9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Yolculuk Cevapları - derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Yolculuk Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları 9. Ünite Günlük Blok Sayfa 242, 243, 244, 245 Yolculuk Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 242 Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Gün boyu yaşadıklarınızdan ilginç bulduklarınızı arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap: Geçen gün internetten arkadaşımla sohbet ediyordum. Birden elektrikler gitti. Ben de canım sıkıldığı için kitap okudum. Okuduğum kitabın konusu ise evde elektrikler kesik olduğu için kitap okuyan bir çocuktu. Tesadüfün böylesine denk geldiğim için çok garibime gitmişti.

2. Yolculuk sırasında yanınızda en çok nelerin olmasını istersiniz? Niçin?

Cevap: Kitabımın, telefonumun şarj aleti ile kulaklığımın olmasını isterim bir de uğurlu yastığım var onun da olmasını isterim.

3. Şimdiye dek hangi şehirleri gezdiniz? Bu şehirlerden hangisini çok beğendiniz? Bu şehri sizin için özel kılan yönleri nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap: Ankara ve İstanbul’u gezmiştim. En çok İstanbul’u beğendim. Çünkü hem tarihi hem de doğal güzelliği ile hemen her şeyi bulabilme şansımdan dolayı çok sevdim. 

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 243 Cevapları

1. Yazar, Adana’yı neden diğer şehirlere tercih etmektedir? Bir şehri sevmek için yazarın ileri sürdüğü gerekçe yeterli midir?

Cevap: Çok sevdiklerim varmış orada, aynı zamanda ingin yani daha sessiz daha sakin bir yermiş yaşadığı yerlere göre. Bence sadece bu sebepler bir şehri sevmek için yetmez. Huzur bulduğu veya hemen her şeyinden mutlu olduğu yeri sever insan. 

2. Yazar, ömrü boyunca hangi yazara ve niçin özenmektedir?

Cevap: Yazar, bütün ömrünce yalnız Monsieur Léautaudʼya benzemek, onun gibi yazmak istemiştir. Çünkü Monsieur Léautaud cesaretli bir adam. Aklından her geçeni söylüyor, kimseyi üzmekten, kırmaktan çekinmiyor. Tam özgür bir adam olduğu için.

3. Aşağıdaki parçada yazarın yolculuk sırasında kitap okuma hakkındaki görüşlerine katılıp katılmadığınızı söyleyiniz.

Cevap:Katılıyorum. Çünkü gerçekten insan yolculuk sırasında yanında getirdiği kitabı okumaktan çok etrafı izlemekle etrafı doya doya seyretmekle meşgul olmaktadır. Okumak isteniyorsa evin odalarının bu iş için daha uygun olduğunu düşünmektedir.

Birkaç kitap alıyorum yanıma, saymadım ya, onu, on ikiyi aşkın. Bırakamıyorum, tam çantamı kapatırken şu da kalmasın diyorum. Biliyorum ki okuyamayacağım, çantamı götürdüğüm gibi getireceğim, açmadan. Yolculukta okuyabileceklerini sananlar yanılırlar. Gördüğü yerler ilgilendirir kişiyi, kitap okumağa vakit kalmaz. Hem okuyacak olduktan sonra neden yolculuğa çıkmalı? Evimiz, odamız o işe daha elverişli değil mi? Ama olmuyor işte, yanımda kitap bulunmadı mı, bir eksiklik duyuyorum. Okumayayım, ama yanımda dursun…
4. Nurullah Ataç’ın aşağıdaki yazısından hareketle yazarın, düşüncelerini “Yolculuk” metnine ne ölçüde yansıttığını değerlendirerek günlük yazılarının içerik kapsamı hakkında çıkarımlarda bulununuz. “Her gün ne yaptığımı mı anlatacağım? Hayır. Her gün benim ne yaptığımdan kime ne? Okuduklarım bana bir şeyler düşündürürse onu yazacağım. Okuduklarım yahut gördüklerim, duyduklarım. Olur a! Kimi de kendiliğinden bir şey esiverir.”

9. Sınıf Sonuç Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 244 Cevapları

5. Okuduğunuz metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Ana düşünce bir yazarın kendisi ile ilgili düşüncelerini okurla paylaşmasıdır.
 • Yardımcı düşünceler ise yazarın seyahat etme alışkanlığı, yazarın örnek aldığı yazarlar olmak istediği yazarlar üzerine olan düşünceleridir.

6. “Yolculuk” metninde anlatılanların yaşanma zamanı ile günlüğün yazılma zamanı arasında bir fark olup olmadığını belirleyiniz.

Cevap: Hayır çünkü yazar yolculuğa çıkmadan önce günlüğünü yazmaktadır. O yüzden bir gün öncesidir zaman.

7. Okuduğunuz günlüğü, yazar kendisi için mi yoksa okuyucu için mi yazmıştır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Okuyucu için yazmıştır. Çünkü hitap ettiği kesim okuyuculardır. Onlara bilgi vermek durumunu izah etmek ve düşüncelerini aktarmak için tutmuştur günlüğünü.

8. İçe dönük günlüklerde yazar, gözlerini kendi içine çevirir, kendini tanımaya çalışır. Dışa dönük günlüklerde ise yazar, gözlerini kendi içine değil, dışa çevirir. Hemen hemen her olay, olgu, ya da insanlık durumundan söz açar. Özel günlük de denilen bu tür yazılara yazar, okuduğu bir kitaptan, bir dostundan ya da arkadaşından bile söz ederken sürekli olarak kendini öne çıkarır. Buna göre “Yolculuk” metninin içe dönük mü yoksa dışa dönük mü olduğunu belirleyiniz.

Cevap: İçe dönük günlük örneğidir. Çünkü yazar gözlerini kendisine çevirmiştir. Özel günlük de diyebileceğimiz bir türe yakın metinler kaleme almıştır.

9. Okuduğunuz metinde ağırlıklı olarak hangi anlatım biçimi (öyküleyici, betimleyici, tartışmacı, açıklayıcı) kullanılmıştır? Bu tercih, günlük yazılarının hangi özelliğini ortaya koymaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Ağırlıklı olarak betimleme ve öykülemeden faydalanılmıştır. Bu tercih samimi bir havadan ayrıca da var olan durumların ya da kişilerin ayrıntılı tasvirlerinden kaynaklanmaktadır.

10. Okuduğunuz metnin son paragrafında ortaya konanlardan hangilerinin yazarın yorumu hangisinin bilgi olduğunu belirleyiniz.

 • Bilgi: Bu son günlerde Monsieur Paul Léautaudʼnun Passe Tempsʼını okuyorum, yeni değildir o kitap,ama şimdiye kadar getirtememiştim.
 • Onu okumuştum ama otuz yıldan çok oluyor hem de kitap hâlinde değil, (…) dergisinde okudum.
 • Yorum: Şüphesiz büyük bir şey söylemiyor, öyle derin bir düşünür değil ama süsten, edebiyattan uzak, sade bir söyleyişi var, her sayfasına vuruluyor insan.
 • Bir kere bende onun cesareti yok, aklından her geçeni söylüyor, kimseyi üzmekten, kırmaktan çekinmiyor.

1. ETKİNLİK 

Yolculuk” metninden aşağıdaki dil ve anlatım özelliklerine örnek cümleler gösteriniz.

Yalınlık: Bir türlü fırsat olmadı, büyük yolculuklara çıkamadım
Öznellik: Şüphesiz büyük bir şey söylemiyor
Nesnellik: Yeni değildir o kitap,ama şimdiye kadar getirtememiştim.
Duygusallık: Bencileyin bir yerde oturanlarda bile bir serüvenci var
Sıcaklık: Bencileyin bir yerde oturanlarda bile bir serüvenci var

1. Metinde geçen fiilleri bularak yapı bakımından inceleyiniz.

 • gösteriyor: basit fiil
 • diyorum: basit fiil
 • olmuyor: basit fiil

2. Yazarın üslubundan kaynaklı bazı kelimelerin günümüz yazım kurallarına göre yanlış olduğu görülmektedir. Bu kelimeleri bularak günümüz yazımındaki karşılığını defterinize yazınız.

 • İngin: Dingin.

3. Metinde geçen noktalama işaretlerinin hangi işlevlerde kullanıldığını belirleyiniz.

 • Nokta: Biten cümlelerin sonuna konulmuştur.
 • Soru işareti: Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konulmuştur.
 • Üç nokta: Adı hatırlanmayan şeyler için parantez içinde kullanılır.

9. SINIF SONUÇ YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın