9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları Sayfa 199

9. Sınıf Meb Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Dil Bilgisi Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları 6. Ünite Tiyatro Sayfa 199 Dil Bilgisi Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. Ocak adlı metinde zarfları bularak bu zarfların türlerini belirleyiniz. Belirlediğiniz zarfların metindeki işlevini değerlendiriniz.

ZarfZarf TürüMetindeki İşlevi
Bıktım artık bu martavallardan..artık: durum zarfıBundan sonra anlamı vardır.
Niçin bağırıyor bu adam?niçin: soru zarfısebep, neden ilişki kurar.
Nasıl yoklarmış?nasıl : soru zarfısebep, neden ilişki kurar.
Nasıl olur?nasıl : soru zarfısebep, neden ilişki kurar.
.. o kadar yaklaşma banao kadar: miktar zarfıçok anlamı kurar.
Niye kimse bakmıyor bana?niye: soru zarfısebep, neden ilişki kurar.
Yürüdüğü zaman mahmuzları … ederdiyürüdüğü zaman: zaman zarfızaman ilgisi kurar, ne zaman yapıldığı gösterir.
İçime öyle doğuyoröyle: durum zarfıtarz bildirir.
Öğleye misafir var diyordum demindemin: zaman zarfızaman ilgisi kurar, ne zaman yapıldığı gösterir.
Babam yine anneanneme mi kızdı?yine: durum zarfıtekrarlama , yineleme anlamı vardır.
Hiç öyle şey olur mu?hiç: durum zarfıkesinlik anlamı vardır.
Böylesi daha rahat.daha: miktar zarfıçok , fazla anlamı vardır.

2. Aşağıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.
TURHAN (nefesini kesip kadehi göstererek):
Buna mı? Hem de mübarek bir günde!
(Ezan sesi. Turhan, Mehmet’e sarılıp)
Biraz daha sabret, oğlum.
SÜLEYMAN:
Bugünkü şerbeti başkası hazırladı, Sultanım,
Efendimiz güvende içip orucunu bozabilir.

TURHAN (nefesini kesip kadehi göstererek):

Yay Ayraç : Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır

İki Nokta: Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur.

Buna mı? Hem de mübarek bir günde!

Soru İşareti: Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur

Ünlem İşareti: Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarele­rin sonuna konur.

(Ezan sesi. Turhan, Mehmet’e sarılıp)

Yay Ayraç: Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır.

Virgül: Özne ile yüklem arasına başka sözcükler girmişse kullanılır.

Kesme İşareti: Özel isimlere gelen çekim ekini ayırmak için kullanılır.

Biraz daha sabret, oğlum.

Virgül: Alıntı sözler tırnak içine alınmamışsa kullanılır.

Nokta: Tamamlanmış , yargı bildiren cümlelerin sonuna konur.

SÜLEYMAN:

  İki Nokta: Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur.

9. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın