9. Sınıf Tutku Fizik Sayfa 169 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Tutku Fizik Sayfa 169 Cevapları

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Fizik Ders Kitabı 4. Ünite Süreci Değerlendirelim 4-3 Sayfa 169 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Bir ucundan sabitleyeceğiniz bir yayı önüne bir kütle koyarak bir miktar sıkıştırıp serbest bırakınız. Kütle yatay düzlemde belirli bir yolun sonunda durduğunda mekanik enerji dönüşümü ve ısıya aktarılan enerji miktarını tartışınız. Cisim daha büyük kütleli olsaydı aynı yay aynı miktarda sıkıştırıldığında ısıya dönüşen miktar değişir miydi? Cismin duruncaya kadar aldığı yol değişir miydi?

Evrenin toplam enerjisinin nasıl korunduğunu ve sabit olduğunu Genel Ağ, kütüphane ve bilimsel yayınlardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap: Enerjinin korunumu gündelik yaşamda da gözlemleyebileceğimiz şekilde fiziğin ve genel olarak da evrenin mutlak yasalarından birisidir. Kıvılcımlardan ateş oluştu. Ateş, -yanmadan hemen önce- olmayan ısı enerjisini ortaya çıkardı. Piller güç üretiyorlar. Nükleer bir bomba patlamaya sebep olur. Tüm bu durumlar basitçe enerjinin form değiştirdiği durumlardır. Hatta -paradoksik olarak görülen- karanlık enerji evrenin genişleyişine sebep oluyor.Aynı zamanda da termodinamiğin ilk yasası olarak bilinen “enerjinin korunumu yasası” kapalı bir sistemde -eğer dışarıdan bir artırma ya da azaltma etkisi uygulanmazsa- enerjinin o sistemde sabit kalacağını söyler. Evren de kendi içerisinde kapalı bir sistemdir, toplam enerji miktarı da daima sabittir.

Aşağıda parantez içindeki boşluklara verilen cümle doğru ise “D’’ yanlış ise “Y” yazınız.

1) (D) Enerji bir türden diğerine dönüşüp bir sistemden diğerine aktarılabilir.
2) (D) Bir ampulde elektrik enerjisi harcanırken ısı ve ışık enerjisine dönüşüm gerçekleşmektedir.
3) (Y) Akümülatörlerde kimyasal enerji tüketilirken yalnızca elektrik ve ısı enerjilerine dönüşüm olur.
4) (D) Dalga santralleri mekanik enerjiden elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirir.
5) (Y) Güneş pilleri ışık enerjisinden ısı enerjisi üretirler.
6) (Y) Sürtünmesiz ortamlarda yerden belirli bir yükseklikten bırakılan cisimlerin yere düşerken mekanik enerjisi artar.
7) (D) Dış kuvvetlerin bulunmadığı sürtünmesiz ortamlarda cisimler veya sistemler için mekanik enerji sabittir.

9. SINIF TUTKU YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın