9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Buzlar Çözülmeden Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 6. Ünite Tiyatro Sayfa 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179 Buzlar Çözülmeden Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

DERSE HAZIRLIK

1. Bir tiyatro oyunun farklı oyuncular tarafından sergilenmesi izleyici üzerinde nasıl bir etki bırakır?

Cevap: Tiyatro oyuncusu da oyunu oynarken işin için yorum katar. Her oyuncunun yorumu farklıdır. Kimi oyuncu kendini oyuna daha iyi verirken kimisi de bu yoğunluğu yakalamamaktadır.

2. Kişilere kendi yetenekleri doğrultusunda sorumluluk verilmesi, işlerin yolunda gitmesine ve kişilerin meslekî doyumuna nasıl katkı sağlar?

Cevap: Her kişi yeteneği doğrultusunda istediği işe odaklanırsa başarı daha çabuk gelir.

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle bulunuz.

• Bacı biraz makul ol. (mantıklı olmak)

• Sen bizim makbulümüzsün.  (kabulümüzsünüz)

• Bu sualin mühim değil, asıl sen cevap ver bana. (önemli)

• Sonra yine gaipten bir marş duyulur. (Görünmez âlem)

• Onun gibi yiğit adam, onun gibi iyi adam, onun gibi fukara babası görmedik.  (Yoksullara yardım etmeyi seven kimse)

2. Oyun kişilerinin belirleyici özellikleri tasvir edilmemiş, konuşmalardan çıkarılması sağlanmıştır. Bir eserde kişilerin ayırt edici özelliklerinin tasvir edilmesi, eserin başarısını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Tiyatro metinlerinde betimleme kısımları genelde kısa olur ve onlar da parantez içinde yazılır. Hikaye ya da romandan farklı olarak betimleme kısımları oyuna aktarıldığı için görselliğe yansır. Öyle de verilir.

3. Okuduğunuz metinden diyalog, monolog, replik, sahne, perde gibi tiyatro terimlerinden hangilerine karşılık gelen bölümler vardır? Bu bölümleri gösteriniz.

 Diyalog:

KAYMAKAM VEKİLİ: Pekâlâ…

JANDARMA KUMANDANI(Kaymakama) Gidelim.

Replik:

DELİ ÇAVUŞ: Sahi mi söylüyorsun?

KAYMAKAM: Evet.

DELİ ÇAVUŞ: Can baş üstüne ama kasa­balı ne der?

Perde:

BİRİNCİ PERDE

ÜÇÜNCÜ MECLİS

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

4. Okuduğunuz metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

Cevap: İki delinin kendini kaymakam olarak tanıtarak kasabaya gelmesi ve buzlar çözülmeden kasaba birçok adaletsizliği  önlemeye çalışması.

5. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları bularak metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini değerlendiriniz.

Cevap: Dönemin gerçekliğine uygun yazılmıştır. Karın yağmasıyla yolların  kapanması, köy yerinde eşitsizlik ve adaletsizliklerin olması gibi konular dönemin gerçekliğine uygundur.

6. “Buzlar Çözülmeden” oyununda güldürü unsurları nasıl sağlanmıştır? Bu yönüyle geleneksel Türk tiyatrosuna benzediği söylenebilir mi? Buradan hareketle türün ortaya çıkışını ve tarihsel dönemle ilişkisini belirleyiniz.

Cevap: Mizahı kara mizah olarak vermiş. Toplumsal gerçeklikler üzerinden eleştiri şeklinde karşımıza çıkıyor. Bozuk düzeni akıllılar değil deliler yönetebilir üzerinden bir eleştiri niteliği sağlamaktadır.

1. ETKİNLİK 

Modern tiyatroda efekt, ışık, dekor, kostüm, aksesuar, makyaj gibi teknik uygulamalar söz konusudur. Bu uygulamalar metin çerçevesinde yazar, yönetmen, yapımcı, oyuncu, tasarımcı ve teknik ekip iş birliğiyle yorumlanarak gerçekleştirilir.

Bu açıklamaya göre “Buzlar Çözülmeden” parçasını sahneye koyacak olsanız nasıl bir çalışma yapardınız? Açıklayınız.

Cevap: Önce ekibimi belirler herkese yeteneğine göre rolleri dağıtırdım. Ardından da dekor ve efektleri kendi estetik anlayışıma göre yeniden hazırlardım. Son olarak biraz da kendimden yorum katardım.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları bularak türlerini belirtiniz.

KAYMAKAM: Gidelim Yüzbaşı. Yalnız bir saniye (Tahrirat Kâtibine) Kâtip, eşrafa ve esnafa söyle, evvela tembihlerimi, sonra da beni unutmasınlar, işi yine azıtırlarsa belli olmaz, yolların kapandığı bir gün belki bizler yine geliriz. Haydi Allahaısmarladık.

HATİCE: (Feryat ederek) Gitme, kurban olduğum gitme.

Evvela – Sonra : Zaman zarfı

Yine: Durum Zarfı

Belki : Durum Zarfı

Yolların kapandığı bir gün: Zaman zarfı

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın