10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Sayfa 136-138 Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 136, 137, 138 Bitkilerin Yetişme Koşulları Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Bitkilerin Yetişme Koşulları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

Tablodaki kavramları simgeleyen harfleri aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız.

1. Güney doğu Asya’da görülen ve kışın yapraklarını döken ormanlar: (Muson Ormanları)

2. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan kısa boylu çalılar: (Garig)

3. Ilıman karasal iklim bölgesinde ilkbahar yağışlarıyla yeşerip yaz kuraklığı döneminde kuruyan ot toplulukları: (Bozkır)

4. Ekvatoral bölgede yıl boyunca benzer sıcaklık ve yağış koşullarının devam ettiği bitki örtüsü: (Tropikal Yağmur Ormanı)

5. Her mevsimi yağışlı bölgelerde ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan çalı topluluğu: (Psödomaki)

6. Sibirya ve Kanada’da görülen çok düşük sıcaklıklara dayanıklı orman örtüsü: (Tayga Ormaı)

7. Yazları yağışlı tropikal iklimde görülen ot toplulukları: (Savan)

8. Kutup altı ikliminde kısa ve serin geçen yaz döneminde yeşeren bitkiler: (Tundra)

9. Akdeniz iklim bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkan çalılar: (Maki)

10. SINIF GÜN YAYINLARI COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın