10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Sayfa 139-147 Cevapları

​​​​​​​10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 139, 146, 147 Türkiye’de Bitki Örtüsü Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Türkiye’de Bitki Örtüsü

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Yukarıdaki bitki örtülerinin Türkiye’nin nerelerinde görülebileceğininedenleriyle birlikte aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

1. Fotoğraf: Akdeniz

2. Fotoğraf: Karadeniz

3. Fotoğraf: Doğu Anadolu.

4. Fotoğraf: İç Anadolu

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyarak yorumlayınız. Siz de bu konuda bir metin hazırlayınız. Hazırladığınız metni sınıfta okuyunuz.

Cevap: Memleketimiz sahip olduğu çok farklı iklim şartlarına bağlı olarak bitki çeşitleri bakımından oldukça zengindir. Bazı nadir ve yurdumuza has türler, ihraç maksadı ile tahribe uğratılıp yok edilmektedir. Bu bitkilerin tahripkar bir şekilde tabiattan toplanması yerine, yetiştirilmesi yoluna gidilmesi teşvik edilmelidir. Bitki örtüsünün ve hayat ortamlarının korunması yönünde yok olma durumundaki endemik türler tespit edilmelidir.

Bitki örtüsünün bulunmadığı yüzeyde toprak yağış suyunu tutamaz, su yüzey akışı ile hızla gider. Su kaynaklarına düzenli, yavaş ve sürekli su gitmez.

Bitki örtüsünün tahrip edilmesi sonucu taşkın, su baskını ve toprak kayması olayları felaketli şekilde ortaya çıkar.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

Aşağıdaki harflerle sıralanan ifadeleri rakamlarla sıralanan cümlelerle örneğe uygun olarak eşleştiriniz.

1. Makilerin tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkan kısa boylu çalılardır.
2. Kızılçam ormanlarının yok edilmesiyle ortaya çıkmıştır.
3. İlkbahar dönemi yağışlı, yaz dönemi kurak yerde gözüken ot topluluklarıdır.
4. Karadeniz’deki ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkmıştır.
5. İç bölgelerdeki ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkmıştır.
6. Akdeniz iklim bölgesinin bitki örtüsüdür.

  • a. Bozkır(3)
  • b. Antropojen bozkır(5)
  • c. Kızılçam ormanları(6)
  • ç .Maki(6)
  • d. Garig(1)
  • e. Psödomaki(4)

10. SINIF GÜN YAYINLARI COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın