10. Sınıf Aydın Matematik Sayfa 170 Cevapları

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Sayfa 170 Önceki Bilgilerini Test Et Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ÖNCEKİ BİLGİLERİNİ TEST ET

1. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.
a. 3 ( x – 2 ) + 5 = 2 x – 7

3x – 6 +5 = 2x -7

3x -1=2x -7

x = -6

ÇK = {-6}

b. 2 – 3x = 2 (1 – x ) – x

2 -3x = 2 -3x

Tüm reel sayılar gelebilir

ÇK = R

2. 2x – 4 (3a – x) – 3 + 7a = 0 denkleminin çözüm kümesi { 3 } olduğuna göre a kaçtır?

Bize bir kökü vermiş onu yerine yazalım:

 • 2x – 4(3a – x ) – 3 + 7a = 0
 • 2.3 – 4(3a – 3) – 3 + 7a = 0
 • 6 – 12a + 12 – 3 + 7a = 0
 • 15 – 5a = 0
 • 5a = 15

Her tarafı 5’e bölelim:

 • 5a/5 = 15/5
 • a = 3 olur.

3. 2ax + 3 = 4x – 1 denkleminin çözüm kümesi ∅ ise a kaçtır?

Bir ya da daha çok değişkenin olduğu problemlerdir.

İşlem önceliği parantez içi,bölme/çarpma ve en sonunda çıkarma ve toplamadır.

4x+3 = 7

4x = 7-3 = 4

x = 1

Çözüm kümesi boş küme ise bu iki denklemin tarafları birbirine eşit olmamalıdır.

2ax + 3 = 4x – 1

4x – 2ax = 4

a = 2 olmalıdır ki 0x (sıfır x) eşit değildir 4 olsun.

4. (a + 1)x + (b + 2) = 0 denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise a + b kaçtır?

5. y + x = 8
     x – y = 2 

denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

Alt alta toplama yaplım:

 • x + y = 8
 • x – y = 2
 • +________
 • 2x = 10
 • x = 5 olur.

Yerine yazalım ve y’i bulalım:

 • 5 + y = 8
 • y = 3 olur.
 • Çkb {3, 5}

6.“1. Şekil ” de verilen grafiğe göre aşağıdaki değerleri bulunuz

7. f ( x ) = –3 x + 6 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonlar için f ( x ) = 0 denklemlerinin çözüm kümelerini alttaki satırdan bularak
eşleştiriniz.

9. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a. 3a2 + 6a 
b. 2y2 + 8y + 8
c. 4x2 – 9
d. b2 – 6b + 9

10. SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın