10. Sınıf Ata Fizik Sayfa 246-247 Cevapları

10. Sınıf Ata Yayıncılık Fizik 6. Bölümü Değerlendirelim Sayfa 246, 247 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. BÖLÜM DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Işığın farklı saydam ortama geçerken kırılması ile su dalgalarının farklı derinlikteki ortamlarda yayılmasını şekil çizerek karşılaştırınız.

2. Kırıcılık indisi nK olan ortamdan nL olan ortama I ışını gönderildiğinde şekildeki yolu izliyor.
Buna göre ışığın diğer ortama geçebilmesi için
I. a açısıazaltılmalı.
II. K ortamının kırıcılık indisi nK artırılmalı.
III. L ortamının kırıcılık indisi nL artırılmalı, işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

Cevap: I ve III yapılmalı.

3. Saydam ortamdaki bir cismin bulunduğundan farklı bir konumda görünmesinin nedenlerini açıklayınız.

Cevap: Kırılan ışınların kendilerinin veya uzantılarının cisimden farklı yerde kesişmesi.

B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu, altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

1. Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesi kırılma olarak tanımlanır. (D)
2. Gelme açısının 90° olduğu durumda kırılma açısının aldığı değer sınır açısıdır. (Y (Kırılma açısı 90° olduğu andaki gelme açısı sınır açısıdır.))
3. Endoskopi tam yansımanın uygulama alanlarından biridir. (D)
4. Serap olayı, ışığın tam yansıma yapabilme özelliğinden dolayı bir nesnenin olduğu yerden farklı bir yerde algılanmasıdır. (D)
5. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama bakan gözlemci, cismi kendisine daha yakın algılar. (Y (Cismi kendine daha uzak algılar.))

1. I. Doğrultusudeğişir.
II. Hızı değişir.
III. Yönü değişir.
Kırıcılık indisi n1 olan bir ortamdan kırıcılık indisi n2 olan bir başka saydam ortama geçen ışık ışını için (ışığın ayırıcı yüzeye dik gelmediği durumda) yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

CevapE

2.Şekildeki kırılma olayı ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

CevapA

3.Işığın K, L, M ve N ortamlarındaki yayılması şekildeki gibi olduğuna göre ortamların kırıcılık indisleri için ne söylenebilir?

A) nK>nL>nM>nN
B) nN>nK>nL>nM
C) nK = nL>nM>nN
D) nK>nL=nM>nN
E) nN>nL>nM>

CevapE

4.Şekildeki gibi camdan havaya gönderilen ışık için sınır açısı 42° olduğuna göre I ışınının izleyeceği yol nasıldır?

CevapA

10. SINIF ATA YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın