9. Sınıf Meb Kimya Ders Kitabı Su ve Hayat Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 1. Bölüm Su Hayat Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Su ve Hayat Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 1. Bölüm Su Hayat Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

1. Dünya’nın % 70’inin sularla kaplı olmasına karşın içilebilir su kaynakları bunun yalnızca % 1’i kadardır. Sizce bunun nedeni ne olabilir?

Öncelikle dünya üzerindeki su kaynaklarını düşündüğümüzde bunların % 90’dan daha fazla bir kısmının tuzlu su kaynağı olduğu gerçeği ile karşılaşırız. Geriye kalan tatlı su kaynakları içinde de ulaşılabilirlik açısından düşündüğümüzde bir kısmının kutuplarda ve yer altında olduğunu görürüz. Dolayısıyla mevcut kaynaklar çok küçük bir kısmı oluşturduğu gibi, dünya nüfusu için de yetersiz kalmaktadır.

2. İçme sularının tadının farklı olması neden kaynaklanıyor olabilir?

Doğada hazır halde bulunan sular; toprak ile, hava ile, diğer canlılar ile etkileşim halindedir. Ve bu kaynaklardan yapısına bazı maddeler alır. Günlük kullanmamız için musluklardan akan sular, temizlenmiştir ancak arıtılmamıştır. 

Sular topraktan, Mg ve Ca elementlerini alırlar ve bu suyun yapısını bozar. Sertleştirir ve içimini zorlaştırır. Sular arıtılarak bu elementlerden kurtarılır. Aynı zamanda arıtılması esnasında pH dengesi sağlanır, bakteri ve zararlı mikroorganizmalardan arındırılır. Bütün bu sebepler içme suyu ve musluk suyu arasında tad farkı oluşturur.

3. Hava kirliliğine neden olan etkenler neler olabilir?

Hava Kirliliğine Neden Olan Etkenler Şunlardır ;

• Sanayi kuruluşları: Çeşitli kirletici gaz ve maddeleri bacaları aracılığı ile havaya yaymaktadır.
• Termik santraller: Yüksek oranda Kükürtdioksit emisyonları nedeniyle çevreye ciddi zararlar vermektedir. Ülkemizde bitki örtüsü tarımsal üretim ve ormanlarda kayıplara neden olmuştur.
• Yakma tesisleri: evsel ve endüstriyel çeşitli atıkların yakılması sonucu oluşan emisyonlar atmosfere yayılmakta ve canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir.
• Konut ve işyerleri: ısıtılması için kullanılan yakıtların yanması sonucu oluşan gazların bacalardan atmosfere yayılması
• Taşıt araçları: tüm motorlu taşıtların kullandıkları yakıtın yanması ve egzozdan havaya verilmesi
• Orman ve bitki örtüsünün yanması
• Yanardağlar
• Maden ocakları 

4. Sera etkisi denildiğinde aklınıza ne geliyor?

Dünyamız, üzerine düşen güneş ışınlaeından çok, Dünya’dan geri yansıyan ışınlarınnetkisiyle ısınır. Bu yansıyan ışınlar Metan, Karbondioksit ve su buharı başya olmak üzere bazı gazlar tarafından atmosferde tutulur. Böylece dünya, daha fazla ısınmaya başlar. 

Atmosferde bu gazların daha çok birikmesi, yansıyan Güneş ışınlarını daha çok hapsedeceğinden bu durum küresel ısınmaya yol açacaktır. ve küresel Isınma, Dünyamız için başlı başına bir tehdittir.

5. Ozon tabakasının incelmesinin canlılar üzerindeki olumsuz etkileri neler olabilir?

Stratosfer – Ozon tabakası : Enerji kaynağı olan bu tabaka kuru ve az yoğunludur.Hava yükseldikçe soğuması gerekirken stratosfer çok sıcaktır.Güneşten gelen morötesi ışınlara karşı ozon tabakası korumaktadır.

Ozon tabakası,atmosferin icinde yer aldığı için her ikisi icin aynı sonuç meydana gelecektir.Atmosfer daha ince olsaydı ozon tabakası delinir,zarar veren morötesi ışınları yeryüzüne gelmesiyle çeşitli cilt hastalıkları meydana gelirdi.Atmosferde diğer tabakalar gibi Dünya da bir denegeyi sağlamaktadır.İnce olması canlı ve cansızların zarar görmesine neden olur.Atmosferin ince oluşu Güneş ışınlarının daha fazla gelmesine sebep olurdu.Kutuplarda erime ve insanların cildinde yaralar,lekeler meydana gelirdi.Kutupların erimesi suyun artışı demektir.Su artar ise yer yüzü sular altında kalır.Canlı çeşitliliği olmaz,suda yaşayan canlılar çoğalırdı.İklim bozulur,Dünya küreselleşir ve Dünya yaşanılmaz hale gelir.

6. Pillerin çevreye rastgele atılmasının zararları neler olabilir?

Hayatımızı kolaylaştıran her teknolojik üründe görülebildiği gibi piller de bilinçsiz kullanılması ve atıklarının kontrol edilmemesi sonucunda çevreye oldukça önemli zararlar verebilmektedir. Pillerin yapısında birçok zehirli madde bulunmaktadır. Kadmiyum (Cd),  Kurşun (Pb), Çinko (Zn) , Civa (Hg) gibi maddeler mevcuttur. Kurşun vücuda sindirim ve solunum yolları ile girer. Kurşunun en belirgin zehirli etkisi çocuklarda ve fötüşte izlenir. Erişkinlerde hemoglobin metabolizmasında aksamalar ve anemi meydana gelebilmektedir. Diğer taraftan çinkonun aşırı maruziyetlerinin nadiren gatrointestinal sistem bozuklukları ve diare oluşturduğu bilinmektedir. 

7. Geri dönüşümü yapılan maddeler neler olabilir?

Öncelikle şu bilinmelidir ki ,

Geri Dönüşüm : Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasına denir.

Geri Dönüşümü Olan Maddeler 

• Cam,
• Kâğıt,
• Alüminyum,
• Plastik, 
• Pil,
• Motor yağı,
• Akümülatör,
• Beton,
• Organik atıklar dır. 

8. Lavabo veya küvetlerde kireç birikintilerinin nedenini ne olabilir?

Yağmur ile birlikte yeryüzüne ulaşan su, karşılaştığı her madde ile az veya çok etkileşime girer. Topraktan Ca ve Mg elementlerini alır. Bu elementler suyun sertleşmesine yani kireçlenmesine neden olur. 

Evimizde lavabolarda ve küvetlerde musluktan akan su kullanılır. Musluk suyu arıtılmadığı için sert bir sudur. Ayrıca içerisinde bulunan kireç, farklı sıcaklıklarda farklı hallerde görülür. Lavaboda ve küvette suyun sıcaklığı sürekli değiştiği için kireç, buralarda birikir. Eğer kireç çok fazla birikirse borular kullanıma elverişsiz hale gelebilir.

9. Çevreyi korumak için nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle çevreyi koruma , temiz doğa ve temiz bir çevre konusunda hem bireysel olarak hemde toplumsal olarak üzerimize düşen bir çok sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarımızdan en önemlisi çevremizi sahiplenmeli, değeri ve önemi çocuklara öğretilmeli, büyüklere anlatılmalıdır.

Bunun yanısıra , 

– Biriken çöpler hemen kaldırılmalı, gerekli çöp kutularına atılmalıdır.
– Kanalizasyondaki patlamalar hemen ilgililere bildirilmelidir.
– Akarsular ve durgun sular, insan ve hayvan atıkları ile kirletilmemelidir.
– Yakıtların tam yakılması sağlanmalıdır. Böylece hem enerji kaybı, hem de hava kirliliği önlenmiş olur.
– Gereksiz yere araçlar kullanılmamalıdır.
– Denizlere çöp (özellikle plastik maddeler) atılmamalıdır.
– Sokağa kesinlikle çöp atılmamalıdır.
– Biten piller pil kutusuna atılmalıdır.
– Ağaçlara zarar verilmemelidir.
– Piknikten sonra ateş söndürülmeli ve asla yerde çöp bırakılmamalıdır.

10. Hangi maddeler çevreyi kirletmektedir?

Etrafımızda görebileceğimiz her şey kirletebilir.Çevreye attıklarımızı örnek gösterebiliriz.Sanayi atıkları,petrol atıkları,plastik şişe ve ev atıkları çevreyi kirleten en önemli kirleticiler diyebiliriz.Bu atıklar yüzünden bitki ve algler yok olmaktadır.Denizlere atılan sanayi atıkları suda yaşyan canlıların neslini tüketmektedir.Havayı kirleten bir diğer unsurlar da gaz,kalitesiz kömür atıkları da havayı kirletmektedir.Tarım ilaçları,böcek ilaçları ve soğutucu gibi çevreye zarar veren kirleticilerdir.Bilinçli olmadığımız takdir de elimizdeki küçük bir poşet ile de kirletmiş oluruz.Çevre temizliği için bir çok sosyal kuruluşlar yeni çalışmalar yürütmektedir.Örneğin : TURMEPA,WWF,TEMA,ÇEKÜL vs.

11. Ozon tabakası tükenirse insanlar aşırı uv ışınlarına maruz kalırlar. Aşırı UV ışınlarına maruz kalınması cilt kanserlerine, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Aşağıdaki görselleri inceleyerek görselde verilenlerin ozon tabakasının incelmesine etki edip etmediğini yazınız?

12. Ozon tabakasının insan sağlığı için önemi nedir?

Ozon (O3), 3 adet oksijen (O) atomundan oluşan bir gazdır. Ozon tabakası yer yüzeyinden yaklaşık 50 metre yukarıda bulunur.

Ozon tabakası güneşten gelen ve derimiz için kanserojen olabilecek morötesi (ultraviyole (UV)) ışınlarının yeryüzüne ulaşmasına engel olur. Bu rolüyle, ozon tabakası bir filtre gibi davranır ve canlıları güneş yanıklarından, cilt kanserinden, gözlerimizin zarar görmesinden bizleri korur.

Morötesi ışınların dünyaya geçmesinin engellenmesinin Dünya’nın iklimi üzerinde de etkileri vardır. Morötesi ışınlar yeryüzüne ulaşsalardı Dünya iklimi çok daha sıcak olurdu.

Kloroflorokarbon gibi kimyasal maddeler Ozon tabakasının incelmesine neden oldukları için yeryüzüne daha fazla UV ışınının ulaşmasına neden olmaktadırlar. Bu nedenle elimizden geldiğince kloroflorokarbon içeren sistemleri (klima, buzdolabı gibi) tasarruflu kullanmalıyız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

Kendi yaş grubunuzun günlük aktivitelerini de düşünerek günlük su ihtiyacınızın ne kadar olduğunu araştırınız. Aile bireylerinin ve kendinizin günlük içme suyu tüketimini karşılaştırınız. Farklı yaş gruplarının içme suyu tüketim miktarını etkileyen faktörleri belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

Dünya’nın üçte ikisi sudur fakat sadece % 3’lük kısmı tatlı sudur. Tuzlu su canlıların kullanımı için uygun değildir. Günümüzde tuzlu sudan tatlı su elde etmede kullanılan yöntem ve teknikleri araştırarak; kullanılan bu yöntem ve tekniklerin avantaj ve dezavantajlarını belirtiniz. Tuzlu sudan tatlı su elde etmek için alternatif bir yol önererek proje hazırlayınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru/Yanlış tipinde ifadeler içeren “Tanılayıcı Dallanmış Ağaç” verilmiştir. İlk ifadeden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan sadece birini işaretleyiniz.

1. Suyun insan vücudundaki işlevlerine örnekler veriniz.

Şu şekilde sıralarsak,

-Vücuddaki enzimlerin çalışabilmesi için %15 sulu çözeltilere ihtiyaç vardır.
-Tüm hidroliz olayları su sayesinde gerçekleşir.
-Vücud sıcaklığının korunmasını sağlar.
-Hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri hücreye taşır.
-Çeşitli maddelerin çözünmesini sağlar.
-Atık maddelerin dışarıya atılmasını sağlar.
-Kanın hacmini dengeler.
-Beyin, omurilik gibi bazı organları dış etkenlerden korur.

2. Suyun hayvanlar için önemiyle ilgili üç örnek veriniz.

Canlıların temel ihtiyaçlarından biri de ” sudur.” İnsan,hayvan veya bitki susuz çok fazla yaşamazlar.Suyun insanlar için önemi ; İnsan vücudunun % 70 sudur.Yaşaması için temel unsurdur.Vücudun sıcaklığını düzenler,beyin fonksiyonların çalışması için gereklidir.İç organları korur,gıdaların sindirilmesinde yardımcı olur.Metabolizmanın düzenli çalışmasında yardımcı olurken besinleri ve oksijenleri hücreye taşınmasında yardım eder.Su insanlar için ne kadar önemli ise hayvanların yaşaması için de  o kadar önemlidir.Hayvanların,etinden ve sütünden faydalanmak için bol bol su içmeleri gerekmektedir.Vücutlardaki sistemin çalışması için su gereklidir.Biyologlar tarafından devamlı olarak dile getirilen söz “susuz hayat olmaz” olmuştur.Bitkiler,İnsanlar ve hayvanlar ” susuz yaşayamazlar ” yaşam kaynaklarından biri de sudur.Suyun bitkiler için önemi linkte detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

3. Suyun bitkiler için önemiyle ilgili üç örnek veriniz.

Su,canlılar için vazgeçilmez temel ihtiyaçlardan biridir.Su olmazsa ne canlılar ne de bitkiler yaşayabilir.O zaman diyebilir ki su bitkiler için yaşam kaynağıdır.Ayrıca bitkilerin gelişmesinde suya gerek vardır.Bitkinin boşaltım yapması için bol su ile terlemesi gerekiyor.Yani su bitkinin fotosentez yapması için gereklidir.Bitki içerisinde meydana gelen enerji dönüşümü sırasında oluşan reaksiyonların geçtiği ortamdır.İnorganik ve organik maddeler için çözücüdür.Bitki içerisinde bulunan ara karışımların şişmesini sağlar.En önemlisi de başta söylediğimiz gibi büyümesinde,gelişmesinde ve sağlıklı olmasında yardımcı olan en önemli madde sudur.

4. Su kaynaklarının korunması için neler yapılabilir? Açıklayınız.

Yeryüzündeki tatlı su miktarı oldukça azdır. Sınırlı olduğu için su kaynaklarının bilinçsiz kullanımının önüne geçilmelidir.

> Tarımda bilinçsiz sulama sonucu sulak alanlar (göl, nehir, bataklık, sazlık vb.) kuruyarak yok olmaktadır. Bu nedenle tarımda bilinçsiz sulama engellenmelidir.

> Sanayi tesislerinin ve yerleşim yerlerinin atık sularının arıtma işlemi gerçekleşmeden su kaynaklarına ulaşması önlenmelidir.

> Yer altı sularının gereksiz kullanımı, akarsuların barajlarda tutulması gibi nedenler de su kaynaklarının azalmasında etkilidir. Bu uygulamalar engellenmelidir. 

5. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tatlı su kaynaklarındandır?
I. Buzullar
II. Yeraltı suları
III. Havadaki nem
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Dünya bulunan suyun % 97′ si tuzlu su iken sadece % 3 tatlı sudur.Bizim ihtiyacımızı karşılayan tatlı sudur.Tatlı su oranlarına baktığımızda yer yüzünde % 3,yer altında % 31,4 ve en fazla oranla Buzul dağlarında ve buzullarda % 68,3 oluşturmaktadır.

Görselde koyduğumuz grafiğe göre tatlı suyun % 68.3 Buz dağları ve Buzullar % 31.4 ise Yer altı suları oluşturmaktadır.O halde tatlı su kaynakları ; Yeraltı suları ve Buzullar oluşturmaktadır.Havadaki nem,tatlı su kaynağını oluşturmamaktadır.Cevabımız ” D ”

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

Şu an Dünya’yı kurtarmak için bir şansınız olsaydı

1. Bireysel olarak su tüketimi ile ilgili neler yapardınız?

2. Toplumun diğer üyelerine su tasarrufu ile ilgili önerileriniz neler olabilir?

İnsanlar biliyorsunuz ki bol bulduğu bir şeyi düşünmeden kullanır. Özellikle bu kullanım onlara hiçbir şeye mal olmuyorsa, ya da maliyeti çok önemli değilse israfa yönelmeye daha eğilimlidirler. 

Sorunu çözme yolundaki ilk adım, en temelden insanlara eğitimle “nasılsa bol var, senelerce yeter” gibi bencil bir bakış açısı yerine bilinç kazandırmak olacaktır.

Sonrasında ise su tüketiminin daha iyi bir denetime tabi tutulması gerekir. Bugün şehirde yaşayan insanımız, su ülkemizde ucuz olduğu için kullanımına pek dikkat etmez. Kırsalda yaşayıp tarımla uğraşanlar arasında ise kaçak su kullanımının ve yer altı kaynaklarının tarım alanı sulanmasında izinsiz kullanımının yaygın olduğu görülmektedir. Kırsalda denetimi sıkılaştırırken kentte belki de hanelere su tüketim payı biçilmeli, bu sınırın aşılması halinde metre küp başına kullanım ücreti artırılmalıdır.

Ayrıca hepimiz evde, dışarıda ufak birkaç şeye dikkat ederek enerji tasarrufu sağlayabilir. Birkaç öneri olarak:

– Sık ama daha kısa duşlar alın.
– Bulaşıkları elde yıkamak yerine makine kullanın.
– Çamaşır makinesini dolmadan kullanmayın.
– Çamaşır makinelerindeki “zamandan tasarruf” sağlayan kısa programlar yerine ekonomik uzun programları tercih edin. Zamanınız bol, su israf etmek yerine azıcık bekleyiverin. 

– Tıraş olurken, diş fırçalarken muslukları açık bırakmayın.
– Su tesisatınızda sızıntı varsa, musluklarınız damlatıyorsa en yakın zamanda tamir ettirin. 
– Az kirletilmiş suyu geri dönüştürebilirsiniz. Mesela mutfakta meyve sebze yıkamak için kullandığınız suyla bahçe sulayabilir, sifon yerine tuvalette kullanıp tasarruf sağlayabilirsiniz.

Son olarak çevrenizi bilinçlendirin ve öğrendiklerinizi elbet uygulamaya geçirin.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

1. Su tasarrufu için neler yapılabilir? Açıklayınız.

Su, hayati içeceğimiz olmasının yanı sıra anatomik olaylarda kullandığımız, çiçek yetiştirirken lazım olan, temizlik yaparken kullandığımız bir sıvıdır. Tüm bunlar dışında pek çok mekanizmanın çalışmasında (frenler) yine su ve su sıvısından türetilen fizik kuralları karşımıza çıkar. Saya saya bitiremediğimiz faydaları ve kullanım alanlarıyla su, her insanın çok önemli bir ihtiyacıdır.

Hızla artan nüfus artışı sebebiyle pek çok kaynak tükenme tehlikesiyle karşı karşıya iken su kaynaklarının da aynı dertten muzdarip olması kaçınılmazdır. Bu sebeple su tasarrufu yapmak her insanın dünyevi bir görevidir. El yıkarken veya diş fırçalarken, elleri sabunlarken veya dişleri fırçaladığınız sırada musluğu kapatmak bir tasarruftur. Bulaşıkları elde değil de bulaşık makinesinde yıkamak yılda tonlarca su tasarrufuna katkı sağlamaktadır. 

2. Su tasarrufunun başlıca faydaları nelerdir? Açıklayınız.

Tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için su tüketmek zorundadır. Ayrıca; yıkanmak, dişlerimizi fırçalamak, çamaşırlarımızı ve bulaşıklarımızı yıkamak gibi gündelik işlerimizin bir çoğunu yaparken temiz suya ihtiyaç duyarız.

Gündelik hayatımızda suya bu kadar ihtiyaç duyarken bir yandan da küresel ısınmadan dolayı Dünya’nın sıcaklık ortalaması artmış, su kaynakları gitgide azalmıştır ve her geçen gün azalmaya da devam etmektedir. Örneğin, temiz su kaynaklarının beslenmesinde büyük rol oynayan pek çok akarsu yatağındaki su miktarı azalmış veya kurumuştur. Barajlarda yeterince su birikmemektedir.

Su tasarrufu yaparak dünya üzerindeki temiz su kaynaklarının daha yavaş tükenmesine katkıda bulunabiliriz. Böylece, içme ve temizlik için kullandığımız suyumuz azalmaz, bizler de hastalıklardan korunmuş oluruz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı

NELER KAZANDIK?

Can ile Canan yaz tatillerinde bir kültür turuna katılmışlar ve Karadeniz bölgesinde bir kaç şehri gezmişlerdir. Gittikleri her şehirde farklı içme suyu kullanmışlar ve bu suların lezzetinin birbirinden farklı olduğunu tespit etmişlerdir. Suların lezzetinin neden farklı olduğunu merak ederek bir araştırma yapmışlardır.

1. Bu araştırmaları sonucunda aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşmış olamazlar?
A) Suyun lezzetini etkileyen faktör suyun sertliğidir.
B) Su içerisinde çözünen Mg2+ ve Ca2+ iyonları derişimi fazla ise su lezzetli değildir.
C) Lezzetli sularda sabun köpürmez.
D) Lezzetsiz sular lezzetli hâle getirilebilir.
E) Lezzeti hoş olmayan sular ısıtıldıklarında tortu bırakır.

Can ile Canan araştırmaları sonucunda şu yargılara varırlar:

A) Suyun lezzetini etkileyen faktör suyun sertliğidir.
B) Su içerisinde çözünen Mg2+ve Ca2+ iyonları derişimi fazla ise su lezzetli değildir.
D) Lezzetsiz sular lezzetli hâle getirilebilir.
E) Lezzeti hoş olmayan sular ısıtıldıklarında tortu bırakır.

Ancak C seçeneği yanlıştır. Aksine lezzetli sularda sabun iyi köpürecektir.

2. Su sertliği ile ilgili,
I. Sıcak su borularında tortu bırakır.
II. Mg2+ ve Ca2+ iyonları derişimi fazladır.
III. Yeraltı sularının hepsi sert sudur. bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Suyun sertliği içerdiği Magnezyum ve kalsiyum iyonları ile ilişkilidir. Bu iyonların miktarı ne kadar fazla ise su o kadar serttir. Yer altı suları bu iyonlarca zengin olduklarından yer üstü sularından daha serttirler. Bu iyonları içeren sular kaynatıldıklarında bu iyonların karbonatları oluşur ve çökme olur, yani tortu oluşur.

Dolayısıyla,

I. Sıcak su borularında tortu bırakır.-DOĞRU
II.Mg2+ve Ca2+ iyonları derişimi fazladır.- DOĞRU
III. Yeraltı sularının hepsi sert sudur.- DOĞRU

Cevap E seçeneği.

3. Yumuşak su ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yumuşak sularda sabun sarfiyatı daha azdır.
B) Deniz ve göl suları yumuşak sudur.
C) Mg2+ ve Ca2+ iyonları derişimi azdır.
D) Isıtıldığı kapta daha az tortu bırakır.
E) İçimi hoştur.

Yumuşak sular, içerisinde oranca daha az kalsiyum veya potasyum iyonu taşıyan sulardır. 
Sabunun içerisinde sodyum bulunduğundan, yumuşak sularda daha rahat çözünür.
Daha önce de yazdığım gibi kalsiyum ve magnezyum iyonlarının oranları da düşüktür.
Sert sular, ısıtıldığı kapta tortu bırakırken yumuşak sular nispeten daha az su bırakır.
İsimlendirmeden de anlaşılacağı gibi yumuşak suyun içimi daha hoştur.
Ancak deniz ve göl suları yumuşak su değildir. Bu yüzden cevap seçeneğidir.

9. SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın