9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı İstek Şikayet Cevapları – derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı İstek Şikayet Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 8. Ünite Mektup E-Posta Sayfa 225, 226 İstek Şikayet Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 225 Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Herhangi bir resmî kuruma dilekçe yazdınız mı? Yazarken nelere dikkat ettiniz.

Cevap: Evet yazdım, okuldayken öğrenci belgesi almak için okul idaresine dilekçe yazmıştım. Yazarken dile ve hitap cümleleri ile tarih imza bölümlerine dikkat ederek yazmıştım.

2. Aşağıdaki elektronik postanın gönderiliş amacını söyleyiniz. Bu amacın başka yollarla gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini tartışınız.

Cevap: İstanbul’da gerçekleştirilecek konferanstan dolayı katılımcılara konaklama yeri zamanı ve şekli ile ilgili bilgi verilmektedir. 

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 226 Cevapları

1. Okuduğunuz e-posta bilgilendirme amaçlı mı yoksa uyarı amaçlı mıdır?

Cevap: Bilgilendirme amaçlı yapılmaktadır. Konaklama hakkında bilgi verilmiştir.

2. Okuduğunuz e-postanın konusunu ve hedef kitlesini bularak bunların metnin türüyle ilişkisini tartışınız.

Cevap: Konusu İstanbul’da gerçekleştirilecek konferanstan dolayı katılımcıların konaklama koşullarının bildirilmesidir.

3. Okuduğunuz e-postanın özel bir mektupla benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz.

Cevap: Özel mektuptan farkı öncelikle dilidir. Çünkü özel mektuplardaki duygu yoğunluğu ve samimi ifadeler bu resmi e-postada yerini açıklayıcı ve göndergesel bir dile bırakmıştır. Hedef kitlenin farklılığı da bu seçimde önem teşkil eder. 

4. Metindeki ifadelerin açıklık ve kesinlik düzeylerini, metinde terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimelerden nasıl yararlanıldığını belirleyiniz.

  • Metindeki açıklık ve kesinlik düzeyi en üst düzeydedir. Çünkü verilmek istenen mesajın en net şekilde anlaşılabilmesi için bu şekilde bir anlatımın tercih edilmesi gerekmektedir.
  • “Lütfen bu yazılara dikkat ediniz.” gibi uyarı cümleleri kesinlik düzeyine dikkat çekmek için kullanılmıştır.

5. E-posta türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin ne gibi etkisi olduğunu belirleyiniz.

Cevap: Özellikle 2000’lerin başı itibariyle teknolojinin hayatın her alanına girmesi, sadece bireylerin gündelik yaşamını değil aynı zamanda toplumsal yaşamı da bir dönüşüm sürecine tabi tuttu. Bu gelişmeler elbette iletişim alanında da kendini gösterdi. İnsanlar artık mektuplaşmak yerine daha hızlı olan ve hemen geri dönüt imkanı veren e-posta ile iletişim yöntemini tercih etmişlerdir.

6. Okuduğunuz e-postada “öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma” anlatım biçimlerinden hangisinin kullanıldığını bularak bu anlatım biçiminin metnin türüyle ilişkisini belirtiniz.

Cevap:  Açıklama anlatım biçimi daha çok tercih edilmiştir. Çünkü amaç bilgi vermektir.

1. Okuduğunuz e-postadaki fiilleri bulunuz ve bunları anlamlarına, kiplerine ve yapılarına göre inceleyiniz.

  • dâhildir: dahil isimdir isimden fiil olmuştur türemiş fiil vardır.
  • karşılayacaklardır: fiil kökenli bir yüklem vardır.

2. Okuduğunuz e-postada belli başlı hangi noktalama işaretlerinin kullanıldığını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap: Virgül, üç nokta ve nokta kullanılmıştır. Virgül hitap cümlesinin ardından nokta biten cümlelerin sonuna üç nokta ise bitmeyen ifadelerden sonra kullanılmıştır.

3. Okuduğunuz e-postada varsa yazımı yanlış olan kelimeleri bularak düzeltiniz.

Cevap: Yoktur.

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın