9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 164 Cevapları

Tolunoğulları ve İhşîdîlerin siyasi varlıklarını kısa sürede kaybetmelerinin nedenleri

Tolunoğulları ve İhşîdîlerin siyasi varlıklarını kısa sürede kaybetmelerinin nedenleri neler olabilir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Çünkü sağlam bir ordu ve halk desteği yoktu arkalarında bu da kurdukları devletlerin kısa ömürlü olmasına neden oluyordu. Aile için taht kavgaları ile zayıf karakterli yöneticileri de eklersek kısa ömürlü olmaları gayet de normaldir.

Tolunoğulları devleti Mısır ve Suriye toprakları üzerine kurulmuş Abbasi Hilafetine bağlı ilk Müslüman Türk devleti olmasıyla bilinir. Devlet bir asker olan Ahmed tarafından kurulmuş ve babasının adı olan Tolundan adını almıştır.

Devlet çok uluslu bir devlet olması ve tahta 14 yaşında genç bir hükümdarın geçmesi sonucu yıkılmıştır. Abbasilere bağlı olan bu devlet artan Abbasi baskısı ve ödenen yüksek vergiler nedeniyle bir hayli gerileme dönemine girmiştir. Devletin yıkılma nedeni kesin olarak yönetenlerin Türk yönetilenlerin Arap olmasından dolayıdır. TOLUNOĞULLARI (868–905)

İhşidoğulları Devleti’nin Yıkılması

İhşidiler Devleti’nin başında bulunan en son hükümdar Ebu’l Hasan  Ali’nin oğlu Ebu’l-Fevaris Ahmed (968-969)’dir. Onun döneminde ülkede düzen bozulmuş  ve Kuzey Afrika’da uzunca bir süredir gözlerini buraya çevirmiş olan Şii Fâtımîlerin beklediği fırsat çıkmıştı. Fâtımîlerin başarılı komutanları Cevher, Fustat’a girerek buraları Fâtımî Devleti hesabına zapt etmiş ve İhşidiler Devleti’ne son vermiştir. (2 Temmuz 969).

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın