaz olduğu ve kendi aralarında ya da diğer moleküllerle etkileşime girmediği gerçeğinden yola çıkarsak cevabın I.seçenek olduğunu görürüz. 1. sseçenekte moleküller arasında dipol-dipol bağları vardır.

Doğru cevap A şıkkı yalnız I olmalı.

4. a) Aşağıda verilen bağların hangi kimyasal türler arasında oluştuğunu verilen boşluğa yazınız.

b) Oklarla gösterilen bağları güçlü veya zayıf olarak verilen boşluğa belirtiniz.

Yorum yapın