9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları Sayfa 146

Sosyal ve kültürel değişimin aile kurumu üzerindeki etkileri neler olabilir

Sosyal ve kültürel değişimin aile kurumu üzerindeki etkileri neler olabilir, kuşak çatışması kavramından ne anladığınız, Bir roman filme alındığında o romanla film arasında ne gibi farklılıklar olabileceğini tartışınız.

1. Sosyal ve kültürel değişimin aile kurumu üzerindeki etkileri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap: Aile, en genel anlamıyla ‘toplumun en küçük yapı taşı’ olarak tanımlanmaktadır.  Aile, bireyi ve toplumu etkileyen bir kurum olduğu gibi aynı zamanda birey ve toplumdan da etkilenen bir sosyal kurumdur.

Sosyal ve kültürel değişimler aile kurumunu kimi zaman olumlu kimi zaman da olumsuz etkilemiştir. Örneğin 1950’lilere kadar var olan tarım toplumunda daha çok geniş aileler bulunurken 1950’lilerden sonra sanayileşmenin yaşanmasıyla yaygınlaşan kent yaşamında aile kurumunda değişimler yaşanmıştır. Günümüzde artık geniş aileler yerine daha çok çekirdek aile kavramı yaygınlaşmıştır. Köyden kente artan göçler, kadının iş hayatına atılması,  yoksulluk, toplumsal değerler, teknoloji aile kurumunu etkileyen diğer faktörlerdir. Örneğin; son zamanlarda hızla değişen teknoloji aile kurumunu genel anlamıyla olumsuz etkilemiştir. Televizyon, cep telefonu, internetin yaygınlaşmasıyla aile içinde sosyal ve duygusal paylaşımlar eskiye oranla daha da azalmıştır. Bunun yanında  akrabalık bağları, komşuluk ilişkileri de maalesef azalmıştır.

2. “Kuşak çatışması” kavramından ne anladığınızı belirtiniz.

 Yaş farkına paralel olarak yaşanan sorunlara kuşak çatışması denir.

3. Bir roman filme alındığında o romanla film arasında ne gibi farklılıklar olabileceğini tartışınız.

  • Filmin senaryosu; dramatik kurguyu, sahne düzenini, diyalogları ve dekor değişimlerini esas alarak hazırlanmış kendine özgü tekniği olan metindir. Romanda ise  dilin bireysel tarzda kullanımı çevresinde oluşturulmuş; olay, mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi yapı unsurlarının meydana getirdiği kurgunun bir anlatıcı tarafından nakledilmesi esasına dayanır.Romanda anlatılan her şey filmde anlatılmayabilir.
  • Filmin senaristi  romanı  tamamıyla sinemaya uyarlayamayacağı  için romanda kırpma ve eksiltme yapabilir.
  • Romandaki diyaloglar ile filmdeki diyaloglar birebir aynı olmayabilir.
  • Romandaki yan karakterlere filminde çok fazla ağırlık verilmeyebilir.
  • Filmdeki olaylarla romandaki olayların kronolojik sıralaması farklı olabilir.
  • Romandaki karakterlerin fiziki ve ruhsal özellikleriyle filmdeki karakterlerin özellikleri birbiriyle tam uyuşmayabilir

9. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın