9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 161 Cevapları

Halife Mu’tasım’ın Abbasi Devleti’nin başkentini Bağdat’tan Samarra’ya taşımasından yola çıkarak Türklerin Abbasi Devleti’ndeki yeri ve önemi

Halife Mu’tasım’ın Abbasi Devleti’nin başkentini Bağdat’tan Samarra’ya taşımasından yola çıkarak Türklerin Abbasi Devleti’ndeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Türklerle Müslüman Arapların ortak güçleri Talas’ta Çin kuvvetleriyle karşılaştı. Türklerin desteğini alan Müslüman Araplar, 751’de Talas Savaşı’nı kazandı. Bu savaşın sonucunda, Orta Asya’yı egemenliği altına almak amacıyla gelen Çinliler geri püskürtülmüştür. Böylece Orta Asya, Çin hâkimiyetine girmek üzereyken Müslümanların ve Türklerin eline geçmiştir. Ancak Talas Savaşı sonrasındaki yakınlaşma ile Türkler, Müslümanlığı kabul etmeye başladı.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın