10. Sınıf Aydın Matematik Sayfa 171-179 Cevapları

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Sayfa 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179 Sıra Sizde Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Sayfa 171 Sıra Sizde

t x 2 – ( t + 1 ) x + 1 = 0 denkleminin bir kökü –1 olduğuna göre t değerini bulunuz.

x = -1 için
t + t + 1 + 1 = 0 
2t + 2 = 0
t = 1

Sayfa 172 Sıra Sizde

3x2 – 27 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

3x2 – 27 = 0
3(x
2 – 9) = 0
3 (x – 3) (x + 3) = 0
x = 3   x = -3
ÇK = {3, -3}

3x2 + 6 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

3x2 + 6 = 0
x
2 = -6 / 3
x
2 = Ø 

Sayfa 173 Sıra Sizde

5x2 – 15x = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz

5x2 – 15x = 0
5(x
2 – 3x) = 0
5x(x -3) = 0
x = 0 ve x = 3
ÇK = {0, 3}

Sayfa 175 Sıra Sizde

Aşağıda verilen denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.
a. x2 – 9x + 8 = 0
b. 2x2 – x – 3 = 0
c. 6x2 – 5x – 6 = 0

“6. Örnek” teki topun fırlatıldıktan kaç saniye sonra yerden tekrar 2m yüksekte olacağını bulunuz.

-t2 + 3t + 2 = 2
t
2 = 3t
t = 3

Sayfa 176 Sıra Sizde

9/16 . x2 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

9/16 . x2 = 0
x = 0

4x2 + 20x + 25 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

4x2 + 20x + 25 = 0
(2x + 5)
2 = 0
x
1 = x2 =  -5/2
ÇK = {-5/2}

x2 – 25 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

x2 = 25
x1 = 5
x
2 = -5
ÇK = {5, -5}

Sayfa 177 Sıra Sizde

x2 – 5 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

x2 – 5 = 0
x
2 = 5
x
1 = √5
x
2 = -√5
ÇK = {√5, -√5}

x2 – 2x – 1 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Sayfa 178 Sıra Sizde

x2 – 10x + 27 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz

x2 – 10x + 27 = 0
(x – 5)
2 + 2 = 0
(x – 5)
2 = -2
Karesi -2 olan sayı bulunmadığından 
ÇK = Ø

Sayfa 179 Sıra Sizde

a2 – a – 20 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

10. SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın