9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 153 Cevapları

Hz. Ali Dönemi’nde yaşanan olayların İslam dünyasında ortaya çıkardığı sonuçları

Hz. Ali (r.a.) Dönemi’nde yaşanan olayların İslam dünyasında ortaya çıkardığı sonuçlar neler olmuştur bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Müslümanların Sıffîn’de karşı karşıya gelmesi, çok sayıda kişinin ölmesi, savaşın sonunda çözüm olarak öngörülen Hakem Vak‘ası’nın meseleyi daha da karışık hale getirmesi İslam’da ayrılıkların olmasına neden olmuştur.

Deve Olayı: (Cemel Vak’ası) (656): Hz. Ali kendisine karşı olanları ikna edemedi. Hz. Aişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr, Irak’tan topladıkları kuvvetlerle harekete geçtiler. Bunun üzerine iki taraf kuvvetleri Kûfe’de karşı karşıya geldiler. Yapılan savaşı Hz. Ali kazandı. Savaşta, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr şehit oldu. Bu savaşın en şiddetli çarpışmaları, savaşa katılan Hz. Aişe’nin bindiği devenin etrafında geçtiğinden bu savaş İslâm tarihinde “Cemel Vak’ası” olarak bilinir. Savaştan sonra Hz. Ayşe, Medine’ye gönderildi. Bu olaydan sonra devlet merkezi, Medine’den Kûfe’ye taşındı.

Hz. Ali’nin halifeliğine Şam Valisi Hz. Muaviye de karşı çıkıyordu. Cemel Vak’ası’ndan sonra Hz. Ali’ye karşı olanlar, Hz. Muaviye’nin etrafında birleşip onu halife ilân ettiler.

Hariciler, İslâm Devleti’ndeki ayrılıklara son vermek iddiasıyla Hz. Ali, Hz. Muaviye ve Hz. Amr bin As’ın öldürülmesi gerektiğine karar verdiler. Alınan karar gereği üçü de aynı anda seçilen fedailerce öldürülecekti. Hz. Muaviye ve Hz. Amr bin As, düzenlenen suikasttan kurtuldu. Hz. Ali sabah namazına giderken yaralandı ve birkaç gün sonra da vefat etti. (661) Hz. Ali’nin şehit edilmesiyle Dört Halife Devri sona ermiştir.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın