10. Sınıf Meb Matematik Sayfa 162 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Matematik Sayfa 162 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıda verilen ifadelerin bir polinom olup olmadığını bulunuz.
a) P(x) = -8x5 + 3√7 x2 – 8x –> Polinom
b) T(x) = -17 –> Polinom
c)  R(x) = 3/4x5– x2/ √2 –> Polinom
ç) M(x) = -7x3 – 85x√ – 16 –> Polinom değil 

2. P(x) =  -3xn+30/n + 5x4 7xn-4 fadesi bir polinom belirttiğine göre P(x) polinomunun derecesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını bulunuz.

3. a,b ! R olmak üzere Q(x) = (-a + 6)x4 + (a – b + 4)x2 + a2 – b2 polinomu sabit polinomdur. Buna göre
Q(x – 4) polinomunu bulunuz. 

4.m, n, t ! R olmak üzere P(x) = (8 -m)x2 + (n + 2)x – 10 + t polinomu sıfır polinomudur. Buna göre m$ n – t
değerini hesaplayınız. 

5. a ! R olmak üzere P(x + 1) = -2ax3 + 6×2 + ax – 8 polinomunun katsayıları toplamı -5 tir. Buna göre P(3) değerini bulunuz.

6. P(x) = -2×3 + 5x – 6 ve Q(x) = 3×4 – 6x + 7 polinomları veriliyor. Buna göre (x + 2) $ P2(x) $ Q(x – 1) polinomunun katsayıları toplamını bulunuz.

7. P(x) = (x – 3)4 $ (x2 + 1) polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı -15 $ 2m-4 olduğuna göre m gerçek sayısının değerini bulunuz.

8.P(x) = (-a + 4)x3 – (b + 3)x2 – c $ x + 10 ve
Q(x) = (c + 3)x3 + (b – 5)x + a + d
polinomları veriliyor. P(x) = Q(x) olduğuna göre a $ b – c $ d ifadesinin değerini bulunuz.

9. P(x) bir polinomdur. P(x – 4) + P(x + 4) = -8x + 10 veriliyor.
Buna göre P(x + 5) polinomunun sabit terimini bulunuz.

10. SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın